Annons

Använd inte TRevPAR

Det pågår en viktig diskussion om hur hotellen ska mäta sin verkliga framgång. Är RevPAR fortfarande det bästa måttet på framgång eller har RevPAR spelat ut sin roll i hotellens jakt på mått som verkligen driver resultatet istället för bara intäkterna. Är det total revenue management som gäller med mått som TRevPAR eller är det fokus på kostnaden för att skaffa bokningen som gäller med mått som NetRevPAR?
Annons

Det pågår en viktig diskussion om hur hotellen ska mäta sin verkliga framgång. Är RevPAR fortfarande det bästa måttet på framgång eller har RevPAR spelat ut sin roll i hotellens jakt på mått som verkligen driver resultatet istället för bara intäkterna. Är det total revenue management som gäller med mått som TRevPAR eller är det fokus på kostnaden för att skaffa bokningen som gäller med mått som NetRevPAR?

TRevPAR definieras som den totala intäkten i relation till hotellets kapacitet mätt som antal tillgängliga rum för den period som ska mätas. På engelska står TRevPAR för Total Revenue Per Available Room. Resonemanget kring att ha mer fokus på TRevPAR istället för RevPAR handlar om att hotellet har en stor andel av sina intäkter från annan försäljning än hotellrum. Genom sätta upp mål, mäta och följa utvecklingen av TRevPAR hamnar fokus på att öka TRevPAR och därigenom öka resultatet. Problemet är bara att försäljningen har olika värde för att skapa resultat. Här är ett exempel:

En gäst bor i ett rum i en natt och betalar 1800 kr för rum exklusive moms och frukost, men konsumerar inget i restaurangen eller baren. TRevPAR är 1800 kr. Den rörliga kostnaden för att producera rummet är 250 kr (högt räknat) så bidraget från den här gästen blir 1550 kr.

En annan gäst bor i ett annat rum och betalar 1300 kr för rum exklusive moms och frukost samt konsumerar 500 kr i restaurangen. Totalt spenderar gästen 1800 kr, så TRevPAR blir även i det här fallet 1800 kr. Den rörliga kostnaden för att producera rummet är 250 kr och råvarukostnaden i restaurangen är 35 %, vilket blir 175 kr. Bidraget blir 1800 kr – 250 kr – 175 kr = 1375 kr

I båda fallen är TRevPAR 1800 kr vilket kanske var samma som det uppställda målet. Revenue managern kan få den utlovade bonusen. Problemet är bara att de båda gästerna bidrar med olika mycket till vinsten. TRevPAR ger ingen hjälp i att styra försäljningen till den gäst som ger mest bidrag till vinsten.

TRevPAR är med andra ord inte alls något bra mått. Det kan till och med vara skadligt för hotellets lönsamhet att styra verksamheten mot TRevPAR.

Den andra diskussionen handlar om NetRevPAR, vilket är nettot efter kostnaden för att få bokningen per tillgängligt rum. Detta är ett mycket mer intressant mått att styra efter för att i första hand arbeta på att minska kostnaderna för att få bokningarna. Detta mått säger heller inte hela sanningen eftersom måttet fortfarande fokuserar på intäkterna, visserligen med avdrag för en del av kostnaderna, men måttet fångar inte in bidraget till vinsten.

Diskussionen om vilket mått som är bäst lär fortsätta.

 

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Nyheter