Annons

Är Stockholm på väg mot överturism?

zoom
Flera städer i Europa har det senaste året drabbats av protester från invånarna att turisterna har blivit för många. Finns det någon risk att Stockholm eller andra platser i Sverige kan drabbas av överturism?
Annons

På ett seminarium på ITB i Berlin i veckan diskuterades hur Amsterdam, Barcelona och Dubrovnik har hanterat problemen med överturism. Ingen av destinationerna vill bli betraktade som destinationen med överturism varken av invånarna eller av besökarna. Stockholms stad har i många år verkat för att öka antal besökare, bl.a. genom att driva på nya hotellbyggen, skapa evenemang samt att marknadsföra Stockholm som destination. Det finns risk att Stockholm på sikt drabbas av överturism. Det viktigaste budskapet från Amsterdam, Barcelona och Dubrovnik till alla andra destinationer var att det tar flera år att genomföra åtgärder för att hantera växande turism.

Allt börjar med en noggrann analys av turistflödena i antal och i tid. I Dubrovnik upptäcktes att ankomsterna för kryssningsfartygen var koncentrerade till vissa dagar och överlappade varandra. Genom att förhandla med kryssningsbolagen lyckades man sprida ut ankomsterna bättre i tiden vilket ledde till ett bättre flöde. Detta borde vara lika tillämpbart i Stockholm.

Problemen är störst för städer med små stadskärnor och i Amsterdam med en liten stadskärna har man lyckats sprida ut turisterna till flera olika stadsdelar. Stadens hela yta räcker till för många fler turister, men just stadskärnan drabbas av överturism. I Amsterdam har man arbetat med att hantera överturism i fyra år.

Det måste finnas en balans mellan arbeta, bo och besöka en destination. I princip menar de tre städerna att man hanterar två-tre olika befolkningar. De som bor i staden, de som arbetspendlar in till staden och de som besöker staden. Turister använder oftare kollektivtrafik eftersom en stor del kommer med flyg. I regel krockar inte heller befolkningens användande av kollektivtrafiken (före och efter jobbet) med turisternas användning av kollektivtrafiken (mitt på dagen/kvällstid). I Amsterdam har staden tagit fram 60 olika mått för att följa utvecklingen av turismen och då framförallt flödena. De viktigaste förändringarna har varit att säkerställa att Airbnb betalar skatt, förbjuda turistbussar i innerstaden, stopp för nya hotellbyggen i stadskärnan, uppföljning av att reglerna följs, utbildning av besökarna, sprida evenemang i tiden och utanför stadskärnan, utveckla attraktiva områden utanför stadskärnan. Varje lösning är unik för varje stad.

Dubrovnik har satsat på att mäta och kontrollera turistflödena i antal och tidpunkt. Här arbetar staden med en app. för att vägleda besökarna till områden som för tillfället har kapacitet att ta emot fler besökare genom att pusha ut tips och idéer till besökarna. Satsningen handlar om att informera istället för att förbjuda. Staden har varit tvungna att dra in eller begränsa tillstånd för uteserveringar för att öka genomflödet på vissa gator.

Alla tre städerna är överens om att begreppet besökare ska användas istället för turist. I Amsterdam är huvuddelen av besökarna holländare från andra delar av landet som i många fall bara är dagsbesökare. De flesta destinationer har tidigare bara varit fokuserade på kvantiteten, dvs. att attrahera så många besökare som möjligt till destinationen. Nu börjar diskussionen om kvaliteten på besökarna och detta börjar mätas i from av rating av destinationen som helhet och olika delar på destinationen, t.ex. museer, restauranger, aktiviteter, etc.

Avslutningsvis några goda råd från de tre städerna till andra destinationer.

När man planerar t.ex. ett nytt museum eller en ny attraktion är det viktigt att det läggs på en plats som förbättrar flödena. Ur den här aspekten är placeringen av det nya Nobelhuset bakom Nationalmuseum inte bra. En betydligt bättre lösning vore en placering i Hagastaden för att därigenom sprida besökarna ut från citykärnan.

Ytterligare råd är att tänka på att lösningen måste vara hållbar, säkerheten för invånare och besökare samt att skapa en balans mellan marknadsföringen och flödet av besökare.

Eftersom det tar flera år av analys och planering för att blir bättre på att hantera besöksflödena är det hög tid att flera destinationer i Sverige börjar agera.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Nyheter