Annons

Branschen kommer aldrig att återhämta sig

zoom Pandemin förändrar perspektivet Skärmbild från Google Maps
Pandemin förändrar perspektivet Skärmbild från Google Maps
När restriktionerna är borta återkommer de gamla vanliga problemen som branschen tycks ha förträngt under pandemin. Eftersom dessa problem aldrig får någon lösning sätter de käppar i hjulen och hindrar återhämtningen.
Annons

Besöksnäringen är Sveriges nya basnäring, sysselsättningsmotor för ungdomar och invandrare, exportmogen och har haft en kraftig tillväxt de senaste tio åren. Turismen växer så det knakar och i Sverige håller branschen på att bli större än de gamla trygga basnäringarna som bygger på råvaror och gamla svenska uppfinningar. Det nästan känns i luften att turismen är Sveriges framtid. Så här har det låtit ända fram till utbrottet av pandemin.

Besöksnäringen blundar för fakta

Vi är mästare på att känna, men tyvärr helt okänsliga för fakta. Kurvan i diagrammet visar turismens utveckling i andel av Sveriges BNP under 25 år, från 1995 till 2019. Det första intrycket är att kurvan ligger väldigt nära botten i diagrammet. Det betyder att turismen bidrar väldigt lite till Sveriges BNP. Andelen pendlar mellan 2,50 % och 2,87 %.

 

 

Turismens andel av BNP har aldrig varit över 3 % och toppåret inträffade redan 1998. Ett annat intryck är att kurvan är mer eller mindre rak. De är till och med så att den har gått ner 2018 och 2019 och är som lägst 2019. Slutsatsen är att det inte hänt någonting på 25 år med branschens andel av Sveriges BNP. Branschen har bara växt i samma takt som resten av Sveriges ekonomi. I vår egen bubbla känns det som att vi flyger medan om vi sticker ut huvudet och iakttar omgivningen så står vi i princip stilla.

Pandemin lamslår turismen

Pandemin lamslår turismen över hela världen under lång tid medan andra branscher fick en tillfällig chock för att sedan snabbt fortsätta sin tillväxt i samma eller högre takt än tidigare. Turismens andel av världens BNP 2019 var 10,4 %. 2020 minskade andelen till 5,5 %. Sverige var inget undantag och en gissning är att turismens andel av BNP 2020 minskade till mellan 1,5 % och 2,0 %. Prognosen för 2021 är en ökning, men resten av den svenska ekonomin går som tåget, så återhämtningen för att komma i kapp andra branscher måste vara urstark för att ens komma över 2 % av BNP under 2021.

Låt oss anta att 2021 är det första återhämtningsåret och andelen av BNP hamnar på 2 %. För att komma tillbaka till strax under 3 % av BNP måste branschen först växa med 50 % för att komma i kapp andra sektorer och sedan kontinuerligt växa i samma takt som ekonomin. Då är vi bara tillbaka på ruta noll. Detta kommer att ta flera år.

Branschen är inte rustad för återhämtning

Huvudfrågan är hur väl rustade turismen är för en återhämtning och för en tillväxtfas de kommande tio åren. Det korta svaret är inte alls.

Brist på strategi

Det finns fortfarande ingen ny strategi för besöksnäringen. Det finns inte heller något beslut om mål för de kommande tio åren även om det har talats om att öka andelen av BNP till 4 %. Diagrammet över de senaste 25 årens utveckling visar tydligt bristen på genomförande av alla tidigare strategier och total miss av tillväxtmålen.

Brist på välutbildad arbetskraft

För att en bransch ska kunna växa över lång tid krävs att det är attraktivt att arbeta i branschen samt god tillgång på välutbildad arbetskraft. Här har besöksnäringen totalt misslyckats. Färre söker till de få utbildningar som finns och pandemin har accelererat uttåget ur branschen till mer attraktiva branscher.

Brist på kapital

Det behövs kapital för att kunna växa. Företag som vill expandera ska vara kapitalstarka för att kunna få den finansiering som krävs för att utveckla sina verksamheter. Branschen har förlorat enorma pengar under pandemin och är idag hårt belånade. Finansieringsutrymmet för någon större expansion är obefintligt.

Brist på gäster

Företag behöver kunder som spenderar pengar som blir intäkter i företagen. Utan kunder och intäkter går det inte att driva företag. Pandemin har förändrat de penningstarka företagskundernas (affärsresor och möten) beteende och sätt att arbete. Kartläggningar och undersökningar tyder på en permanent förändring som innebär färre affärsresor, möten och färre dagar på det traditionella kontoret. Detta innebär förlorade intäkter för transportföretag, hotell, mötesanläggningar och restauranger. Å andra sidan är den underliggande efterfrågan på fritidsresande mycket starkt och kan delvis kompensera för bortfallet. Av Stockholmshotellens intäkter kommer ca 2/3 från affärer och möten och ca 1/3 från fritid, så det kommer att ta tid innan fritidssegmentet fullt ut kompenserar bortfallet.

Brist på marknadsföring

För att skaffa kunder måste företag marknadsföra sig. Pandemin tog död på alla långsiktiga marknadssatsningar precis som om världen skulle gå under och aldrig någonsin repa sig igen. Visit Sweden gick från att i många år bara ha marknadsfört Sverige utomlands till att marknadsföra sig gentemot den inhemska marknaden. Flera destinationer runt om i Sverige har tänkt i samma banor. Svenskar kan dock aldrig semestra så mycket på hemmaplan att turismens andel av BNP ökar över de tidigare 25-årens nivåer. Rätt och tillräckligt omfattande marknadsföring är en viktig del för att turismen i Sverige ska återhämta sig.

Bristerna hindrar återhämtningen

Turismen i Sverige saknar en kraftfull ledning. Det finns ingen strategi, duktiga personer har lämnat branschen under pandemin och det utbildas för få nya, kapitalet är slut, branschen har svårt att anpassa sig till kundernas beteende som förändrar efterfrågan på kärnprodukten och slutligen riktas marknadsföringen just nu mest till hemmamarknaden som saknar tillväxtpotential. Till allt detta kommer dessutom politikernas planer för att ställa om samhället till följd av klimatförändringarna. Turism innebär resande som de kommande tio åren kommer att använda fossila bränslen och därmed påverka klimatet negativt. Detta blir ytterligare en svår utmaning för turismen.

Dessa utmaningar är sammantaget alldeles för stora för att turismnäringen i Sverige ska återhämta sig inom överskådlig framtid om ens någonsin.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Många spelare har kommit tillbaka

Många spelare har kommit tillbaka

Efter pandemin har de spelande gästerna hittat tillbaka till Vegas och antalet nya spelare har ökat markant. I år har ungefär 30 000 nya spelare registrerat sig hittills och störst är ökningen bland 18–30-åringarna...

Nyheter