Annons

Stärkt seglingsprofil ska locka fler besökare till Marstrand

zoom Marstrands segelvatten borde exploateras genom fler internationella<br />
 seglingstävlingar, tycker aktörerna bakom projektet Internationell seglararena.  Foto: Turistbyrån Marstrand
Marstrands segelvatten borde exploateras genom fler internationella
seglingstävlingar, tycker aktörerna bakom projektet Internationell seglararena.
Foto: Turistbyrån Marstrand
NYHETER. Projektet Internationell seglararena ska stärka Marstrands position som seglingsmecka, förlänga säsongen, öka antalet besökare och skapa fler jobb på sommarön.
Annons

Projektet Internationell seglararena har startats av seglingsklubbar och näringslivsaktörer på Västkustön Marstrand. Ett projekt vars syfte är att göra Marstrand till en ännu tydligare internationell seglingsarena än vad det är idag med huvudattraktionen Match Cup Sweden som hålls i början av juli varje år. Målet är att locka fler internationella tävlingsevenemang till ön, men först måste en del förbättringar till.

– Vi har världsunika segelvatten, men det behövs förbättringar för att Marstrand ska kunna knuta till sig ytterligare stora event. Genom att utveckla olika områden kan Marstrand attrahera fler tävlingar och arrangörer, och därigenom både locka fler besökare till ön och även skapa fler arbetstillfällen, på sommarsäsong så väl som året runt, säger projekt-samordnare Miriam Márkus Johansson på Kungälvs kommun.

Projektet är samverkansprojekt mellan privata och offentliga aktörer där de externa består av seglingsföreningar som MMS (Marstrands Segelsällskap) och GKSS (Göteborgs Segelsällskap), och näringsliv som medverkar tillsammans med Kungälvs kommun.

En extern referensgrupp är tillsatt bestående av lokala, regionala och nationella aktörer som Länsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Södra Bohusläns Turism, Göteborg & Co samt politiker från Kungälvs kommun och representanter från det lokala näringslivet.

Projektet initierades för ett år sedan när Marstrandföretagare och seglingsklubbar uppvaktade politikerna med budskapet att det behövs göras mer på ön inför VM i OK-jolle som ska hållas på Marstrand i juni 2020. Miriam Márkus Johansson beskriver projektet som en ”brygga” för att utveckla nya verksamheter på Marstrand.

Projektet är indelat i fyra ”arbetspaket” eller projektmål: Ett av dem är 20 meter ramp som ska upp på flera platser, samt uppställningsytor för båtar och trailers. Ett annat rör samordning och logistik mellan olika ställen på ön, förbättrade transportmöjligheter både på vägar och till havs. Inom ramen för detta projektmål finns även hur man ska skapa fler övernattningsmöjligheter.

– Nu när vandrarhemmet Båtellet inte finns kvar har Marstrand till exempel förlorat en möjlighet att övernatta för en billigare peng, så man behöver se över alternativa övernattningsmöjligheter.

Det tredje projektmålet handlar om affärs- och eventutveckling.

– Det ska ledas av de lokala aktörerna som ska titta på vilken typ av event de vill ha, hur vi kan skapa fler arbetstillfällen, och hur vi kan skapa en långsiktig handlingsplan. Ofta begränsas antalet event för att man inte har tittat långsiktigt på hur de ska bemannas. Det är en viktig fråga för att man ska kunna växa.

Slutligen ska man se över möjligheterna att skapa en ny klubblokal för seglingsklubbarna.

Under det första mötet som äger rum denna vecka ska man planera vad som konkret behövs göras för att komma i mål, samt även sätta finansiering och budget.

– Det som är viktigt att poängtera att detta är en gemensam satsning där kommunen ska finansiera en del av infrastrukturen, men också hitta ett sätt för att vi ska få tillbaka pengar för driftkostnader. Sedan får alla bidra, föreningar såväl som näringsliv. Mycket kommer att ge sig under resans gång, just nu handlar det om att organisera upp och sätta en plan, Miriam Márkus Johansson.

E-faktura bidrar till en mer hållbar administration

E-faktura bidrar till en mer hållbar administration

För en hållbar hotell- och restaurangnäring måste vi ta ett större ansvar för vår administration och minska förbrukningen av papper, det menar Hogias Helene Enning, som dedikerat arbetar med systemstöd till företag inom...