Annons

Booking vann över Visita

zoom Dom från Patent- och marknadsöverdomstolen Skärmbild
Dom från Patent- och marknadsöverdomstolen Skärmbild
Patent- och marknadsöverdomstolen ändrar Patent- och marknadsdomstolens dom som Visita vann mot Booking. Detta innebär i korthet att Booking kan fortsätta med sina nuvarande villkor i avtalen med hotellen.
Annons

Jag har läst domen i detalj och kan konstatera två saker. Det ena är att domstolen har skaffat sig en rimligt bra bild av situationen utifrån konkurrens mellan kanaler och konkurrens mellan hotell. Det andra är att domstolen tycker att Visita varit dåligt förberedda och hänvisar till att Visita borde ha utrett vissa delar bättre för att kunna styrka sin argumentation. Domen kan inte överklagas, så nu är det avgjort att de villkor kring pris- och villkorspartiet i vart fall inte strider mot några konkurrenslagar. Hotellbranschen vill inte ge upp utan verkar nu försöka via olika organ och domstolar inom EU gå vidare med frågan. Noteras är att i domen redogörs och refereras till ett antal rättsfall inom EU, så möjligheterna att vinna lär vara begränsade.

Tror hotellbranschen på fullt allvar att om man bara kunde få slippa pris- och villkorsparitet i distributionsavtalen, så skulle bokningskostnaderna minska och allt bli frid och fröjd? Det är ett stort tankefel som grundar sig på att hotellen tror att gästens enda bedömningsgrund för sitt val av hotell är priset. Om priset var lägre på hotellets egen webbplats så tror hotellen att alla skulle boka den vägen trots att det är omöjligt att jämföra olika hotell, det är betydligt krångligare och tar längre tid. Det är mycket bättre att använda Booking eller Expedia som förstår hur man driver bokningswebbplatser och som ger gästen en riktigt bra upplevelse. Många hotells egna webbplatser och framförallt bokningen på webbplatserna är katastrofdåliga. Om hotellen inte kan ge gästen en bra bokningsupplevelse så lär bokningen ske någon annanstans. Detta har de stora megakedjorna insett och förbättrat sina bokningsmotorer genom att framförallt göra det enkelt att boka. De har kombinerat detta med väl genomtänkta kampanjer och lagt mycket arbete och fokus på att driva bokningarna till de egna webbplatserna. Uppföljningen visar att dessa projekt varit lönsamma.

Det absolut största problemet i hotellbranschen över hela världen är brist på kompetens och brist på insikt att hotell saknar kompetens inom en mängd områden såväl gamla som nya. Hotellbranschen måste vara sämst i världen på att tänka och förutse vad som kommer att hända i framtiden inom sin egen bransch. På 1990-talet var alla var så fokuserade på att kostnaderna för att få bokningarna via GDS var för höga att hotellbranschen missade att förstå vilken påverkan Internet skulle få på hotellens distribution. När Expedia kom till hotellen och talade nettopriser och därmed inga bokningskostnader tackade hotellen glatt ja och hjälpte till att bygga upp Expedia. Ingen tänkte framåt för nu var ju problemet med de dyra GDS:erna borta och alla trodde då att GDS:erna var uträknade. Bokningskostnaderna var förpassade till historien. Det är hotellen själva genom bristande framtidsfokus som har skapat både Booking och Expedia. Utan hotellens aktiva medverkan hade dessa bolag aldrig överlevt. Idag är hotellens kostnader för att skaffa bokningarna mellan 15 % och 25 % av intäkterna. På 1990-talet var kostnaden för att skaffa gästerna ungefär 5 %.

Hotellbranschen reagerar ofta via reptilhjärnan, dvs. spontant och snabbt för att komma fram till en ståndpunkt som sedan körs ända in i kaklet tills det är stopp. Fokus på kostnaden för GDS-bokningarna på 1990-talet är ett exempel. Ett annat närliggande exempel på hotellens klagande (som nu har slutat) är när det blev möjligt för gäster att skriva recensioner på bl.a. Tripadvisor. Hotellen menade att det var orimligt att någon skulle kunna skriva en (dålig) recension om ett hotell som alla i hela världen kunde läsa. Ett tag ville hotell att alla recensioner skulle förbjudas och det ropades på regleringar och lagstiftning. Hotellen förstod till slut att kritiken från gäster var berättigad. Leveransen av den utlovade upplevelsen var för dålig och hotellen började istället ta tag i det verkliga problemet med dåliga upplevelser. Kritiken verkar ha tystnat och sedan hotellen ändrade fokus har det genomsnittliga betyget från gäster ökat och lett till att gäster generellt får bättre hotellupplevelser.

Nu när det är klart att pris- och villkorsparitet är kvar och branschen inte kommer längre i den här frågan är det dags för varje hotell att grundligt tänka igenom hur hotellet ska sälja sina hotellrum. Utgångspunkten är lösningar som ger mest värde för gästen som gör att gästen väljer hotellet och inte någon av konkurrenterna.

Möjligheterna att skapa en långsiktigt hållbar distributionsstrategi är större än någonsin tidigare och utvecklingen av olika kanaler lär fortsätta. Senaste nytt är att Google nu samordnar alla sina resefunktioner där bl.a. hotell ingår i en gemensam webbplats. Senaste nytt är också att Amazon återigen ger sig in i resebokningsbranschen och nyligen har öppnat flygbokning i Indien.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Nyheter