Annons

Miljöpartiet saboterar besöksnäringen

zoom Flyget är avgörande för Sveriges besöksnäring Anders Johansson
Flyget är avgörande för Sveriges besöksnäring Anders Johansson
Regeringen, med miljöpartiet i förarsätet, har beslutat att de vill lägga ner Bromma flygplats så snart som möjligt. Det blir ingen utbyggnad av en fjärde bana på Arlanda med hänvisning till att flygresandet minskat. Resonemanget är obegripligt för alla som arbetar inom besöksnäringen som är helt beroende av väl fungerande flygförbindelser med omvärlden.
Annons

Flyget är motorn för besöksnäringen

Miljöpartiet vill minimera flyget. I regeringens nyligen presenterade förslag att satsa 799 miljarder i infrastrukturinvesteringar finns 0 kronor till flyget. Detta är katastrof för svensk besöksnäringen. 60 % av alla utländska besökare som övernattar på hotell i Sverige kommer hit med flyg. Detta är en av förklaringarna till att hotellen, framförallt i storstäderna, drabbats hårt av reserestriktionerna och obefintligt flyg under pandemin. För att besöksnäringen i Sverige ska kunna återhämta sig de kommande åren måste utländska besökare återigen vilja komma till Sverige. Den enda möjliga transportformen är flyg eftersom Sverige geografiskt ligger långt bort från länder med stora befolkningar med målgrupper för svensk besöksnäring. Det måste finnas väl fungerande flygplatser samt väl fungerande flyglinjer för att besöksnäringen ska kunna ta sig tillbaka till 2019 års intäktsnivåer och för att utvecklas vidare.

Naturturism förstör naturen

Miljöpartiet driver utbyggnaden av vindkraft utan att ta hänsyn till att exploatering och utbyggnad av vindkraft försämrar naturupplevelsen. Naturturismen bygger på att naturen är orörd och därmed erbjuder en unik upplevelse. Nu kommer det rapporter om att det senaste årets ökade intresse för naturen sliter på naturreservaten. Människor trampar sönder stigar, kastar toapapper och hugger ner träd för att grilla. Många förstår inte heller att allemansrätten inte gäller fullt ut i naturreservaten. För att naturturismen ska fungera i framtiden krävs investeringar i anläggningar samt bättre information till besökare. Det är länsstyrelserna och kommunerna som är ekonomiskt ansvariga för naturreservaten och ska upprätta en skötselplan. Om besökstycket ökar kräver detta en större ekonomisk insats från länsstyrelserna och kommunerna. Utan dessa investeringar och eventuella restriktioner finns det risk för okontrollerad överturism i nationalparker och naturreservat som förorsakar långsiktiga skador.

Förbud och förmynderi

Miljöpartiet vill minimera vår rörlighet. Begränsning av flyget samt en mängd olika skatter för att minska biltrafiken. Utbyggnad av järnväg och kollektivtrafik tar oändlig tid och är miljöbelastande under utbyggnadstiden. Även om det i sig inte är förbjudet att resa blir det svårare att besöka Sverige. Turismen ses som en belastning av miljön och en orsak till klimatförändringarna. Den måste därför på alla sätt begränsas. Miljöpartiet har i huvudsak valt förbudsvägen.

Människan är innovativ, men kan behöva hjälp på vägen för att utveckla nya klimatneutrala sätt att resa. Flyget håller på att ställa om till el-flyg och till hållbara bränslen. Allt fler av de nya bilar som säljs drivs av el. Det finns mängder med exempel på innovationer för att ställa om samhället till långsiktigt hållbara lösningar. Stöd till hållbara idéer är en bättre väg att gå än att införa förbud som stoppar goda initiativ.

Dödstyst från besöksnäringen

Flygbolagen och politiker från oppositionen har protesterat mot miljöpartiets krav på nedläggning av Bromma. Det är dock dödstyst från besöksnäringen. Hur har företagen inom besöksnäringen tänkt överleva de kommande åren innan resandet kommer igång och lite längre fram i tiden när Sverige inte har kapacitet att ta emot fler besökare på grund av begränsningar i flyget? Besöksnäringen hade tidigare ambitioner att bli dubbelt så stora. De planerna är omöjliga att förverkliga om det perifera landet Sverige inte har bra flygförbindelser.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Nyheter