Annons

Airbnb påverkar inte hotellen

Airbnb har släppt data för sex amerikanska och sju internationella hotellmarknader till Hotel News Now som har analyserat om och i så fall hur Aribnb har påverkat hotellens möjligheter till beläggningen och snittpriser. Slutsatsen är att Airbnb inte har påverkat hotellens möjligheter. Analysen fortsätter och en fullständig rapport väntas inom några månader.
Annons

Airbnb har släppt data för sex amerikanska och sju internationella hotellmarknader till Hotel News Now som har analyserat om och i så fall hur Aribnb har påverkat hotellens möjligheter till beläggningen och snittpriser. Slutsatsen är att Airbnb inte har påverkat hotellens möjligheter. Analysen fortsätter och en fullständig rapport väntas inom några månader.

Det visar sig att Airbnb inte har påverkat hotellen att ta ut maxpriser när efterfrågan är väldigt hög. Det är snarare så att även Airbnb kan ta ut maxpriser då hotellen redan är fulla och då Airbnb är den enda kvarvarande möjligheten att hitta boende för de som ska resa till de analyserade destinationerna.

Hotell över hela världen har protesterat kraftigt mot Airbnb och hävdat att konkurrensen inte sker på lika villkor och att Airbnb därför stjäl affärer från hotellen. Hotellen hade den här gången fel. Airbnb har inte påverkat hotellens möjligheter och ta bra betalt när det råder överefterfrågan. Snittpriset på dessa dagar har varit 35 % över normaldagarna och detta är den historisk största skillnaden någonsin så länge STR har samlat in data. Analysen visar att hotellen passar på att ta rejält betalt av konsumenten när de kan – precis som hotellen alltid har gjort.

Till allas glädje (utom de som inte gör rätt för sig) har nu Skatteverket börjat granska hur de som hyr ut sin bostad deklarerar sina inkomster. Samtliga inkomster ska tas upp till beskattning. Alla får göra ett avdrag på 40 000 kr per år och överskjutande belopp ska beskattas som inkomst av kapital, dvs. med 30 %. I Sverige är det med andra ord väldigt förmånligt att kunna hyra ut sin bostad, dels för det höga fribeloppet på 40 000 kr och att uthyrningen beskattas som inkomst av kapital. Trots dessa förmånliga skatteregler har Skatteverket i sina granskningar upptäckt personer som inte har gjort rätt för sig. Det vore bra om Skatteverket kunde få Airbnb att skicka uppgift om vilka de har betalat ut pengar till i form av inkomstuppgift precis som banken skickar information till Skatteverket om räntor.

Ska hotellen fortsätta att driva hets mot Airbnb eller är det dags att ägna tiden till att sköta sin egen verksamhet lite bättre och därmed locka gästerna till hotellen istället?

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Så får du mer tid över till dina gäster

Så får du mer tid över till dina gäster

Med Picasso Digital får hotell och konferensanläggningar digitala tjänster för bokning, incheckning och betalning så att du kan lägga mer fokus på det som är allra viktigast i verksamheten – nämligen dina gäster...

Nyheter