Annons

COVID-19 ökar ansvaret för hotelldirektören

zoom Antal smittade ökar i Europa Skärmbild WHO
Antal smittade ökar i Europa Skärmbild WHO
Nu har COVID-19 fått en snabbare spridning i Europa och Sverige. Första effekten handlade om avbokningar eller uteblivna bokningar vilket inte påverkar den dagliga driften. Nästa våg innebär en helt ny situation för hotell i Sverige.
Annons

Viruset har tagit sig in i publika transporter och i hotell i andra länder. Det mest kända exemplet är kryssningsfartyget som låg i karantän utanför Tokyo. Andra exempel är personer som blivit smittade när de deltagit i konferenser på hotell. Finns det någon beredskap från hotellen i Sverige att hantera personer som är smittade och som bott och vistats på hotellet? Sannolikt inte eftersom hotellbranschen tar dagen som den kommer. Den här gången är det bättre att ha en plan för hur hotellet ska agera om det drabbas av COVID-19. Det är hotelldirektörens/platschefens ansvar att hantera alla problem som orsakas av viruset.

Här är några områden som hotellet måste se över.

Dags att öka kvaliteten på städningen

Städningen måste förändras från att ha varit inriktad på effektivitet där hotellen räknar hur många minuter det får ta att städa ett rum till att vara fokuserad på kvalitet. Många hotell har inte längre egen personal som städar hotellrummen utan har genom upphandling av städningen pressat priserna från externa städbolag. De flesta externa städbolag är seriösa, men det finns flera fall under åren där externa städbolag har blivit dömda för skattebrott och sedan försvunnit från marknaden. Det är alla dessa ekonomiskt pressade städbolag som ska säkerställa att hotellrummen städas så väl att hotellet kan garantera gästens hälsa och säkerhet från COVID-19. Den hotelldirektör som inte redan är engagerad i housekeeping bör omgående säkerställa att städningen av hotellrum och alla andra delar av hotellet tas till en högre kvalitetsnivå. Räkna med att det kommer att kosta pengar, men alternativet att bli ett hotell som inte klarade att hantera COVID-19 är avsevärt mycket sämre.

Här är konkreta frågeställningar:

 • Ska extra resurser avsättas för att öka kvaliteten på städningen?
 • Ska hotellrummen desinficeras efter varje gäst?
 • Vem ska leda och ansvara för housekeeping? Hotellet eller det externa städbolaget?
 • Vilka åtgärder har det externa städbolaget vidtagit för att säkerställa en högre städkvalitet, hygien och säkerhet för hotellets och egen personal?

Ska mötesavdelningen stängas?

Stora konferenser riskerar att bli inställda. I veckan ställdes Bilmässan i Geneve in, både IHIF och ITB i Berlin den här veckan har ställts in. HITEC i april i Palma är inställt. Världens största och viktigaste möbelmässa i Milano i april har flyttats till juni. Hotellen kommer att få avbokningar på stora konferenser medan mindre möten sannolikt blir av. Eventuellt måste hotellet vara förberett på att några deltagare i möten behöver delta virtuellt. Om möten blir av, hur kommer hotellen att garantera gästernas hälsa och säkerhet? Det är därför extra viktigt att säkerställa att hotellet har namn på samtliga mötesgäster även de som bara har en dagkonferens. Denna rutin har hotellen inte idag.

Här är konkreta frågeställningar:

 • Ska hotellet stänga sin mötesavdelning?
 • Ska möteslokalerna städas/saneras/desinficeras flera gånger per dag?
 • Ska hotellen registrera samtliga mötesgäster?
 • Ska hotellet intervjua mötesgästerna om var de har varit de senaste 14 dagarna?
 • Ska hotellets personal bära munskydd?

Receptionens ansvar för att hantera alla gäster

Gäster kommer till hotell från hela världen och kan ha varit i länder med många smittade. Receptionisten träffar alla gäster vid in- och utcheckning. Alla kontakter med människor innebär en ökad risk för att själv bli smittad. Hur ska hotellet skydda sin personal från att bli smittade? Även detta är en fråga som hotelldirektören omgående måste ta tag i och upprätta nya rutiner för in- och utcheckning samt hur receptionisterna ska hantera smittorisken.

Här är konkreta frågeställningar:

 • Ska hotellet ta temperaturen på gästen vid incheckning (kan göras av värmekamera automatiskt)?
 • Ska receptionisterna bära munskydd?
 • Ska receptionsdisken desinficeras flera gånger om dagen?
 • Hur ska hissknapparna desinficeras?
 • Ska receptionisten fråga gästen var de har varit de senaste 14 dagarna?
 • Ska entré och lobby desinficeras en gång per timme?

Datakvalitet för att säkra spårbarhet av smitta

Datakvalitet har alltid varit viktigt, men blir nu avgörande för att kunna stoppa spridningen av COVID-19. I flera länder har man spårat personer som drabbats och kartlagt vilka andra personer dessa kan ha smittat. Hotell kan behöva bidra med information om vilka gäster som har befunnit sig var i hotellet. Om en smittad gäst har bott i ett hotellrum måste hotellet kunna spåra vilka andra gäster som har bott i hotellrummet efter den smittade gästen. På möten måste hotellet ha full kontroll på alla gäster för att kunna spåra alla som deltog i samma möte. En högre datakvalitet är även det en fråga för hotelldirektören.

Minska arbetade timmar

Det är även affärsmässiga beslut som påverkas av viruset. Vilka åtgärder för att minska förlusterna kommer hotellet att vidta? Om beläggningen sjunker kan det vara aktuellt att omfördela personalens arbetsuppgifter, minska personalkostnaden genom att låta personal ta ut semester, permittera eller om krisen blir långvarig säga upp medarbetare.

Det är för tidigt att bedöma hur omfattande spridningen av COVID-19 blir i Sverige, men det finns en verklig risk att något hotell kommer att drabbas. Säkerställ att du är väl förberedd om det inträffar på ditt hotell.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.