Annons

Hård vinter väntar många restauranger

zoom Anders Johansson
Anders Johansson
Restaurangkonkurserna i Storbritannien ökar kraftigt. Kommer restaurangerna i Sverige att följa efter?
Annons

Fler än 1400 restauranger i Storbritannien gick i konkurs det senaste året. Det är en ökning med 25 % jämfört med ett år tillbaka. Detta är den högsta ökningen sedan många år tillbaka. Allt som händer skylls idag på Brexit, men det är långt ifrån hela sanningen. Orsakerna till de ökade konkurserna är en överetablering av restauranger framförallt i mellanprisklassen som den senaste tiden tillsammans med små privatägda restauranger är de som drabbats hårdast. Konsumenten har tröttnat på den här typen av restauranger samtidigt som många håller hårt i sina pengar inför osäkerheten kring privatekonomin framöver. Osäkerheten består både i en inbromsande ekonomi och vad som verkligen kommer att hända kring Brexit. Ytterligare en faktor som påverkar är pundets låga värdering vilket har gjort råvarorna dyrare för restaurangerna. De restauranger som kommer att överleva är de som har ett starkt varumärke och ett starkt koncept. För alla andra kommer framtiden att bli mer osäker. Någon livlina från banken lär inte heller komma eftersom bankerna dragit öronen åt sig kring finansiering av branschen. En undersökning gjord av UHY Hacker Young visade att Storbritanniens top 100 restauranger gjorde en förlust på närmare en miljard kronor förra året jämfört med en vinst på 1,2 miljarder kronor ett år tidigare.

Det är ju inte så konstigt att detta händer i Storbritannien med Brexit och alla andra galenskaper. När diskussionerna kring Brexit började för några år sedan, sjönk pundet i värde och turismen ökade. Restaurangerna fick ett uppsving. I början av året ökade konkurserna i restaurangbranschen, men tack vare den svaga svenska kronan stannade många hemma på semestern och samtidigt fylldes antal turister på. Restaurangerna i Sverige fick ett uppsving under sommaren. Allt fler signaler kommer nu om att Sveriges ekonomi kommer att bromsa in och detta kommer definitivt att leda till att svensken håller lite hårdare i plånboken. Ett restaurangbesök är det lätt att spara in på. Lönsamheten i restaurangbranschen är minimal och därför är många restauranger sårbara för minskad volym och ökade kostnader. Ett exempel på att orken och pengarna tagit slut är att flera av Sveriges stjärnkrogar och topprestauranger har stängt det senaste året. Prisökningarna på råvaror har ännu inte slagit igenom eftersom det är just under sommaren som det finns god tillgång på inhemska råvaror som inte är lika känsliga för en svag svensk krona.

Svagare svensk ekonomi gör att konsumenten håller hårdare i de pengar de har kvar. Svag svensk krona ökar priserna på importerade råvaror. Restaurangerna kommer att få en dubbel press i form av lägre intäkter och högre kostnader. Det kommer att bli en hård och lång vinter för många i branschen.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Nyheter