Annons

Är du förberedd för 2022?

zoom Fortsatt osäkert läge för hotellen i storstäderna Anders Johansson
Fortsatt osäkert läge för hotellen i storstäderna Anders Johansson
Under hösten har återhämtningen för hotellen i Sverige varit stark och många i branschen är säkra på att världen är på väg tillbaka till ett läge med ökad tillväxt och ökat resande.
Annons
Pandemin har inte ändrat något i sig, men däremot accelererat många redan starka trender i flera fall med mellan fem och tio år. En del trender kommer sannolikt att se en avmattning och en viss tillbakagång, men i stort så kommer vissa saker aldrig att bli som före pandemin. Tidskriften The Economist har konstruerat ett ”Normalcy index” för att se när världen är tillbaka på samma nivå som före pandemin. Den senaste rapporten visar att världen är på ungefär 75 % av hur allt var tidigare. The Economist ser redan nu några tydliga tecken på att beläggningen på kontoren och biobesök aldrig kommer tillbaka till nivåerna före pandemin. Många andra variabler, t.ex. resande, kommer tillbaka även om det tar några år.

Två förlorade år för turismen

Enligt Världsturismorganisationen tappade turismen intäkter på 18 000 miljarder kronor under 2020, vilket motsvarar nästan 4 gånger Sveriges ekonomi (BNP). Turismen återhämtade sig inte under 2021 vilket gjort att tappet blir lika stort. Prognoserna för nästa år en återhämtning, men storleken på återhämtningen är osäker. De stora hindren för återhämtning är framförallt alla reserestriktionen som införs och tas bort utan förvarning av regeringar runt om i världen. Det är sannolikt att diverse restriktioner kommer att finns kvar under vinterhalvåret för att sedan tas bort under sommarhalvåret och eventuellt återigen införas när vintern kommer i slutet av 2022. Även i Sverige, som har väldigt få restriktioner, talas det om nya restriktioner nu under vintern.

Osäkerheten kvarstår

Osäkerheten kring alla reserestriktioner gör att många avstår från att boka resor och väljer att stannar hemma istället. Vissa länder har inreseförbud, andra krav på karantän och vaccinpass. Just nu ser det ut som om det kommer att vara omöjligt att resa någonstans utan att vara vaccinerad. Idag räcker det med två sprutor, men under 2022 kommer det att krävas tre sprutor för att få resa. Alla hinder gör att det internationella resandet även 2022 kommer att ligga kvar på låga nivåer. Kina som spenderar mest på turism utanför Kina är sannolikt stängt för in- och utresor under stora delar av 2022 för att skydda befolkningen mot olika varianter av covid. Även om många vill resa nästa år, så kommer rädsla och hinder att avskräcka.
Det kommer inte att finnas tillräckligt många gäster för att fylla alla hotell och därför kommer hotellen att vara tvungna att konkurrera om de gäster som vill ut och resa. Konsumenten har gott om pengar så det finns ingen anledning att sänka priset utan snarare att locka med innehållet i hotellens erbjudanden. Den som paketerar och presenterar sina erbjudanden bäst blir vinnare. I det här läget är det ingen gäst som är beredd att köpa något billigt som riskerar att bli en dålig upplevelse.

Hemester även sommaren 2022

Det blir fortsatt fokus på fritidsresande under 2022 även om framförallt det svenska och nordiska affärsresandet kommer att fortsätta öka. Internationellt affärsresande kommer att ta längre tid att återhämta sig. Sommaren 2022 kommer sannolikt att bli en hemestersommar till för väldigt många även om alltfler nu vill ut ur Sverige som omväxling.
De två stora trenderna som handlar om hur vi arbetar och hur samhället blir alltmer digitaliserat kommer att fortsätta under 2022. Många är trötta på att alltid sitta hemma och arbeta och vill därför komma tillbaka till kontoret för att träffa sina arbetskamrater. Det blir fler fysiska möten på arbetsplatserna medan enskilt arbete lika gärna och mer koncentrerat görs på hemmaplan. Digitaliseringsvågen innebär att alltfler tjänster digitaliseras och vilket i sin tur innebär att förväntningarna på en mer digitaliserad besöksnäring ökar. För att lyckas i konkurrensen om gästerna måste hotellen synas digitalt, kunna bokas digitalt och gästerna ska kunna kommunicera digitalt med hotellet. När gästen väl är på hotellet vill gästen ha valfrihet att koppla upp sig eller inte. Det är inte hotellets uppgift att begränsa gästens valfrihet.

Hotellets kommersiella arbete nyckeln till framgång

Hotellens kommersiella arbete har varit eftersatt långt innan pandemin bröt ut. Kunskapsbrist hindrade digitaliseringen, förbättring av arbetsflöden och användandet av data (fakta) för att fatta beslut. Det kommersiella arbetet har inte blivit lättare när branschen förlorat många kvalificerade medarbetare till andra branscher. För att vinna spelet om gästerna måste hotellen bli bättre på det kommersiella arbetet som uteslutande handlar om att skaffa fler gäster. Jag bloggar om detta två gånger i veckan på https://www.demandcalendar.com/sv/blog Här finns råd och tips om hur marknad, sälj, revenue och ledning kan bli mer produktiva.
2022 kommer att bli ännu ett jobbigt år för många hotell även om det inte blir lika jobbigt som 2020 och 2021. Det bästa sättet att lyckas är att arbeta smartare vilket är det samma som att öka sin produktivitet. När intäkterna börjar komma in blir resultatet betydligt bättre om hela organisationen då arbetar på ett mer effektivt sätt.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Många spelare har kommit tillbaka

Många spelare har kommit tillbaka

Efter pandemin har de spelande gästerna hittat tillbaka till Vegas och antalet nya spelare har ökat markant. I år har ungefär 30 000 nya spelare registrerat sig hittills och störst är ökningen bland 18–30-åringarna...

Nyheter