Annons

Hotellen kan vinna nästa rond

zoom
Tre tydliga trender styr och påverkar idag hotellens utveckling. Ska hotellen den här gången fatta rätt beslut för att säkra lönsamheten?
Annons

Resandet har ökat kraftigt de senaste åren. Antal internationella turistankomster har fördubblats från år 2000 till 1,4 miljarder ankomster 2018. Den starka tillväxten i resandet har lett till att antal nya hotell som är under byggnad eller har fått igångsättningstillstånd idag uppgår till över 13 000 vilket aldrig någonsin har varit fler. Även om resandet fortsätter att öka ser utbudet nu ut att öka i snabbare takt ett tag framöver. När utbudet av hotellrum ökar finns det risk för att hotellen får hårdare konkurrens och både lägre beläggning och lägre pris. Särskilt hård blir konkurrensen under dagar med låg efterfrågan.

Nästa trend är att generation Y och generation Z har seglat upp som de som numera står för över hälften av alla världens resenärer. Dessa generationer ställer nya krav på hotellen och de har definitivt inte samma bokningsbeteenden. Den smarta mobilen är en del av kroppen och blir en naturlig kanal för att boka resor och hotell. Bäst bokning i mobilen har Booking och Expedia. Gissa om de får bokningar från de yngre generationerna. Bokningsbeteenden förändras till hotellens nackdel både när det gäller att ha direktkontakt med gästen och kostnaden för att skaffa gästen.

Den tredje trenden är att allt som kan bli blir digitaliserat. Hotellen behöver inte oroa sig för sin existens. Det är svårt att bo på hotell digitalt. Branschen är och förblir under lång tid framöver fysisk i platsen och leveransen av tjänsten. Därmed inte sagt att hotellen slipper digitalisering. Hotellen missade grovt den första vågen när bokningsprocesserna digitaliserades. Här dominerar nu ett fåtal företag och hotellen har svårt att inte delta i spelet om de digitala bokningarna som numera är långt över hälften av alla bokningar i världen. Hotellen har fortfarande chans att göra något åt den andra digitaliseringsvågen som handlar om att digitalisera sitt eget sätt att arbeta. Här är det mesta ogjort och här finns det stora vinster att hämta för hotellen.

Ökad konkurrens om gästerna, ändrade bokningsbeteenden och snart en helt digitaliserad bokningsprocess har gjort det svårare för hotellen att nå den önskade lönsamheten. Dessa nya förutsättningar kräver ett nytt sätt att tänka. I alla andra branscher baseras alltfler beslut på väl analyserade fakta som samlas in internt i företaget och kombineras med fakta från externa källor. Hotell samlar oändligt mycket data om sina gäster och om sin verksamhet Väldigt sällan sparas data på rätt ställen, sammanställs och analyseras. Hotellen sitter på det nya guldet i form av data, men många hotell förstår inte vad detta kan innebära för hotellets framgång. Det är tyvärr vanligare att hotellen klagar på sina system och bokstavligen ”Slänger ut barnet med badvattnet” när hotellet byter hotellsystem. All data försvinner med systembyten och hotellet får återigen famla i mörkret. Tilliten till intuition och tur driver beslutsfattandet i hotellbranschen. Det fungerar i en stabil värld, men aldrig i branscher som genomgår stora förändringar. Låt oss hoppas på det bästa. ”Även en blind höna kan finna ett korn”, dvs. ha tur trots att de inte har någon data som underlag för sina beslut.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.