Annons

Hårdare konkurrens för hotellen

zoom Ingen reser - alla arbetar digitalt hemifrån Anders Johansson
Ingen reser - alla arbetar digitalt hemifrån Anders Johansson
Hela vårt sätt att arbeta förändras och leder till att för hotellen lönsamma affärsresenärer och möten försvinner. Fritidsresandet kommer att få en stark tillväxt. Frågan är hur många som kommer att välja Airbnb i första hand och hotell i andra hand?
Annons

Det blir allt tydligare hur världen kommer att se ut när pandemin är under kontroll och resandet kan återupptas i mer normala former. Det kommer att ta lång tid för affärshotell och mötesanläggningar att återhämta sig. För de hotell som satsar på fritidsresenärer blir konkurrensen allt hårdare från Airbnb som har ett erbjudande som konsumenten gillar.

Framtidens sätt att arbeta

I en nyligen publicerad undersökning i USA säger bara 28 procent att de räknar med att återgå till att arbeta på kontoret i slutet av 2020. De flesta kommer inte att återgå till att arbeta på kontor det närmaste året, en del kanske aldrig mer. Folk har upptäckt att det sparar både tid och kostnader på att arbeta hemifrån. Den närmaste tiden kommer det dock att komma artiklar i media som belyser alla problem med distansarbete, men grundtrenden för distansarbete är så stark att det snarare handlar om att hitta lösningar på problemen än att återgå till kontoren.

Hemarbete påverkar framförallt restaurangerna i närheten av arbetsplatserna. När kontoren är tomma minskar underlaget vilket gör det svårt att få lönsamhet på sin restaurang. I förhållande till underlaget finns det för många restauranger. Flera måste stänga för att det ska bli balans mellan efterfrågan och utbud. Hemarbete skiftar konsumentens pengar från att äta ute till att äta hemma samt använda en del av de sparade pengarna på t.ex. att förbättra sitt boende och sin hälsa. Förhoppningsvis kommer en del av de insparade pengarna att användas till semester när det återigen blir möjligt att resa mer fritt. Svenskarnas pengar spenderas utomlands, men förhoppningsvis spenderar utländska turister mer i Sverige.

Digitaliseringen innebär att fler kan delta

Affärsresandet och fysiska möten ersätts med digitala lösningar. En undersökning visar att antal möten ökat med ca 16 % sedan pandemin bröt ut samtidigt som möteslängden minskat med ca 20 %. Kortare och effektivare möten välkomnas sannolikt av många. Uteblivet affärsresande och möten påverkar mest hotell och mötesanläggningar i storstäderna samt alla rena konferensanläggningar och då framförallt på vardagar. Minskat affärsresande och färre möten påverkar också restauranger, mäss- och kongressanläggningar samt transporter. Det finns nu fantastiska lösningar för digitala möten, mässor och kongresser. Nya funktioner utvecklas i snabb takt och förbättrar den digitala upplevelsen. Fler personer kan delta till en betydligt lägre kostnad. Den här trenden är här för att stanna.

Krångligare att resa

Just nu pågår en andra pandemivåg över framförallt Europa och USA med nya lock-downs och reserestriktioner. Förslagen kring vad som ska göras för att möjliggöra resande, t.ex. tester före resan, karantän vid ankomsten, appar med vaccinationsinformation, resekorridorer mellan vissa länder som anses mer säkra, osv. Efter terrorattentatet i New York 2001 ökade krånglet att resa på grund av mer omfattande säkerhetskontroller. Det finns många som förespråkar liknande åtgärder för att minimera risken att någon blir smittad under en resa. Trots införda säkerhetsåtgärder har det skett en mängd terrorattacker runt om i världen sedan 2001. På samma sätt får vi sannolikt vänja oss vid att pandemier regelbundet återkommer och då påverkar besöksnäringen negativt. Människor kommer att vänja sig vid ökat krångel vid resor så det kommer inte att påverka viljan att resa i någon större utsträckning.

Airbnb vinner över hotellen

Hotellbranschen har högljutt protesterat mot Airbnb och hoppades att Airbnb skulle dö när COVID-19 bröt ut. Airbnb har nu 7 miljoner ”hotellrum” jämfört med Marriott som har 1,4 miljoner hotellrum. Airbnb fick visserligen också säga upp anställda, men har samtidigt ännu mer fokuserat på sin kärnverksamhet. Konsumenten har alltid makten och anser att Airbnb ger mer värde för pengarna – mer yta, mindre risk att bli smittad och dessutom till ett lägre pris. Beviset är t.ex. trafiken till webbplatserna. Airbnb hade i september 2020 drygt 44 miljoner besökare medan nummer två (Marriott) hade drygt 15 miljoner besökare.

Läs gärna professor Scott Galloways analys av Airbnb.

Ett annat tecken på att Airbnb har rätt och lyckats charma konsumenterna är att Booking.com den senaste tiden tagit upp konkurrensen och listar nu ca 4 miljoner andra former för övernattning än hotell. Booking.com har också beslutat att fokusera på bokning och lägger ner tilläggstjänster som man tidigare erbjudit hotellen. Booking.com verkar ha förstått att konsumenten vill ha något annat än hotell och har snabbt ställt om sitt utbud.

Fritidsresandet kommer att ta fart så snart det är möjligt att resa igen. Hotellen väntar på bättre tider, men riskerar att inte nå ut till konsumenten med sitt trötta utbud av standardiserade hotellrum. Airbnb erbjuder något som konsumenten anser vara mycket bättre och det är inte osannolikt att konsumenten börjar med att söka bland 7 miljoner alternativ. Först när de inte hittar något ställe på Airbnb söker de efter ett hotellrum. Hotellen har tidigare varit förstahandsalternativet och får nu finna sig i att de hamnar på avbytarbänken och får först vara med om förstahandsalternativet inte är tillgängligt.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Hedda fick sitt drömjobb – blir chef på sin gamla arbetsplats

Hedda fick sitt drömjobb – blir chef på sin gamla arbetsplats

Behovet av kompetent personal i hotell- och restaurangbranschen är stort. För att möta det utökas nu utbildningen Hotel & Restaurant Manager med en helt ny utbildning i Norrtälje och Skellefteå

Nyheter