Annons

Kan vi lita på inkvarteringsstatistiken?

zoom Zelman Meats - short rib, sallad och en öl för 420 kr Anders Johansson
Zelman Meats - short rib, sallad och en öl för 420 kr Anders Johansson
Antal gästnätter i Sverige ökade under 2018. Kan vi lita på statistiken? Nja, rätt är den absolut inte, men alla andra länder ökar, så det är sannolikt så i Sverige också.
Annons

Antal internationella turistankomster ökade med sex procent till 1,4 miljarder 2018. Strax över hälften av ankomsterna sker till Europa. Tillväxten de senaste två åren har varit så kraftig att prognosen på 1,4 miljarder ankomster nåddes två år tidigare än prognostiserat. Prognosen från UNWTO är en ökning med 3-4 % under 2019. Det är en kraftig ökning med tanke på att BNP i många europeiska länder nästa år bara ökar med 1-2 %.

Drivkrafterna för ökat resande är stabilt oljepris vilket medger en utveckling av flyget. Priserna för flygresor lär ligga kvar på låga nivåer och därmed ge möjlighet för fler personer att resa. Sverige ligger långt bort från länder med stora befolkningar och därför är flyget en förutsättning för att turister ska kunna ta sig till Sverige. Turister från de delar i våra grannländer som ligger närmast Sverige tar sig oftast till Sverige med bil och använder också bilen för att ta sig runt i Sverige.

I Sverige ökade antal gästnätter med 3 % till 65 miljoner under 2018. Jag tror fortfarande att ingen vet hur många personer detta är och därför är det inte jämförbart med de 1,4 miljarder ankomsterna som är antal personer. Det är väldigt tråkigt att vi inte har bättre statistik än gästnätter. Dessutom är det lite si och så med kvaliteten på den data som rapporteras från hotellen. Näst största landet som besöker Stockholm är fortfarande ”okänt” och det står för ca 15 % av de utländska besökarnas gästnätter.

Den svenska kronan har i princip aldrig varit så svag som den är nu och var under stora delar av 2018. Detta torde ha drivit utländska besökare till Sverige. Det är inte konstigt att turismen från Danmark ökar med hela 17 %. För danskarna är det superrea på Sverige. Antal utländska gästnätter ökade med 7 % medan de svenska gästnätterna bara ökade med 1 %. Troligen valde en hel del svenskar att stanna hemma under den fina sommaren och av ekonomiska skäl. Vi svenskar får allt mindre för våra kronor utomlands. Jag har personligen noterat att det har blivit väldigt dyrt för oss svenskar att turista i de flesta andra länder. Mina senaste resor gick till London, norra Italien och Kalifornien. Det är väldigt dyrt att gå ut att äta på vanliga restauranger jämfört med priserna hemma i Sverige

Svensk turism handlar till över 70 % om inhemsk turism. Sverige har med andra ord flest svenska turister. Den trenden lär förstärkas under 2019 såvida inte den svenska kronan stärks gentemot andra valutor. Om den svenska kronan är fortsatt svag kommande sommar lär fler utländska turister hitta till Sverige.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Nyheter