Annons

Hotellen är handlingsförlamade

zoom Nya resebeteenden Anders Johansson
Nya resebeteenden Anders Johansson
När Covid-19 tvingar hela världen att ändra sitt sätt att arbeta gör hotellen ingenting. De väljer stället att lägga allt i malpåse och vänta på att allt blir som förr.
Annons

Covid-19 har kraftfullt tvingat alla företag att bli mer digitala. Bara för några år sedan var det relativt ovanligt med videomöten med flera personer samtidigt. Det var krångligt, ingen visste riktigt hur man skulle göra, utrustning och programvaror hade övrigt att önska och det fanns en allmän ovilja framförallt hos de ofta lite äldre företagsledningarna. Nu blev alla tvingade att bli digitala.

Zoom, Microsoft Teams och Google Meet är några av de mest använda programvarorna för möten de senaste två-tre månaderna. Alla tre fungerar bra. Många företag har investerat i nya programvaror, ny utrustning och i digitala verktyg så att alla anställda snabbt skulle komma igång att arbeta på ett nytt sätt. De första utvärderingarna visar att produktiviteten har ökat (anställda får mer gjort på samma tid) och att möten generellt minskat och de som genomförs har blivit mer effektiva. De anställda har fått mer egen tid när de arbetar hemifrån eftersom de slipper pendla till och från jobbet. Företagen har dessutom sparat stora pengar på uteblivet affärsresande. Covid-19 har gjort att företagsledningar i hela världen nu har fått ett helt nytt synsätt på arbete och affärsresande. Alla är nöjda eftersom de positiva effekterna vida överstiger få negativa effekter. Företagen har ställt om och kommer aldrig att återuppta sitt gamla sätt att arbete och inte heller sitt gamla sätt att resa.

Under de senaste månaderna har de flesta företag också transformerat sina produkter och sin service. Konsumenten ställde plötsligt nya krav på i princip allt. Företagen tvingades att i grunden göra om sina affärsmodeller, bl.a. nyutvecklade digitala köpprocesser, digital kundservice och nya leveranssätt samt nya sätt att kommunicera alltmer digitalt. Det har gått ofattbart snabbt. Data från McKinsey visar att på ca åtta veckor har digitaliseringen tagit ett kliv framåt som motsvarar fem års normal utveckling.

Hotellen hämnar allt längre efter

Hotellen har däremot inte gjort någonting alls för att möta framtiden. De tycks tro att allt kommer att bli som vanligt igen och har bara lagt sig själva i malpåse för att vänta på att krisen ska gå över. Ett och annat hotellrum, en och annan möteslokal eller kök kanske renoveras när hotellet ändå är stängt eller går på sparlåga. Det är precis som om hotellen inte har en aning om vad som pågår utanför hotellets väggar.

Inget hotell har investerat i digitala lösningar för att stå bättre rustade att möta kundernas och gästernas nya beteenden när krisen är över. Inget hotell har heller investerat i teknologi för att driva hotellen smartare och mer effektivt. Inte ens Covid-19 lyckades få hotellen att bli mer digitaliserade. Motståndet är kompakt. Eftersom alla andra branscher flyttat fram sina positioner har hotellen nu hamnat ännu längre efter än tidigare.

Hotellen kommer att påverkas antingen de vill eller inte.

Riskerna att drabbas av Covid-19 gjorde att det helt enkelt inte längre fungerade att leva analogt. De som innan Covid-19 stod utanför den digitala världen tvingades nu snabbt att byta till en digital livsstil. 75 % av de som använt digitala kanaler för första gången säger att de kommer att fortsätta använda digitala lösningar när krisen är över. Detta innebär att konsumenten nu förväntar sig väl utvecklade digitala lösningar för att interagera med företag inom besöksnäringen.

En kombination av digitalisering och mobilitet gör att hemarbete istället för att arbeta på ett kontor kommer att bli standard. Detta påverkar egentligen inte affärsresande eller externa fysiska möten, men digitaliseringen av arbete och möten eliminerar behovet av slentrianmässiga affärsresor och möten. Detta innebär att affärsresandet inte kommer tillbaka på tidigare nivåer de närmaste åren.

Alla företag, inte bara företag inom besöksnäringen, kommer att ha svårt att bedöma hur efterfrågan kommer att utvecklas de kommande tiden. Företagen kommer att vara tvungna att anpassa sin kostym och försöka omvandla fasta kostnader till rörliga. Inget är som tidigare, vilket också innebär att alla tidigare modeller för analys, planering och uppföljning måste göras om för att överhuvudtaget kunna styra verksamheten. Nu finns det stora möjligheter att ändra både organisationerna och arbetssätten för att övergå till en flexibel kostnadsmassa och på sikt öka vinstmarginalerna. Detta gäller alla och för företagen inom besöksnäringen är det särskilt viktigt att se över organisation, bemanning, arbetssätt, kostnadsstruktur och affärsmodeller.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.