Annons

Besöksnäringen måste lösa sina egna problem

zoom Möt nya krav från besökare med nya produkter Anders Johansson
Möt nya krav från besökare med nya produkter Anders Johansson
Besöksnäringen måste ta sig i kragen och lösa de problem som fanns redan före pandemin. Det kommer ingen hjälp från ovan.
Annons

Jag lyssnade på Maud Olofssons utfrågning eller snarare samtal med partiledarna Annie Lööf (C) och Nyamko Sabuni (L) på Visitadagen. Samma gamla diskussion som vanligt. Lite allmänt klagande på skatter som motverkar anställning av ungdomar och invandrare samt på regelkrångel och avgifter. Förbättringar på dessa områden räcker långt säger Maud Olofsson. Hela intrycket är att det inte verkar vara någon större kris i branschen nu när omställningsstödet har förlängts. Politikerna verkar vara betydligt bättre på att assistera vid matlagning än att hitta lösningar för besöksnäringen. Följde livesändningen ett tag till och kunde konstatera att pandemin överhuvudtaget inte förändrat innehåll eller diskussion på Visitadagen. Låtsas vi att allt snart är som vanligt igen? Reportage på SVT berättar om hur bra det har gått för alla hotell utanför storstäderna. Aktivitetsbolagen, t.ex. kanotuthyrning har satt nya rekord. Alla som intervjuas är glada. Det känns inte som om det är någon krisstämning. Problemen tonas ner.

Det verkar som om besöksnäringen inte uppfattat att världen har förändrats. Flyget är utslaget och förväntas inte vara tillbaka på samma nivåer förrän 2024. Företagens sätt att göra affärer har förändrats för alltid vilket innebär färre affärsresenärer och färre fysiska möten. Detta kommer att påverka besöksnäringen under många år framåt.

Det råder delade meningar om vem som sagt ”Never let a good crises go to waste”. Besöksnäringen riskerar att missa chansen till omställning (förutom att få ekonomiskt stöd för omställning). Utan omställning blir allt som vanligt igen, men först om flera år, med fortsatt dålig lönsamhet, låglönebransch, rekryteringsproblem, dyra bokningskanaler, höga hyror, krångliga regler och ett ständigt klagande på att politikerna inte gör som vi vill.

Det enda sättet för besöksnäringen att komma ur krisen är att branschen tänker nytt inom alla områden.

Möt gästens nya krav med bättre produkter

Människors behov, önskemål, referensramar och beteenden förändras över tid. I vanliga fall går utvecklingen väldigt långsamt, men den här gången har pandemin accelererat utvecklingen. Covid-19 har i många fall snabbspolat utvecklingen tio år framåt i tiden. Besöksnäringens gäster har nu andra krav, behov, önskemål och beteenden än för ett år sedan. För att få tillbaka gästerna (och därmed intäkterna) måste besöksnäringens företag erbjuda uppdaterade produkter och tjänster. Detta gäller allt från bokning/beställning, produktion, leveranser, städning och hygien samt säkra upplevelser på destinationer, i hotell och under resan. Ett bra exempel på nytänkande är att Scandic lanserar coworking. Om inte svensk besöksnäring utvecklas kommer internationella besökare att välja andra destinationer i världen som uppdaterat sitt utbud till besökarnas nya förväntningar.

All produktutveckling utgår ifrån vad gästen är beredd att betala för. För att lyckas erbjuda gästen rätt produkt krävs en stor förståelse för gästens nya krav, behov och önskemål. I en värld med en överefterfrågan (innan Covid-19) går det även att sälja dåliga produkter. Nu säljer inte dåliga produkter och skapar därför inga intäkter. Besöksnäringen har länge klarat sig utan produktutveckling, men krävs det utveckling av allt från destinationer, transporter, övernattning, mat & dryck samt kringtjänster. De gamla vanliga produkterna och priserbjudandena fungerar inte längre. De gamla vanliga målgrupperna finns inte kvar längre. Handen på hjärtat. Människor vill resa, men är inte särskilt tilltalade av det som t.ex. hotellen erbjuder. Beläggningsstatistiken talar sitt tydliga språk.

