Annons

Jag borde ha blivit kulturminister

zoom Båtlivet är en del av svensk semesterkultur Anders Johansson
Båtlivet är en del av svensk semesterkultur Anders Johansson
Besöksnäringen nämns inte i Tidöavtalet eller i regeringsförklaringen. Den betraktas som vanligt som oväsentlig i Sverige. Kultur ses däremot som ett nödvändigt måste att ha med i en överenskommelse, så i Tidöavtalet nämns kultur fåordigt på sidan 62 och 63 av det 63-sidiga dokumentet. Kultur och besöksnäring kan se fram emot fyra år av uteblivna direkta satsningar. Indirekt gynnas både kultur och besöksnäringen av satsningar på elförsörjning, skola och förutsättningar för småföretagande.
Annons

Många inom besöksnäringen funderar sällan på varför de finns till. Jag brukar säga att det är ingen som vill bo på ett hotell utan att det mer ses som ett tvång för att man inte kan ta sig hem till sin egen säng. Hotell styrs av reseanledningar, dvs. det finns en för det mesta positiv anledning till att man inte kan ta sig hem utan tvingas övernatta på en annan ort.

Kulturevenemang skapar efterfrågan på övernattningar

Kultur är en mycket tydlig och starkt efterfrågeskapande faktor för resor och övernattningar. Konstutställningar, konserter, teater och festivaler för att börja med de exempel som de flesta förknippar med kultur, drar besökare till en viss plats och ger ofta den perfekta upplevelsen i gränsen mellan underhållning, utbildning, estetik och eskapism.

Kulturen definierar en plats

Nästa tanke är att världen blir alltmer mångkulturell. Stora varumärken har en butik på varje ort och restauranger serverar mat från alla världens hörn. I en värld där allt blandas vill människor uppleva det som är äkta för att vilja resa till en viss plats. En stor del av grunden i kultur är platsspecifik och genom att stärka platser som har en stark kultur inom något område bevaras kulturen för eftervärlden samt lockar besökare som vill uppleva något unikt. Exempel är Jokkmokks marknad, Vasaloppet, Maria Langs Bergslagen, Lisbeth Salanders Stockholm, Glasbruken i Småland, Kullaberg med Kullamannen och Hans Vilks Nimis och Glimmingehus i Skåne. Listan är i princip oändligt. Om jag var kulturminister skulle jag satsa på platsutveckling för att stärka den unika kultur som finns på varje plats för att säkerställa att kulturen bevaras för eftervärlden. Kulturarvet, inklusive det svenska språket och de olika dialekterna, lyfts fram med hjälp av platsen vilket stärker kopplingen till det som är svenskt och får positiva följdeffekter på hela Sverige ska leva, skolan, integrationen och näringslivet. En tydligt profilerad plats skulle öka intresset från hela världen och driva fler besökare till Sverige. Tänket kring platser kan antingen ersätta tanken om eller bli grunden för den kulturkanon som nämns i Tidöavtalet.

Maten

Mat är kultur som är starkt kopplad till nationalitet. Restauranger och mat kategoriseras ofta som fransk, italiensk, mexikansk eller något annat internationellt välkänt kök. Svensk mat är mest känd i Sverige även om våra duktiga kockar ofta vinner internationella tävlingar. Mat borde tillhöra kulturen och jag skulle om jag var kulturminister satsa mer på Sverige som matland genom att i första hand utveckla den traditionellt svenska maten så att det blir tydligt vad som är svenskt när utländska kök och influenser korsas med det svenska köket. Här finns stora möjligheter att skapa intresse för svensk mat, utveckla den småskaliga livsmedelsindustrin samt hela restaurangnäringen. Kanske är det klimatsmart mat som blir den nya svenska maten?

Svensk design

Svensk design är välkänd i hela världen och därmed en stark kulturbärare. Om jag var kulturminister skulle jag ha ett nära samarbete med den del av svenskt näringsliv som uttryckligen skapar och säljer sina produkter och tjänster utifrån svensk design och kreativitet. Jag tänker på fysiska industrier som möbeldesign, mode och textil, men även digitala branscher som media, musik och spel. Dessutom är den svenska affärskulturen som genomsyras av förtroende, ärlighet, jämställdhet och öppenhet värd att lyftas fram i alla sammanhang.

