Annons

Återhämtningen tar flera år

zoom HSMAI ROC 2021 från hemmakontoret Anders Johansson
HSMAI ROC 2021 från hemmakontoret Anders Johansson
HSMAI ROC gav relevanta insikter hur hotellen kan arbeta för att återhämta sig de kommande åren. Snabb anpassning till allt nytt är nyckeln till framgång.
Annons

Lyssnade hela dagen på en mängd talare på årets HSMAI ROC som sändes från olika delar av världen. Här är några reflektioner.

Hela eventet var väldigt väl genomfört med lagom långa (max 30 min, de flesta kortare) sessioner med en eller flera talare. Publiken kunde svara på frågor (undersökningar) och skicka frågor till talarna. Tiderna i programmet hölls föredömligt. Teknologin fungerade bra. Helhetsintrycket mycket bra och innehållet får högt betyg.

Realisten vinner över optimisten

Revenuesystemleverantören Duetto refererade till en undersökning som visade att de som var optimister bland fångar i krig var de som inte överlevde. Det gjorde däremot realisterna. På något sätt så kändes det som om alla talare i förväg hade fått ta del av undersökningen. Det realistiska budskapet var att även 2021 kommer att bli ett avsevärt sämre år än 2019. Återhämtningen kommer att ta flera år och inte förrän tidigast 2024 kommer hotellen att vara tillbaka på samma nivå som 2019. Kanske kommer det att dröja längre.

2021 kommer att ligga ca 40 % under 2019 i försäljning för hotellen. Under de kommande två åren efter 2021 kommer tillväxten att fortsätta i en något långsammare takt. Tillväxten sker i följande ordning. Inrikes fritidsresande, inrikes affärsresande, internationellt fritidsresande och sist internationellt affärsresande. De närmaste åren kommer att bli kämpiga för hotell över hela världen. Huvudorsaken är myndigheternas reserestriktioner och osäkerheten kring hur lång tid vaccineringen kommer att ta. Alla är överens om att den underliggande efterfrågan är urstark.

De som bäst och snabbast anpassar sig överlever

De som har tänkt överleva måste förutom att ha tillräckligt med cash säkerställa att hotellet kan anpassa sig till en ny verklighet. Alla hotell som hade byggt upp en bra grundstruktur för att samla och kvalitetssäkra data har haft möjlighet att göra smarta analyser för att kunna fatta kloka beslut för framtiden. För alla andra har det aldrig funnits ett bättre tillfälle än nu att omstrukturera sina segment, distributionskanaler och andra variabler för att skaffa sig bättre beslutsunderlag. All information måste samlas från många olika interna och externa källor till ett ställe för att hotellet ska få överblick och rätt insikter. Bort med alla silos och börja arbeta som ett team upprepas från tidigare års konferenser.

Upprepas görs också att varje hotell måste utforma sin egen strategi för att skaffa sina intäkter istället för att bara följa vad alla andra verkar göra. Hotellen måste själva ha full kontroll på sin verksamhet. Fler upprepningar från tidigare år handlar om att bygga upp mer kunskap kring digitalisering och teknologi. Det finns även lite upprepning inom total revenue management i form av att det faktiskt under pandemin har gått att sälja mer till sina gäster.

Bygg en egen strategi

Leverantörerna av system för revenue management överrumplades av pandemin när deras algoritmer inte längre fattade rätt beslut. De visade sig bara fungera väl i en stabil marknad med hög efterfrågan. Historiska data döms ut alldeles för snabbt och budskapen om vad som skulle kunna fungera istället är många. Hittills finns inga lösningar. Det är alltid bra att tänka nytt, men principerna kring revenue management har inte ändrats. De hotell som har gedigen kunskap inom revenue management kommer att kunna skapa en strategi som fungerar väl under resten av pandemin och under återhämtningen.

Svårare att driva hotell

Det har aldrig varit lätt att driva hotell, men det senaste året har det varit betydligt svårare och de kommande åren lär det vara fortsatt svårt. Det är framförallt kraven från gäster och kunder som ökar svårighetsgraden. Kunden (företag och resebyråer) ställer krav på certifieringar (miljö, säkerhet, hållbarhet, etc.) och gästen ställer krav på enkelhet (mobilt, snabbt, tillgängligt, trygghet, etc.). Hotell kommer att tvingas anpassa sig annars kommer kunder och gäster att välja andra alternativ.

Det finns mycket att lära om hur hotell ska hantera den kommersiella delen av verksamheten. Här finns HSMAI både som en viktig resurs för nätverkande samt en outtömlig kunskapskälla. Den här dagen var en perfekt utbildningsdag och jag hoppas att många i Sverige lyssnade och tog fasta på alla många goda idéer.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Många spelare har kommit tillbaka

Många spelare har kommit tillbaka

Efter pandemin har de spelande gästerna hittat tillbaka till Vegas och antalet nya spelare har ökat markant. I år har ungefär 30 000 nya spelare registrerat sig hittills och störst är ökningen bland 18–30-åringarna...

Nyheter