Annons

”En Unesco geopark öppnar för växande naturturism”

zoom Anna Bergengren leder projektet att göra platåbergslandskapet<br />
 till Sveriges första Unesco globala geopark.
Anna Bergengren leder projektet att göra platåbergslandskapet
till Sveriges första Unesco globala geopark.
NYHETER. I platåbergslandskapet i Västergötland har ett projekt dragit igång för att etablera Sveriges första Unesco globala geopark – ska stärka naturturismen i området.
Annons

Sedan förra sommaren har ett arbete pågått för att certifiera Platåbergen i Västergötland som ett av Unescos tre statusområden, geopark (de andra två är biosfärområden och världsarv reds anm).

– Idag finns det totalt 127 geoparker i världen, i samtliga av våra grannländer, dock ännu ingen i Sverige, vilket vi tycker är på tiden, säger projektledare Anna Bergengren.

För att få söka måste man ha geologiska platser och landskap av internationell betydelse, och som är världsunika. Det anser Anna och de nio kommunerna som omfattas av platåbergslandskapet att området har.

– Det finns tre geologiska huvudfenomen i området, det ena är urbergsytan som ligger under Platåbergen, sedan är det bergen i sig som är uppbyggda med olika lager och bergarter som har gett speciella förutsättningar för flora och fauna. Det tredje är spår och olika landsformer efter istiden, alla tre är rent vetenskapligt unika, säger Anna Bergengren.

Ansökan ska skickas in under hösten 2019, och för att få vara med i gallringen krävs att man har en organisation på plats, finansiering klar samt påbörjade aktiviteter i området.

Vad händer om ni beviljas certifieringen?

– Dels vet vi att den internationella statusen fungerar som en kvalitetsstämpel för hela området, och är ett bevis på att landskapet är värt att uppmärksammas internationellt. Sedan ska vi jobba med utveckling, turism och kunskapsspridning inom området.

Hur ser ni på möjligheterna att utveckla besöksnäringen i området som en del av projektet?

– Besöksnäringen är en jätteviktig del, där vi ska jobba för att stärka naturturismen i området. En del i det kan vara att vi tillhandahåller information om besöksmål och pekar på nya besöksmål värda att utvecklas, erbjuder kurser för de som jobbar med naturturism, eller tar in egen personal för guider, säger Anna Bergengren och fortsätter:

– Men tanken är att vi ska ge underlag till näringen för att det ska etableras nya företag i området. Blir projektet godkänt blir man också del i ett internationellt nätverk där vår uppgift blir att paketera och sälja in området som ett internationellt besöksmål.

Varför är det viktigt för Sverige att få sin första Unesco geopark?

– Vi har landskap som är helt unika i Sverige och då är det viktigt att de uppmärksammas och att vi utnyttjar potentialen som är kopplad till besöksnäringen.

 

E-faktura bidrar till en mer hållbar administration

E-faktura bidrar till en mer hållbar administration

För en hållbar hotell- och restaurangnäring måste vi ta ett större ansvar för vår administration och minska förbrukningen av papper, det menar Hogias Helene Enning, som dedikerat arbetar med systemstöd till företag inom...