Annons

Långsam återhämtning av affärsresandet

zoom Ödsligt i affärskvarteren i Stockholm Anders Johansson
Ödsligt i affärskvarteren i Stockholm Anders Johansson
Företagen vill minska sina kostnader och ses som klimatsmarta. Människor vill ha ett mindre stressigt liv. Digitaliseringen möjliggör att både företag och människor kan uppnå det de vill genom att minska på affärsresandet.
Annons

Bedömningarna om och hur affärsresandet kommer att återhämta sig är många. Vid de senaste kriserna, efter terrorattacken i New York 2001 och efter finanskrisen, var det många som förutspådde att affärsresandet skulle förändras. Efter några år efter respektive kris var affärsresandet tillbaka på samma nivåer som före krisen och fortsatte att växa. Det kanske blir så den här gången också, men det finns en del faktorer som är annorlunda den här gången. Det är framförallt accelerationen av redan befintliga trender som innebär stora förändringar.

Acceleration av trender

  • Digitaliseringen har pågått i drygt tio år sedan finanskrisen 2007 – 2009 samt accelererats ytterligare tio år till följd av pandemin på bara 6 månader. Fler människor har tillgång till snabbt internet och fler människor har tagit klivet in i den digitala världen. Utbudet av digitala tjänster är enormt och har ökat under pandemin.
  • Förr varade en anställning på livstid. Idag har alltfler friare former av arbeten för att möjliggöra en bättre balans mellan arbete, familj och fritid. Pandemin har accelererat synen på möjligheterna att skapa ett mer balanserat liv. Distansarbete hemifrån, från sommarstugan eller från var som helst skapar större flexibilitet och ökar möjligheterna till ett balanserat liv.
  • Klimatdiskussionerna hade redan innan pandemin resulterat i att ansvarstagande företag såg över sitt resande. ”Onödiga” resor ersattes med digitala möten.
  • Företagen har under de senaste åren försökt pressa sina resekostnader som utgör en stor del av företagens rörliga kostnader för att driva verksamheten. Pandemin har visat att en hel del resande kan ersättas med digitala möten till en bråkdel av kostnaden. Framöver kommer den som vill spendera pengar på en affärsresa att tvingas motivera den extra kostnaden. Digitalt möte på en timme kostar i princip bara arbetstiden. Ett fysiskt möte på en annan ort kostar ofta minst 10 gånger mer i form av restid till och från mötet samt resekostnaderna.

Arbete och affärsresande hör ihop. När sättet att arbeta förändras kommer också affärsresandet att förändras. Under det senaste kvartalet har alla upptäckt att affärer och möten kan göras digitalt. Många har också upptäckt att digitala möten är betydligt mer effektiva. De börjar oftare på utsatt tid och är fokuserade på ämnet. Dessutom vidgas perspektiven eftersom folk från hela världen kan delta i dialogen. Digitaliseringen av arbetet innebär snarare en förstärkning av globaliseringen genom att relationer lättare både kan skapas och upprätthållas. Det personliga mötet är fortfarande viktigt, särskilt för en äldre generation, men kommer i framtiden att få en annan innebörd och status.

Digitaliseringen tog ett språng på 10 år

Digitaliseringen av sättet att arbeta påbörjades i samband med att Internet blev mer allmänt tillgängligt och har pågått på frivillig basis under drygt tjugo år. Utan virusutbrott hade det sannolikt tagit ytterligare ett decennium innan de flesta hade gått över till att arbeta digitalt. Nu forcerades utvecklingen genom att myndigheter runt om i världen tvingade alla att på kort tid ändra sitt sätt att arbeta. Flera bedömare menar att digitaliseringen av arbetet tog ett kliv framåt på upp till tio år på ett kvartal. För varje ytterligare månad kommer det digitala arbetssättet att cementeras och det finns ingen väg tillbaka till hur det var förr. Det finns nu böcker och videos om hur man ska uppträda på digitala möten för att framstå från sin bästa sida. Utvecklingen av hård- och mjukvara för videomöten kommer att utvecklas allt snabbare och priserna kommer att gå ner. Videomöte kommer att bli förstahandsvalet för möten. Det kommer att vara så självklart när man bokar ett möte att om man inte uttryckligen säger att det är ett fysiskt möte, så utgår alla ifrån att det är digitalt.

Myndigheter runt om i världen, även Folkhälsomyndigheten här hemma i Sverige, tvingar alla, som kan, att arbeta hemifrån under hösten. Flera stora amerikanska bolag har permanent eller under minst ett år till infört möjlighet att arbeta hemifrån. I princip kommer hela världen att arbeta hemifrån under hösten 2020, de flesta även under våren 2021 och många för alltid.

