Annons

Bokningstrender som kan öka vinsten

zoom New York i december 2019 Anders Johansson
New York i december 2019 Anders Johansson
Gästernas bokningsbeteenden forsätter att förändras. Fler bokningar via egna webbplatser, kortare framförhållning, kortare vistelser och högre kostnader för hotellen.
Annons

Ny statistik från Kalibri Labs visar att tidigare trender fortsätter. Här är några intressanta iakttagelser.

Det går att styra bokningarna till de egna webbplatserna.

Bokningarna via megakedjornas egna webbplatser fortsätter att växa i snabbare takt än OTA:erna. En av förklaringarna är de boka-direkt-kampanjer som megakedjorna påbörjade under 2016. Förutom massiv annonsering innehöll kampanjerna lägre priser för de som var medlemmar i megakedjans lojalitetsprogram. Innan kampanjerna började låg bokningarna från gäster i lojalitetsprogrammen på knappt 48 % och har nu ökat till 56 %.

Många independenthotell har gett upp hoppet om att minska sitt beroende av OTA-bokningar. Det finns en rädsla av att ett hotell inte kan klara sig utan dessa bokningar. Kvar finns även missuppfattningen att OTA-kanalerna ökar det totala resandet vilket inte har kunnat beläggas i någon forskning. OTA-kanalerna har över tid tagit över bokningar som ändå skulle ha hittat fram till hotellet via andra kanaler. Självklart finns det exempel på att hotellet fått gäster via OTA:erna som annars aldrig skulle ha hittat hotellet.

Det är fullt möjligt även för independenthotell att öka sina bokningar via den egna webbplatsen genom bättre synlighet generellt och i synnerhet i den digitala världen. På Hotel Market Seminars 2020 berättade Jerry Engström, FriluftsByn Höga Kusten, hur enkelt det är att synas och få gäster från digitala kanaler. Detta kan alla independenthotell enkelt klara av och därigenom öka sina direktbokningar.

Senare bokningar och kortare vistelser

En annan tydlig trend som fortsätter är att bokningarna kommer allt senare. I USA är den genomsnittliga ledtiden knappt 25 dagar, vilket är en nedgång med knappt 1 % sedan förra året. Den allmänna trenden är att folk har kortare framförhållning eftersom allt händer i snabbare takt, valmöjligheterna är oändliga och alla har blivit mer flexibla och är inte längre så rigida i sin planering. För hotellen är det viktigt att analysera ledtiden för olika segment för att kunna optimera sina intäkter utan att få panik för att bokningarna kommer senare.

Den genomsnittliga vistelselängden fortsätter att sjunka. I USA är den 1,83 nätter, en minskning med knappt 2 % sedan året innan. I vissa städer, t.ex. New York, är minskningen så hög som 11 % jämfört med året innan. Samma trender gäller även här. Folk har inte tid eller vill inte vara borta längre än nödvändigt.

Höga betyg ger lägre bokningskostnad

I princip inga hotell i Sverige har kontroll på kostnaden för att skaffa bokningarna. Det är för svårt att räkna fram kostnaden och ingen vet hur den ska hållas i schack. Enligt Kalibri Labs fortsätter marginalen (intäkter minus kostnaderna för att skaffa bokningarna) att minska vilket leder till att hotellens resultat försämras vilket i sin tur leder till minskade resurser för att utveckla verksamheten. Risken är att hotellen hamnar i en negativ spiral. Kalibri Labs har lyckats få fram ett samband mellan gästens betyg och kostnaden för att skaffa bokningarna. Ju högre betyg, desto lägre kostnader. De hotell som har ett Global Review Index (GRI) på över 90 % har en bokningskostnad som är 2,5 % lägre än genomsnittet. De hotell som har ett GRI som är lägre än 75 % har en bokningskostnad som är 3,3 % högre än genomsnittet. Min slutsats är att ett sätt att få ner bokningskostnaden är att säkerställa att gästen är nöjd och ger hotellet ett bra betyg. Det borde hotellen vara bra på för gästupplevelsen är väl ändå det som alla hotelldirektörer brinner för.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.