Annons

Sabis en av Sveriges bästa arbetsgivare – enligt sin personal

zoom
"Hos oss är det viktigt att se medarbetaren", säger Sabis HR-chef Ingalill Szabela. Foto: Sabis
NYHETER. När Universum gör sin årliga ranking över Sveriges bästa arbetsgivare utifrån medarbetarnas egna betyg, hamnar Sabis som enda företag i besöksnäringen på en fjärde plats. ”Vi satsar mycket på ledarskap”.
Annons

Som enda företag inom hotell & restaurang hamnade Sabis på en fjärde plats i Sveriges Bästa Arbetsgivare, Universums årliga undersökning där medarbetarna betygssätter sin arbetsgivare utifrån de kriterierna intern identitet, nöjdhet, lojalitet, samt vilja att rekommendera sin arbetsgivare.

– Vi är otroligt glada och stolta över att som enda företag från besöksnäringen vara med på denna lista. Dessutom en så bra placering som fjärde plats. Givetvis är vi glada för vår egen del, men det är också positivt att vår bransch får uppmärksamhet, säger Ingalill Szabela, HR-Chef på Sabis.

Sabis driver idag verksamheter inom butik, hotell, konferens och restaurang, och har runt 750 medarbetare, som har fått säga sitt om företaget.

Vad gör Sabis till en av Sveriges bästa arbetsgivare?

– Hela servicebranschen pratar om att ”se kunden”, hos oss är det lika viktigt att ”se medarbetaren” eftersom de är våra främsta ambassadörer, säger Ingalill Szabela.

Hur ser man medarbetaren?

– Vi har en ”vi-känsla” i Sabis som handlar om att vi gör det här tillsammans. Vi har ett stort engagemang bland våra medarbetare och de har framför allt själva mandat att göra kunden nöjd. Vi hjälper varandra att bli framgångsrika.

Ett av bedömningskriterierna i Universums undersökning är intern identitet. Hur jobbar ni med era värderingar?

– Våra värderingar: alltid nöjd kund, ansvar och respekt är levande i vardagen. Som arbetsgivare strävar vi efter att vara en värderingsstyrd organisation. Hos oss lever våra värderingar på riktigt. På påståendet ”Jag tycker att Sabis genomsyras av våra grundvärderingar”, fick vi 86 i index.

 Hur jobbar ni med ledarskap?

–Vi satsar mycket på ledarskapet. Ledare på Sabis ska vara förebild, visa vägen, involvera och engagera samt leverera resultat. Dessa ledarkompetenser är alla lika viktiga hos oss. Att Sabis är en platt organisation gör att chefer och ledning lever nära medarbetarna, tillägger hon.

Har ni medvetet arbetat mot särskilda mål för att uppfattas som en bra arbetsgivare?

–Vi har en egen medarbetarundersökning där vi få höga resultat. Vårt medarbetarindex är 82 (snitt i andra företag är 64). Vårt ledarindex är 86, där andra får i snitt 71. Vi får höga betyg när det gäller värderingar, ledarskap och kundfokus. Det är vi extra stolta över.

Hur använder ni resultaten från er interna medarbetarundersökning?

– Våra olika enheter arbetar aktivt med resultatet från medarbetarundersökningen under hela året. I detta arbete belyser vi både styrkor som vi vill bevara och områden som vi vill förbättra. Våra medarbetare är delaktiga i det här arbetet och har stor möjlighet att påverka.

 

Internationell erfarenhet är nyckeln till chefsjobbet

Internationell erfarenhet är nyckeln till chefsjobbet

Svenska hotell och restauranger håller högre och högre klass – samtidigt som gästerna kräver mer och mer. Därför krävs även hög, internationell standard på våra chefer