Om de flesta arbetar hemifrån och kontoren är stängda så uppstår ett nytt problem för affärsresenärerna. Var ska vi träffas för ett fysiskt möte? De flesta varken kan eller vill släppa in främlingar i hemmet för affärsmöten. Det enklaste blir därför att träffas digitalt, vilket leder till att alla tidigare slentrianmässiga affärsresor försvinner. Om mötet av någon anledning måste vara fysiskt kan hotell bli den naturliga mötesplatsen.

Affärsresandet kommer inte tillbaka på många år

De inom affärsresesektorn inklusive stora företag som den senaste tiden intervjuats i tidningar, tidskrifter, bloggar och poddar tror att affärsresandet för alltid är borta i den form som fanns före covid-19. Det beror på framförallt två saker. Företagen har upptäckt att väldigt mycket pengar kan sparas på affärsresande samt att företagen genom att bli mer digitala också blir mer korrekta i hela klimatdebatten. Helt klart är att affärsresandet det närmaste året kommer att minska kraftigt. Min gissning är att minskningen blir mellan 50 % och 70 % under hösten 2020 för att under våren börja en viss återhämtning.

I världen spenderas årligen drygt 12 000 miljarder kronor på affärsresande, vilket är en dryg femtedel av allt resande. I siffran ingår vanligt affärsresande samt MICE. För att förstå storleken så kan Sveriges BNP på ca 5 000 miljarder 2019 och Sveriges statsbudget på runt 1000 miljarder fungera som jämförelser. USA och Kina står för hälften av allt affärsresande, dvs ca 6 000 miljarder. För traditionella flygbolag och hotell som är inriktade på MICE är det affärsresandet som står för huvuddelen av resultatet. Vid andra världskriser har det tagit längre tid för affärsresandet att komma tillbaka till tidigare nivåer än för fritidsresandet. Den här gången är det annorlunda eftersom affärsresandet långsiktigt kan komma att till minst 25 % att ersättas med videomöten och därför försvinna i sin gamla form. Företagen kommer då att spendera ca 3 500 miljarder kronor mindre på affärsresande per år. De företag som drabbas hårdast är flyg och hotell, men även andra transporter och restauranger.

Den närmaste tiden kommer det att bli svårt för hotellen i Sverige som alltid har haft en hög andel affärsresenärer. Den höga andelen beror dels på att vi göra affärer inrikes i vårt avlånga land, dels på att Sverige har mycket internationellt affärsresande. I Sverige hade hotellen en total logiintäkt på 26,5 miljarder kronor under 2019. Affärsresenärerna stod för knappt 44 % av övernattningarna och en gissning är att de stod för minst 50 % av logiintäkten. Hösten är högsäsong för affärsresande, men låt oss göra det enkelt och anta att hälften av affärsresandet sker på våren och hälften på hösten. Under hösten 2019 skulle hotellen i så fall haft en logiintäkt på 6,6 miljarder kronor. Om affärsresandet minskar med 50 % tappar hotellen 3,3 miljarder kronor i logiintäkt under hösten 2020.

Om affärsresandet permanent minskar med 25 % kommer hotellen att tappa 3,3 miljarder i logiintäkt på årsbasis. Det största tappen sker på marknader med mycket affärsresande, dvs. Stockholm, Göteborg och Malmö. I praktiken innebär tappet att dessa städer har för många hotellrum de närmaste åren.

Nya idéer enda sättet att överleva

Det bästa vore om några hotell försvann från marknaden. Det råder stor brist på studentbostäder och detta skulle vara en lösning med fyra vinnare; studenter, fastighetsägaren, operatören och de andra hotellen. Det vore lite innovativt att t.ex. göra om Clarion Sign till ett stort studenthus. Petter Stordalen skulle bli en hjälte bland studenter.

Eftersom många har lärt sig att arbeta varifrån som helst kommer det att finnas en ny marknad för ”workcation”, dvs. möjlighet att vara på en plats en längre tid för både arbete och fritid. Arbeta på vardagarna och utforska en ny plats på kvällar och helger. Genom att arbete för många kan utföras när som helst och var som helst kommer arbetskraften att bli mycket mer rörlig. Boende är alltid ett problem och här kan hotell vara en bra lösning. Möteslokaler kan göras om till coworking och små mötesrum för att göra hotellet attraktivt för den här målgruppen.

Pandemin har blottlagt nya behov som hotellen skulle kunna tillfredsställa. Med lite research av alla nya behov och kreativitet för att skapa attraktiva erbjudanden kommer hotellen att hitta rätt och sakta men säkert börja bygga upp sina intäkter igen.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Nyheter