Annons

Hotelltvist på väg mot ett möjligt avslut

zoom Oeniga. Det råder delade meningar om hur en uppsägning av Scandic från fastighetsägaren Folkets Hus gått till.
Oeniga. Det råder delade meningar om hur en uppsägning av Scandic från fastighetsägaren Folkets Hus gått till.
NYHETER. Den långdragna tvisten mellan Scandic och Folkets hus i Sundsvall kan vara på väg mot ett avgörande. Scandic har stämt Folkets hus på drygt 80 miljoner kronor. Folkets hus hoppas på en förlikning när förberedande förhandlingar i Sundsvalls tingsrätt inleds inom kort.
Annons

Tvisten har pågått sedan 2010 då fastighetsägaren Folkets hus sa upp dåvarande Scandic Sundsvall City och två år senare tog över hotelldriften i egen regi, som en franchise i Nordic Choice Hotels kedja Ouality Hotels.

Orsaken var att Folkets hus inte var nöjt med de båda företagens samarbetsavtal. Folkets hus drev konferens och restaurang- verksamheten i fastigheten medan Scandic drev hotellrörelsen. Hotellet gick med vinst men Folkets hus hade svårt få lönsamhet i sin del under det pågående samarbetet.

Folkets hus ska ersätta Scandic

Scandic ansåg att uppsägningen inte gått rätt till och stämde Folkets hus inför tingsrätten. Domstolen gick dock på Folkets hus linje.

Scandic överklagade då till hovrätten som sommaren 2014 gav företaget rätt. Folkets hus skäl att säga upp hyresavtalet var enligt domstolen inte sakligt. Folkets hus är därför skyldigt att ersätta Scandic för den ekonomiska förlust/skada som bolaget drabbats av.

Folkets hus överklagade då beslutet till Högsta domstolen, som inte tog upp fallet. I höstas gick så Scandic in till tingsrätten med sina skadeståndsanspråk. Företaget anser att uppsägningen orsakat dem skador på drygt 80 miljoner kronor.

Oenighet om hur skadan beräknas

‒ Vi ska självklart ersätta Scandic för den skada de eventuellt har lidit, det har vi inte motsatt oss, säger Ulrika Westin, vd för Folkets hus i Sundsvall. Men vi är oeniga om på vilket sätt skadans storlek ska beräknas.

Scandic anser att uppsägningen ledde till att man tvingades lägga ned sin verksamhet och vill då ha betalt efter så kallad stängningsprincip. Folkets hus anser å sin sida att skadeståndet ska beräknas utifrån att Scandic flyttade över verksamheten till ny adress i staden.

‒ Det kanske kan låta som hårklyverier men just definitionsfrågan är kärnan i hela processen och som avgör storleken på eventuellt skadestånd, säger Ulrika Westin.

Hon hoppas att parterna nu ska komma överens och uppnå en förlikning.

‒ Jag tror inte någon av oss vill dra frågan genom rätten ännu ett varv. Men vi har haft svårt att nå fram till Scandic med vårt synsätt, de kör en väldigt tuff stil, säger Ulrika Westin.

Vill ta över fastigheten igen

Scandic är av en annan uppfattning.

‒ Vi har försökt att på ett så konstruktivt sätt som möjligt hitta alternativa vägar att lösa situationen, säger Ann-Charlotte Johansson, kommunikations- och IR-direktör på Scandic Group. 

Vi har därför, som ett alternativ till skadestånd erbjudit oss att på nytt hyra den nämnda hotellfastigheten.

Med Besöksliv når du stjärnorna i restaurangbranschen

Med Besöksliv når du stjärnorna i restaurangbranschen

Besöksliv är tidningen och rekryteringskanalen för cheferna och ägarna på de över 7 100 hotell, restauranger, campingar och anläggningar som är medlemmar i Visita