Annons

Kreativa stöd till besöksnäringen

zoom Tomma hotellrum Anders Johansson
Tomma hotellrum Anders Johansson
Första prioritet måste vara att säkra hotellföretagens likviditet utan att företagen sitter med ett skuldproblem i många år framöver.
Annons

Det är bra att Visita är snabba på att hitta lösningar så att besöksnäringen överlever. Visita menar att staten bör ta löneansvar, kompensera för förbjudet för sammankomster över 500 personer, anstånd med momsbetalningar, krediter till företagen, halverad arbetsgivaravgift och statligt ansvar för sjuklönen.

Viktigt att förstå affären

I det här läget måste branschen vara mer kreativ än vanligt i sina förslag till lösningar. För att kunna komma med kreativa lösningar måste man förstå hur affären fungerar i hotell.

Kostnadsmassan är till övervägande del fast. Hotellen sitter kvar med de fasta kostnaderna när intäkterna försvinner. Det går inte att spara sig ur krisen så länge de fasta kostnaderna måste betalas. Hotellens pengar tar snabbt slut när intäkterna är lägre än de fasta kostnaderna. I det här läget handlar det om att på alla sätt säkerställa hotellens likviditet annars blir det inställda betalningar, rekonstruktion eller konkurs.

Hyran största fasta kostnaden

För de flesta hotell är hyran den största fasta kostnaden. Hyresavtalen är långa och hyresvärden är ofta inte villig att omförhandla under avtalstiden. Hyra betalas ofta kvartalsvis i förskott, så nästa betalning ska ske den sista mars. En enkel lösning är att staten åtar sig att betala nästa kvartalshyra för alla hotell. Detta blir statens stöd till hotellbranschen. Denna lösning blir en verklig hjälp för att hotellen ska klara likviditeten. Hur mycket pengar rör det sig om? 2019 var logiintäkten i Sverige ca 28 miljarder kronor. Högt räknat är hyran 30 % av intäkten, dvs ca 8,4 miljarder. En kvartalshyra är 2,1 miljarder.

Personalkostnaden

Den andra stora kostnaden för hotell är personalkostnaden. Om hotellet har färre gäster behövs inte lika många anställda. Här får företagen varsla och i första hand får vi lita på att etablerade skyddsnät fungerar, dvs. de personer hotellen varslar blir arbetslösa och får då ersättning från a-kassorna. Hotellen får dock betala lön och arbetsgivaravgifter under uppsägningstiden och till detta behövs pengar. Här skulle staten enkelt kunna tillämpa samma regler kring lönegaranti som gäller vid konkurser. Så snart en anställd sägs upp tar staten över löneansvaret enligt dessa regler. Effekten blir att hotellen snabbare slipper kostnaden för anställda som inte längre behövs. Om 15 000 personer varslas blir detta ca 0,5 miljarder per månad som staten tar över.

Nästan allt arbete i hotell utförs på hotellet och kan därför inte utföras på annan plats. Om staten inför regler som innebär att medarbetare inte kan arbeta på arbetsplatsen så bör staten stå för den kostnad som uppstår, t.ex. lön under karantän eller sjuklön.

Krisfinansiering

Med dessa åtgärder finns det pengar att betala moms samt löner och arbetsgivaravgifter för de som fortfarande är anställda. Skulle hotell fortfarande sakna pengar bör det finnas möjlighet att söka statligt garanterad finansiering efter någon form av generös bedömning av tidigare och framtida lönsamhet för att säkerställa att hotellen ska kunna betala tillbaka erhållna lån.

Dessa fyra åtgärder göra att hotellen har likviditet att fortsätta verksamheten även om den går på sparlåga samt förhindrar att hotellen drar på sig en betungande skuldbörda som ska hanteras i framtiden.

Hur ska räddningen betalas?

Ja, det här låter väl för bra för att vara sant så hotellen måste erbjuda staten en motprestation för räddningen. Här är några idéer.

Varje hotell ger ut ”presentkort” för övernattningar enligt det pris som hotellet har på det statliga avtalet. Beloppet ska sammantaget bli en kvartalshyra. ”Presentkorten” kan användas vid affärsresande för alla som omfattas av det statliga avtalet och ska gälla under 2020 och 2021. Staten får sitt värde som de ändå skulle betala till hotellen. Hotellen får en lång ”återbetalningstid” för räddningen och står för kostnaden att producera rummen.

En annan idé är att staten passar på att införa en bäddskatt som ska finnas så länge tills alla hotellens kvartalshyror är återbetalda. Bäddskatt finns i många länder och inget som gäster reagerar över när de bor på hotell utomlands. Detta borde också vara en enkel åtgärd som ingen i det här läget har några invändningar mot.

Det handlar om att snabbt hitta en lösning som stoppar blodflödet och inte lockas av att bara sätta på ett plåster som tillfälligt löser problemet.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Hedda fick sitt drömjobb – blir chef på sin gamla arbetsplats

Hedda fick sitt drömjobb – blir chef på sin gamla arbetsplats

Behovet av kompetent personal i hotell- och restaurangbranschen är stort. För att möta det utökas nu utbildningen Hotel & Restaurant Manager med en helt ny utbildning i Norrtälje och Skellefteå

Nyheter