Annons

Lösningar på arbetskraftskrisen

zoom Genomgångsbransch Anders Johansson
Genomgångsbransch Anders Johansson
Besöksnäringens problem just nu är att hitta anställningsbara personer som vill arbeta i näringen. Det verkar vara samma problem över hela världen. Arbetslösheten är hög, så det borde finnas gott om arbetskraft, men någonting har tydligen hänt under pandemin som har lett till brist på kvalificerad arbetskraft till besöksnäringen.
Annons

När pandemin slog till fick besöksnäringen panik och gjorde sig av med mängder av anställda över en natt. Det var kris och ingen hade tid att fundera på långsiktiga konsekvenser. Räddas vad som räddas kan. Regeringens bristande förståelse för hur företag inom besöksnäringen fungerar medförde att stöden passade dåligt och gjorde problemen ännu värre. Det är lätt att vara efterklok, men i det här fallet hade besöksnäringen inga andra alternativ. De som var snabbast att dra ner har sannolikt klarat sig bättre än de som avvaktade.

Besöksnäringen kommer att återhämta sig

En sak är säker. Hittills har alla världens kriser så småningom gått över och efterföljts av en uppgång i efterfrågan. Konsumenterna återvänder och det skapas nya arbetstillfällen. Detta kommer att ske även efter den här krisen. I många länder och även i Sverige har besöksnäringen haft en bra sommar tack vare att många ”hemestrat” i kombination med något fler utländska besökare än förra sommaren. Bokningsläget ser bra ut för augusti och börjar även återhämta sig för september. Det är ungefär samma mönster som förra året då många hoppades på att pandemin var över. Samman tendens finns i år, men tyvärr visar data från USA redan ett något avtagande resande, så det lär inte bli en snabb återställning under hösten.

Personalomsättningen kostar miljarder

Besöksnäringen är en underbar bransch att jobba i. Det är belönande att se gäster och besökare bli nöjda med sina upplevelser och att få arbeta med trevliga människor. En gång i tiden var detta unik för besöksnäringen, men i takt med att många företag har fokuserat mer på kundupplevelsen oavsett om företaget är detaljhandel eller en start-up kring en app, finns det många liknande företag att arbeta i. Människor är lika trevliga i andra branscher. Konkurrensen om arbetskraften har ökat och besöksnäringen måste komma till rätta med nackdelarna av att arbeta i branschen för att attrahera duktiga medarbetare. Nackdelarna kan sammanfattas i en mening. Kompensationen står inte i proportion till det tunga arbetet, dåliga arbetstider och brister i organisation och ledarskap. Beviset är en hög personalomsättning som kostar branschen miljarder varje år, men som många förnekar genom att tala om en ”genomgångsbransch” som om det vore något naturligt. Det är inte naturligt att hotell i USA har en personalomsättning på över 100 % per år för hotellreceptionister. Det är sannolikt inte lika illa i Sverige, men långt ifrån bra. Lösningen är inte att utbilda fler personer och att stoppa in dem i företagen för ett år eller två för att de sedan lämnar företaget för andra branscher. Det är ungefär som att ösa vatten ur en båt som har ett stort hål i skrovet.

Förbättra arbetssituationen

Lösningen är att åtgärda problemen som orsakar den höga personalomsättningen. Frågeställningen är hur företagen kan förbättra arbetssituationen. Det är inte en lösning utan en mängd små detaljer som måste förändras. Ett exempel är att minska vikten på tallrikarna som servisen bär till och från borden för att minimera långsiktiga arbetsskador. Ett annat exempel är att ha hotellsystem som är enkla att använda och inte krånglar. Ett tredje exempel är att bemanningen är rätt för att minimera stress när många gäster ska hanteras samtidigt. Ett fjärde exempel är att använda ny teknologi i köken för att minska fysiska påfrestningar. Ett femte exempel är att planera för att ha god framförhållning kring schemaläggning av arbetstider. Jag skulle sannolikt kunna räkna upp hundra förbättringar som hotell och restauranger skulle behöva göra för att arbetets innehåll ska bli mer attraktivt för de som kan tänka sig att arbeta i branschen. Det kostar pengar att utveckla och förbättra och resultaten syns först på lång sikt när åtgärderna får full effekt.

Höj lönen istället och förvärra problemen

Självklart finns det andra alternativ. Det enklaste är att höja lönerna för att kompensera för dåligt innehåll i arbetet och en dålig arbetsmiljö. Med en högre lön kanske den anställde stannar ett par månader till. Personalkostnaden blir högre och kostnaderna för en hög personalomsättning är kvar på ungefär samma nivå. Detta synsätt leder inte till en högre långsiktig lönsamhet och är därför ingen bra lösning.

Branschen tvingas till förändringar

Det kanske är så att branschen helt enkelt inte kan attrahera medarbetare. I USA talas det om att hotell och restaurangen inte kan återöppna efter pandemin för att de inte hittar några anställda. Den enda lösningen är då att hitta lösningar som inte kräver lika många anställda. Exempel är mer automatisering av manuella rutiner samt att lägga över fler arbetsuppgifter på gästen, t.ex. in- och utcheckning, digitala menyer för att beställa på restaurang. Bristen på arbetskraft lär tvinga fram nya lösningar som på sikt medför att fler vill arbeta längre i branschen.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Nyheter