Annons

Tillväxtverket: Så ska besöksnäringen stärkas

zoom Colourbox
Colourbox
NYHETER Naturturism, cykelturism och hållbar företagsutveckling – det är besöksnäringens fokusområden i den rapport som Tillväxtverket har lämnat till Regeringen i det så kallade Landsbygdsuppdraget.
Annons

Tillväxtverket har fått i uppdrag att föreslå näringslivsinsatser som stärker företagens konkurrensförmåga i Sveriges landsbygder. Insatserna riktar sig till företag inom alla branscher på landsbygden, men i den första rapporten som nu har lämnats finns förslag på särskilda insatser för besöksnäringen. Tillväxtverket föreslår ett upplägg med tre inriktningar: cykelturism, hållbar företagsutveckling och naturturism.

När det gäller det senare föreslås en satsning på naturturism med fokus på nationell och internationell samverkan.

– Det hänger ihop med att vi har ett tydligt uppdrag från Regeringen att öka samverkan mellan olika aktörer för att stärka besöksnäringen, säger Tim Brooks, avdelningschef Företag på Tillväxtverket.

Tillväxtverket föreslår tre metodutvecklande projekt på nationell, regional och lokal nivå som ska lyfta frågor som handlar om ”besöksperspektiv på skyddad natur, den besöksvänliga skogen och turism på annans mark”. Dessutom vill Tillväxtverket genomföra ett projekt för att undersöka innovativa sätt att skapa mer hållbara transporter med hjälp av kollektiva transporter och delandelösningar.

Det andra fokusområdet handlar om att utveckla svensk cykelturism.

– Jag har själv sett att cykling är en viktig faktor för att utveckla naturturismen och därför föreslår vi en extra satsning på det, säger Tim Brooks.

Tillväxtverket vill ta fram en långsiktig handlingsplan för cykelturism tillsammans med nationella och regionala aktörer samt utveckla fem befintliga cykelleder i landet. Tanken är att arbetet med dessa fem ska fungera som modell för andra och leda till kunskapsspridning. Dessutom menar rapportförfattarna att det behövs effektivare planeringsprocesser för cykelinfrastrukturen på landsbygden.

Det tredje förslaget handlar om att stimulera affärsutveckling av besöksnäringsföretag på landsbygden genom mer samverkan.

– Besöksnäringsföretagen är ofta små och beroende av att det finns en helhet runt omkring. Därför föreslår vi en satsning för att säkerställa deras utveckling.
Tillväxtverket vill bland annat stödja olika typer av kluster där små och stora företag kan samverka, men också erbjuda finansiellt stöd åt företag som till exempel vill internationalisera, digitalisera eller göra hållbarhetsstudier.
Nästa steg är att Regeringen ska bedöma förslaget och återkomma med ett uppdrag till Tillväxtverket.
– Det är svårt att säga hur lång tid det tar i det här läget, säger Tim Brooks. Tanken är att pengarna ska börja användas 2019, därför behövs ett uppdrag från Regeringen så snart som möjligt 2019 om man vill genomföra de här satsningarna.

E-faktura bidrar till en mer hållbar administration

E-faktura bidrar till en mer hållbar administration

För en hållbar hotell- och restaurangnäring måste vi ta ett större ansvar för vår administration och minska förbrukningen av papper, det menar Hogias Helene Enning, som dedikerat arbetar med systemstöd till företag inom...