Annons

Märkligt tyst från besöksnäringen inför valet

zoom Påverka politiker som styr över svensk besöksnäring inför valet Anders Johansson
Påverka politiker som styr över svensk besöksnäring inför valet Anders Johansson
Det har gått väldigt bra för besöksnäringen under sommaren. De goda tiderna ser ut att fortsätta i september och hotellen går för högtryck. Problemen är just nu inte intäkterna utan hur företagen ska få tag i personal som ska ge service till alla tillströmmande gäster.
Annons

Detta kanske är förklaringen till att besöksnäringen har synts minimalt i valrörelsen. Lite halvljummet har mantrat att besöksnäringen är Sveriges största motor för att nyanställa ungdomar och invandrare repeterats. Ingen verkar bry sig eftersom medborgarna har viktigare saker att tänka på, t.ex. hur de ska klara av alla prisökningar och framförallt de på el och energi, men även på mat och annat.

Politikerna har inte visat något större intresse av besöksnäringen inför valet den här gången heller. Det lär inte bli några satsningar på besöksnäringen oavsett vilken färgkombination det blir på nästa regering. Vad drömmer då besöksnäringen om och vad borde alla ha kampanjat för under valrörelsen?

Infrastruktur

Besöksnäringen är en av de branscher som är absolut mest beroende av en väl fungerande infrastruktur. 60 % av de utländska gästnätterna kommer till Sverige med flyg. Därför är väl fungerande flygplatser med god kapacitet synnerligen väsentligt för svensk besöksnäring. Utan flyget stannar en stor del av besöksnäringen.

Järnvägar, vägar och en väl fungerande kollektivtrafik är avgörande för att sprida turismen över hela Sverige. Det är en förutsättning för att besökare ska kunna tas sig alla delar av vårt fantastiska land. Utbyggnad och underhåll är väsentligt för att utveckla besöksnäringen.

Det är svårt att driva hotell och restaurang utan tillgång till el. Hotell och restauranger som är certifierade av Svanen har visat att de kan hushålla med energi och dessa anläggningar är på god väg mot långsiktig hållbarhet. Det krävs emellertid energi till det mesta och vill politikerna ställa om till renare elproduktion krävs en kraftig utbyggnad av alternativ energiproduktion. Ska alla gäster dessutom kunna ladda sin el-bil när de bor på hotell eller äter på restaurang behövs helt enkelt mer el.

Sverigebilden

Har du bokat din nästa semesterresa till Irak, Sudan, Colombia, eller Indonesien? Inte lockad? Dessa länder marknadsför sig precis som Sverige på ITB Berlin som är världens störst mässa för turism. Om du tycker att dessa länder behöver jobba på sin image för att locka besökare så behöver även Sverige förbättra sin image. En gång i tiden var Sverige bäst på allt som var bra. Nu har vi halkat ur top-10 på många listor och kommit upp på topp-10 på en del listor som är dåliga, t.ex. flest skjutningar i Europa och högst arbetslöshet i Europa.

Sverige behöver först lösa de underliggande problemen och sedan satsa på marknadsföring. När problemen är lösta är det dags för en nylansering av Sverige som besöksmål.

Utbildning

Om besöksnäringen ska kunna utvecklas behövs kunskap och kompetens. Den får man dels genom utbildning, dels genom erfarenhet. Branschen är unik i att den har en övertro på praktisk kunskap och näst intill föraktar teoretisk kunskap. Det finns bara ett fåtal professorer och forskare inom besöksnäringens område i jämförelse med t.ex. jordbruk som är en närliggande bransch. Sedan hotellutbildningen i Grythyttan (Örebro Universitet) lades ner finns det inte längre någon utbildning inom hotel management på universitetsnivå.

Bristen på tillgång till god utbildning förklarar det låga intresset för att arbeta i branschen samt branschens låga lönsamhet som är en direkt följd av kunskapsbrist i bl.a. ekonomi. Problemet med en välutbildad arbetskraft kräver lösningar som tar tid att implementera där resultaten inte kommer att synas på många år. Kanske är branschen för otålig för långsiktiga satsningar och därför måste samhället genom politiken tillsätta resurser som utvecklar branschen på lång sikt.

Förutsättningar att driva företag

Besöksnäringen har tidigare krävt regelförenklingar och bättre förutsättningar för att driva företag. Branschen består till övervägande del av små företag och därför är alla förändringar som gör det lättare att driva företag välkomna. Det är bättre att långsiktigt förbättra förutsättningarna att driva företag än att tillfälligt sänka skatterna. Ett allmänt bättre företagsklimat gagnar alla i samhället genom att det skapar fler jobb, ett ökat utbud för konsumenterna samt ett bidrag till samhället i form av skatter (moms, arbetsgivaravgifter och skatt på företagets vinst).

Besöksnäringens krav på nästa regering gynnar alla som bor, verkar och besöker Sverige. Genom en solid och väl fungerande infrastruktur, en positiv Sverigebild, välutbildade medarbetare som ger service i världsklass och driver lönsamma företag i ett land som satsar på ett företagsklimat som ger rätt förutsättningar att utvecklas, ökar välståndet i hela Sverige.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Många spelare har kommit tillbaka

Många spelare har kommit tillbaka

Efter pandemin har de spelande gästerna hittat tillbaka till Vegas och antalet nya spelare har ökat markant. I år har ungefär 30 000 nya spelare registrerat sig hittills och störst är ökningen bland 18–30-åringarna...

Nyheter