Annons

Hur ska besöksnäringen klara av utmaningarna?

zoom Förutsättningarna för besöksnäringen blir allt sämre Anders Johansson
Förutsättningarna för besöksnäringen blir allt sämre Anders Johansson
Alla branscher har utmaningar och just nu verkar många branscher dela utmaningen att hitta medarbetare med besöksnäringen. Utmaningen att hitta medarbetare är inte ny i besöksnäringen utan har funnits där i många decennier.
Annons

Fredrik Reinfeldt säger i en TV4-intervju den 11 juli 2022 att marginalerna i restaurangbranschen är lövtunna, kanske mellan 1 och 2 procent. Detta är heller ingen ny utmaning utan har funnits där i flera decennier.

En tredje utmaning är strejken på SAS som gör att utbudet av flygkapacitet till Sverige är reducerad, vilket i sin tur innebär att färre turister kan ta sig till Sverige under sommaren.

Är detta samma underliggande utmaning som tar sig olika uttryck eller är det tre helt av varandra oberoende utmaningar?

Dåligt fungerande arbetsmarknad

Sverige har en relativt hög arbetslöshet vilket innebär att det finns många personer som är tillgängliga för arbete. Ändå är det svårt för besöksnäringen att hitta medarbetare. Detta tyder på en dåligt fungerande arbetsmarknad vilket direkt kan hänföras till politiska beslut av olika slag. Det underliggande problemet är de lagar och regler regeringarna de senaste decennierna har infört och/eller brist på reformer för att få arbetsmarknaden att fungera bättre.

Många gamla onödiga regler

Restaurangbranschens marginaler är lövtunna vilket innebär att det är svårt och riskfyllt att driva restaurangverksamhet. Små kostnadsökningar eller uteblivna intäkter gör att en vinst snabbt blir en förlust. Restaurangernas verksamhet är kraftigt reglerad genom lagar, regler, tillståndskrav och kontrollavgifter som gör det extra svårt att driva verksamheten. Mycket av regelverket är gammalt och har inte förnyats ens de senaste decennierna. Det underliggande problemet är politiska beslut eller avsaknaden av regelförenklingar. Restaurangerna får det inte lättare av att politikerna har fattat beslut som lett till minskad stabilitet och tillgång på el som lett till accelererande el-priser när hela Sverige dessutom ska ställa om från fossil energi till fossilfri el. Inflationen som till en stor del beror på ökade priser på energi kommer att drabba restaurangerna i form av hyreshöjningar till följd av indexklausuler. Problemen för besöksnäringen är en direkt följd av politiska beslut eller avsaknaden av reformer.

Statens dåliga investeringar

För att förstå hur strejken på SAS påverkar svenska besöksnäring måste man skilja på flygkapacitet från Sverige och flygkapacitet till Sverige. Förr (vet inte exakt hur det är nu) var det så att 75 % av SAS kapacitet flög svenskar från Sverige och 25 % flög utländska besökare till Sverige. För andra nationella flygbolag var siffran tvärtom. För svensk besöksnäring är det därför viktigare att utländska flygbolag trafikerar Sverige för att så många utländska besökare som möjligt ska komma hit och spendera sina pengar. Svenska staten älskar SAS och har de senaste åren pumpat in 8 miljarder i nyemissioner och coronastöd samt lånat ut ytterligare drygt 4 miljarder. Det är 100 gånger mer än de ca 120 miljoner som staten satsar varje år i Visit Sweden. SAS-affären för staten är rena katastrofen och statens andel i SAS var med måndagens börskurs värd 740 miljoner kronor. Statens förmåga att göra kloka investeringar i flygbolag är obefintlig. I artiklar i media tror journalister och intervjuoffer att SAS behövs. Det är en total missuppfattning. Andra flygbolag tar över flyglinjerna, så det lär inte bli brist på flygförbindelser med omvärlden – bara en besparing för skattebetalarna.

Politikerna ser inte till Sveriges bästa

Det gemensamma underliggande problemet är att politiker i olika konstellationer inte skapar rätt förutsättningar för besöksnäringen och andra branscher att bidra till samhällets bästa. Med rätt förutsättningar skulle besöksnäringen kunna anställa fler medarbetare och minska arbetslöshet och utanförskap i hela Sverige, öka lönsamheten och betala mer skatt på högre vinster och driva verksamheter, som staten inte klarar av, mer effektivt vilket ger en högre effektivitet i samhället som i sin tur leder till mindre slöseri med skattemedel. Detta ger både högre intäkter och lägre utgifter för staten vilket i sin tur ökar överskottet som kan användas till satsningar på en långsiktigt hållbar infrastruktur, skola, vård och omsorg.

Innan politikerna skapar rätt förutsättningar för svensk besöksnäring kommer branschen att få kämpa i motvind och hantera utmaningarna så gått det går. Besöksnäringen kommer inte att bli framgångsrik förrän de underliggande problemen undanröjs. Ju längre politikerna väntar med att förbättra förutsättningarna desto längre tid tar det för besöksnäringen att bidra till Sveriges utveckling och välfärd.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Nyheter