Språket

Det svenska språket talas av lite drygt en tusendel av världens befolkning. Många språk i världen är utrotningshotade så det är viktigt att aktivt säkra att det svenska språket hålls levande och här är kulturen avgörande. Svenska språket får alltfler låneord från engelskan och vi är alldeles för influerade av framförallt USA. Det är viktigt att alla som ser Sverige som sitt hemland också talar svenska. Jag skulle som kulturminister verka för att vi drar oss åt att hitta egna svenska ord för nya moderna företeelser som man gör i isländskan och dra oss åt att kräva att utländska mediahus producerar en viss mängd serier och filmer på svenska. Sverige är ett litet land och vi är beroende av att kunna tala många andra språk för utbyte med andra länder, men vi ska värna vårt eget språk som en del av vår kultur. Vi kanske till och med ska försöka exportera några fler ord till andra språk, som vi gjorde med ordet ombudsman.

Sport

Sport tillhör också kulturen eftersom den är djupt integrerad under uppväxten och därmed blir en del av att växa upp på en plats och i ett land. Den skapar gemenskap och stärker den svenska kulturen vid internationella tävlingar, särskilt om det går bra för de som tävlar. Sport är också en reseanledning som skapar efterfrågan på övernattningar. Bra exempel är VM, EM, internationella fotbollsmatcher, Gothia Cup för ungdomar och alla andra tävlingar på både elit- och amatörnivå.

Sverigebilden

Sverigebilden är i naggad i kanten av ökad kriminalitet och nu senast otydlighet kring demokratin i Sverige. Sverige är ett fantastiskt land, så allt handlar om hur bilden av Sverige förmedlas av media runt om i världen med eller utan påverkan från andra länder och de som vill skada Sveriges goda rykte i världen. Om jag var kulturminister skulle jag ta ansvar för Sverigebilden, eftersom den bygger på den svenska kulturen sett ur olika dimensioner, och lägga fast en tydlig policy för andra departement och organisationer. Självklart skulle Visit Sweden rapportera till kulturministern. Jag skulle dessutom ha ett nära samarbete med andra myndigheter för att skydda Sverigebilden från påverkan från de som vill skada Sverige.

Mediernas frihet

I Tidöavtalet skrivs att mediernas frihet ska värnas och mångfalden ska främjas. Public service ska vara oberoende men behöver utvecklas. Det uppfattas som kontroversiellt att ens ta i frågan om public service, men i begreppet public service ligger att det är en service till medborgarna och att den ska tillvarata allas intressen. Jag skulle gärna se en kanal av internationell karaktär som t.ex. BBC world och DW, som blir budbärare och marknadsförare av svensk kultur till andra delar av världen.

Finansiering

Idag finansieras kultur inklusive public service med ca 27 miljarder kronor via statsbudgeten. Det är ungefär lika mycket som alla kostnader i övernattningsanläggningar som 2019 hade en total logiintäkt på 31 miljarder kronor. Fördelningen av de 27 miljarderna skulle ske efter andra kriterier enligt vad jag beskrivit ovan. I praktiken skulle de flesta som idag får tilldelning från statsbudgeten få samma belopp, men under en annan kategori, i platsutveckling skulle t.ex. ingå stöd till kultur, idrott och föreningar som idag är egna kategorier. Förutom statsbudgeten skulle jag bli mycket mer kommersiell och säkerställa finansiering från besöksnäringens aktörer för att stärka utveckling av en plats som i sin tur lockar fler besökare och därmed ger högre intäkter.

Kulturen är nyckeln till framgång för Sverige

Kulturen är nyckeln till att Sverige är ett bra land att leva i och besöka. Genom att stärka Sverige som plats med hjälp av kulturen blir Sverige ett ännu mer intressant land att leva i och besöka. Vi kommer att bli ännu stoltare av att vara svenskar och förebilder i världen.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Många spelare har kommit tillbaka

Många spelare har kommit tillbaka

Efter pandemin har de spelande gästerna hittat tillbaka till Vegas och antalet nya spelare har ökat markant. I år har ungefär 30 000 nya spelare registrerat sig hittills och störst är ökningen bland 18–30-åringarna...

Nyheter