Sluta gör allt manuellt

När det finns väl genomtänkta produkter handlar det om att kunna leverera på ett så effektivt sätt att företaget skapar en vinst. Volymerna kommer att vara lägre for de allra flesta och väldigt mycket lägre för många. Kostnaden för att leverera den utlovade produkten/tjänsten blir därför än viktigare för att säkerställa vinst. Besöksnäringen måste bli duktigare på att skapa processer, utbilda sina medarbetare och säkerställa att processerna följs och de är effektiva. Det kanske låter tråkigt, men det är alldeles nödvändigt för att besöksnäringen ska överleva de kommande åren. De flesta processer kan förbättras med hjälp av teknologi. Det är dags att släppa besöksnäringens fobi för teknologi. Sluta gör allt så krångligt och manuellt. Ett exempel är att incheckning på ett hotell är lika omständlig och krånglig som den var för femtio år sedan. Tiden har stått stilla i hotellbranschen. Börja investera i teknologi för att kunna ge gästen en bättre upplevelse och för att kunna driva verksamheten professionellt.

Större andel rörliga kostnader för flexibilitet

De flesta företag i besöksnäringen är små. De flesta är dessvärre också olönsamma. Många är försörjningsföretag där ägarna är nöjda på att kunna leva på sitt företag. Marginalerna är obefintliga för de flesta. Även många företag som ser sig själva som professionella har fått stora problem under pandemin. Orsaken är små marginaler och underfinansiering. Branschens ekonomi har varit under all kritik i decennier.

Det är nu det går att göra något åt affärsmodellen. Andelen av kostnadsmassan som är rörlig måste bli större och bli väldigt mycket mer flexibel. Det måste gå att anpassa kostnadsmassan till intäktsnivån på ett helt annat sätt än vad som kunnat ske tidigare. Alla fasta delar i hyresavtalen måste bort. Detta är snart fullt möjligt. Ägarna av kommersiella fastigheter har ännu inte förstått vad som håller på att hända och hoppas precis som många andra på att allt snart blir som vanligt och att hyrorna från bl.a. restauranger och kaféer börjar komma in som vanligt. Om färre personer arbetar på kontor i city kommer underlaget för restaurangerna att bli för litet. De fastighetsägare som fortfarande vill kunna få rätt betalt för sina kontorsytor kanske måste betala en restaurang för att etablera sig i fastigheten. Omvänt förhållande mot idag. Det lär uppstå nya möjligheter för besöksnäringen när många gamla sanningar förändras.

Från låglönebransch till kvalificerat arbete

Den andra stora frågan handlar om arbetskraften. Facket har i många år krävt allt fastare anställningsformer för sina medlemmar vilket försvårat planeringen och pressat resultatet. De flesta företag i besöksnäringen har varit ständigt överbemannade. Det i sin tur leder visserligen till något fler arbetstillfällen men också till betydligt lägre löner. Ineffektiviteten i branschen cementerar den som låglönebransch, vilket också leder till att det blir en genomgångsbransch med små möjligheter att få en god löneutveckling. Jämför med industrin som under många årtionden rationaliserat, investerat och processutvecklat. Det har lett till betydligt färre anställa, men också till mer kvalificerade anställda som har betydligt högre löner än anställda i besöksnäringen.

Det handlar inte om att få lite sänkt arbetsgivaravgifter för ungdomar eller lite regelförenklingar. Alla små utvecklingsprojekt med stöd för myndigheter, regioner och destinationer är väldigt bra, men de är för små och förändrar bara i bästa fall på ytan i väldigt få företag. Besöksnäringen måste ta ett större grepp för att komma ur den här krisen och alla de småkriser som fanns redan innan covid-19 bröt ut.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.