Annons

Alkoholstoppet leder till grytuppror

zoom Förbereder för grytupproret varje dag kl 15 Anders Johansson
Förbereder för grytupproret varje dag kl 15 Anders Johansson
Alkoholstoppet efter kl 20 förlängs till den 24 januari meddelade socialminister Lena Hallengren idag, bara en dag före det tidigare satta slutdatumet den 15 januari. Det är sannolikt ett klokt beslut utifrån hur regering och myndigheter bedömer smittspridningen i samhället i stort och särskilt när antal döda med Covid-19 i Sverige nu passerat 10 000.
Annons

Förlängningen av alkoholstoppet kommer som en kalldusch efter månader av obeslutsamhet kring riktade stöd till branschen. Det är därför inte förvånande att restaurangerna är i upprorstillstånd efter dagens beslut. Förbudet kan dessutom komma att förlängas igen.

Hade det inte varit bättre att införa alkoholstoppet tillsvidare och meddela 14 dagar innan det hävs. Det skulle vara lika illa, men då skulle restaurangerna lättare kunna planera återstart av sin verksamhet. De restauranger som nu har ökat sin bemanning måste betala sina anställda eftersom det är för sent att ändra bemanningen.

Ingen politiker förstår besöksnäringen

Politikerna förstår definitivt inte hur besöksnäringen fungerar. Utformningen av stödåtgärder till näringslivet har överhuvudtaget inte fungerat för företag inom besöksnäringen. Politikerna verkar inte förstå skillnaden mellan fasta och rörliga kostnader och inte heller skillnaden mellan att tillverka produkter och att sälja tjänster. Med en socialdemokratiskt ledd regering förväntas att de åtminstone förstår alla de regler som den närstående fackföreningsrörelsen skapat för företagen. Ett exempel är schemaläggning av sina anställda som ska meddelas en viss tid (14 dagar) i förväg – inte en dag i förväg som regeringen nu ger restaurangerna i och med dagens beslut.

Politikerna odugliga på att släcka bränder

Sedan finanskrisen har politiker blivit brandsläckare och har inte längre tid att fatta strategiska beslut. Brandsläckandet sker i panik på dåliga underlag och det görs i princip ingen analys av konsekvenserna av besluten. Ett beslut som släcker branden på ett ställe leder ofta till att problem uppstår på ett annat ställe och politikerna måste återigen rycka ut för att fatta snabba panikbeslut. Det är lätt att skylla på att det inte finns tid att tänka och hitta bättre lösningar. Det är en dålig bortförklaring. Det är ingen brist på tid utan snarare brist på kompetens. Kombination av opportunism att driva sin politik och att inte förstå

konsekvenserna av besluten leder till ett enormt slöseri av pengar. Det värsta exemplet är reglerna kring korttidspermitteringar där skattepengarna ges under förutsättning av att människor inte arbetar.

Mer opportunism i spåren av pandemin

Det är tydligt att pandemin har accelererat redan befintliga trender, t.ex. e-handel, sättet att arbeta och mötas samt hela digitaliseringen av samhället. En trend som accelererats som det inte öppet talats om är opportunism vilket fått till följd att förutsägbarheten om framtiden minskat. Under många år har samhället i stort gått ifrån att vara strategiskt, dvs. långsiktigt stabilt där befolkningen kunde förstå vad politikerna hade för ambitioner och hur de ville att samhället skulle utvecklas med syfte att alla skulle få det bättre. Förr fanns ambitioner att bygga en bättre värld. Ett exempel på ambition var att ta en människa till månen på 60-talet. I Sverige fanns ett nära samarbete mellan staten och näringslivet inom försvar och telekommunikation. Staten beställde stridsflygplan från Saab. Telia beställde mobilsystem från Ericsson. I båda fallen skapades ringar på vattnet kring utveckling inom många teknikområden. Andra långsiktiga beslut är avdrag för dator i hemmet vilket satte igång en långsiktig utbildning av befolkningen som sannolikt har bidrag till många nya företag inom teknologi. Ett annat exempel är kommunala musikskolor som har varit betydelsefulla för svenska musikframgångar. Politikerna fattade kloka beslut som fick långsiktigt positiva effekter – säkert långt utöver vad de förstod när besluten fattades.

Ingen hjälp från regeringen

Den senaste tidens budskap från politikerna till besöksnäringen är att vi inte kan räkna med rätt hjälp när vi hamnar i en allvarlig kris utan får klara oss på egen hand. Branschen, bl.a. via Visita, har försökt utbilda, informera, samverka och på alla tänkbara sätt öka kunskapen hos politikerna om besöksnäringens potential och möjligheter att hjälpa till att bygga ett hållbart samhälle. Den behandling branschen fått från politiker under pandemin visar att allt detta påverkansarbete varit förgäves. Det kanske är dags att inse att det aldrig kommer att komma rätt hjälp från politiker.

Våra kloka och väl genomtänkta argument är slut. Nu återstår det bara att trumma på grytorna varje dag kl 15 tills regeringen vaknar.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Många spelare har kommit tillbaka

Många spelare har kommit tillbaka

Efter pandemin har de spelande gästerna hittat tillbaka till Vegas och antalet nya spelare har ökat markant. I år har ungefär 30 000 nya spelare registrerat sig hittills och störst är ökningen bland 18–30-åringarna...

Nyheter