Annons

Hotellen förlorare när företagen minskar resandet

zoom Färre afffärsresor i framtiden Anders Johansson
Färre afffärsresor i framtiden Anders Johansson
Företagen börjar på allvar att ta fram alternativ till det traditionella affärsresandet till följd av den allt hetare diskussionen om klimatförändringarna. Hotellen är de som kommer att drabbas hårdast.
Annons

Efter förra veckans World Economic Forum i Davos verkar världens ledare inom politik och företag vara än mer enade om att säkerställa att världen blir mer hållbar. Det blev tydligt att de stora företagen är de som driver hållbarhetsfrågorna framåt till följd av tydliga påtryckningar från världens konsumenter om att deras produkter ska vara hållbara.

Nästa stora område för företagen är att se över affärsresandet och göra detta mer hållbart. Det finns ett nytt initiativ inom affärsresor – Climate Action for Corporate Travel Urgent Sustainability Summit (CACTUS) som hölls i mitten av november 2019. Problemet är att det är svårt att tala om minskat resande för företag som arbetar inom resebranschen och därför måste diskussionen snarare föras kring hur resandet kan göras mer hållbart. I februari är det dags för nästa CACTUS-möte som sker både fysiskt och virtuellt.

Allt fler företag kommer att ta fram planer för ett hållbart resande. Det talas om att företag behöver upprätta en CO2-budget för sitt resande och på alla sätt säkerställa att den budgeten hålls. Ett annat initiativ är att företagen kommer att ställa krav på samtliga leverantörer i resekedjan att rapportera sina CO2-utsläpp samt kräva att det finns planer för hur leverantörerna ska bli mer hållbara.

Det finns redan idag ett flertal konsultföretag som hjälper företag att göra planer för hållbart resande och ställa krav på leverantörerna vid upphandling av resetjänster.

Om det är möjligt kommer företagen att i ännu högre utsträckning övergå till videomöten där detta är möjligt för att undvika affärsresor. En ökad efterfrågan på videomöten från företagen kommer att ge leverantörerna av utrustning för videomöten ett uppsving och skapa resurser för vidareutveckling av ännu bättre lösningar. På sikt kommer videomöten att bli standarden för möten istället för det fysiska mötet.

Diskussionerna kring hållbara affärsresor fanns inte för ett år sedan, men har tagit rejäl fart det senaste halvåret. Pressen från konsumenterna på företagen har gjort att frågan kommit högt upp på agendan i företagens styrelser och ledningar.

Ökade krav på företagens affärsresande kommer att slå hårt mot hotellbranschen. Eftersom det kommer att ta tid för företagen att ändra sitt resebeteende kommer de i steg ett att ställa krav på hotellen att ha en plan för hållbarhet samt kunna visa att hotellet aktivt arbetar för att bli CO2-neutrala. Ett utmärkt verktyg är att bli certifierad av Svanen vilket redan många hotell är i Sverige. Affärsresandet kommer inte att minska drastiskt, men hotellen kommer att drabbas av kostnader för att säkerställa en långsiktig hållbarhet. Räkna med att en hel del nya krav kring hållbarhet kommer att ställas inför upphandlingar av affärsresande för 2021.

Nästa fas av omställningen hos företagen innebär ett stopp för allt affärsresande som istället kan ske via videomöten. Så snart företagen har investerat i högkvalitativ utrustning kommer företagen att införa betydligt hårdare regler för affärsresande för att styra mot videomöten. Detta innebär att affärsresandet kommer att minska och hotellen kommer att se detta i form av en avsevärd minskning av efterfrågan på vardagar som idag är de dagar som i Sverige har högst efterfrågan. Detta kommer att bli en rejäl omställning för hotellen och kraftigt minska hotellens lönsamhet.

Mitt tips är att hotellbranschen står inför en stor omställning de kommande tre åren.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.