Annons

Hållbarhet på riktigt?

zoom 1 Hotel West Hollywood Anders Johansson
1 Hotel West Hollywood Anders Johansson
De hotell i Sverige som ännu inte är Svanenmärkta riskerar att bli svartlistade av konsumenterna.
Annons

Årets tema på Pandox Hotellmarknadsdag tisdag den 19 november var hållbarhet. Pandox bjöd som vanligt på ett väl genomarbetat program med talare med olika infallsvinklar på hållbarhet. Mest upplyftande var alla goda exempel från olika delar av besöksnäringen.

Här är några reflektioner på ämnet hållbarhet. Den första tanken är vad är egentligen definitionen på hållbarhet. Svenska Akademiens ordlista definierar hållbar ”som inte går sönder el. förstörs”. Ett annat begrepp ”hållbar utveckling” skapades av FN:s världskommission för miljö och utveckling och fick följande definition. ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Definitionerna har stort utrymme för tolkning.

I takt med att konsumentens inställning till att världen måste ha ren luft, rent vatten, ren jord och ett lite mer hållbart samhälle kan marknadskrafterna styra utvecklingen mot en bättre värld. Många av de goda initiativen kring bl.a. vad vi äter, hur vi ser på hela matproduktionen och för att minimera svinn, kan utvecklas kommersiellt om det finns konsumenter som är beredda att betala för nya idéer. Det krävs många människor som är föregångare för att idéerna ska få fäste och till slut nå större kundgrupper.

Hotellbranschen kommer att förändras i långsam takt på grund av redan gjorda stora investeringar. Det kostar enorma pengar att förändra hotellbyggnaderna till att bli mer hållbara, men självklart kan alla nya byggnader och renoveringar göras mer hållbara.

Det är svårt att lura konsumenten genom att bara blir hållbar på låtsas. Det genomskådas snabbt. För två helger sedan bodde jag två nätter på 1 Hotel West Hollywood. Hotellet är bara drygt två år gammalt, men har nyligen gjorts om till ett miljövänligt hotell. De har en mängd samarbeten med olika organisationer för att verka för ett hållbart samhälle. Byggnaden är LEED Silver och hotellets inredning består av mycket trä och växter. Idén är utmärkt, men den känns påklistrad och är delvis dåligt genomförd. Det finns ingen automatik för belysningen så rummet kan vara fullt upptänt hela dygnet oavsett om vi är i rummet eller inte. Luftkonditioneringen är konstant på för att kyla rummet. Vattenflödet i duschen är överdrivet kraftigt. Det är lite svårt att köpa att hotellet strävar efter att spara på energi och vatten. Allt är relativt och hotellet kan mycket väl vara banbrytande i sin del av världen.

I Sverige har vi kommit en bra bit längre kring hållbarhet på hotell. Under min tid i hotellbranschen är jag präglad av Svanenmärkning av hotell och allt vad det innebär. Vi ska givetvis fortsätta att förbättra hotellens långsiktiga hållbarhet, men vi behöver inte känna någon skam för att vi inte är 100 % hållbara. Vi borde istället resa världen runt och berätta om Svanenmärkning av hotell eller varför inte helt enkelt exportera våra kunskaper. Det ger mycket större nytta än att alla hotell i Sverige blir lite bättre. De hotell i Sverige som ännu inte är Svanenmärkta bör omgående säkerställa att de uppfyller kraven för att inte riskera att hamna på konsumenternas svarta lista.

Arbete med hållbarhet måste göras grundligt annars riskerar det bara att bli en kuliss som ingen annan än de som bor i Hollywood tror på.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.