Annons

Mina förväntningar på nästa ordförande i Visita

zoom
Kanske måste man vara avdankad politiker för att klara av att leda styrelsearbetet i besöksnäringens branschorgan Visita. Det handlar om att vara smidig och balansera olika företags kortsiktiga intressen för att i långsam takt försöka nå en suddig vision någonstans i framtiden.
Annons

Besöksnäringen är fragmenterad och består av en mängd små entreprenörsledda företag som lever i nuet. Vi i branschen har alltid fokuserat på att släcka bränder och lösa dagens problem. Det finns sällan tid till att reflektera över och lära sig av sina misstag. Än mindre tid finns för att blicka framåt, skapa en vision och en strategi för att nå framgång på längre sikt eller att nå en långsiktig ekonomisk hållbarhet. Dagens akuta problem måste lösas först och det verkar inte finnas någon annan än ägaren/chefen i verksamheten som kan lösa problemen. I många andra branscher ägnar ägare/ledning tid åt framtidsfrågor för att säkerställa långsiktig framgång. Här är några exempel på problem som förblir olösta.

Kockbrist

Branschen har så länge jag kommer ihåg alltid diskuterat den akuta bristen av kockar. Vi har haft minst 30 år på oss att lösa problemet, men av någon anledning är det än mer akut idag än någonsin tidigare. Detta är väl ändå en del av kärnverksamheten i en restaurang, så varför kan inte branschen lösa problemet?

Låg lönsamhet

Ett annat problem är branschens låga lönsamhet. Det finns visserligen några företag som är riktigt lönsamma, men de allra flesta har alldeles för låg lönsamhet. Detta drabbar ofta ägaren i små företag som får jobba ihjäl sig och i värsta fall låta lönen brinna inne. Svag lönsamhet innebär att företag får svårigheter att överleva på lång sikt eftersom pengar saknas för återinvesteringar och utveckling. Företagen hamnar i en negativt nedåtgående spiral som är väldigt svår att komma ur. Företag måste vara lönsamma, så varför kan inte branschen lyckas lösa ett av de mest fundamentala problemen?

Dålig image

Ett tredje problem är branschens förhållande till omvärlden. Dåvarande finansminister Magdalena Andersson sa i en intervju i samband med att pandemistöd inte kunde betalas ut till branschen tillräckligt snabbt eftersom stödet riskerade att gå till de kriminella gängen för att köpa vapen och sprängämnen. Allmänheten har fortfarande bilden av en skum bransch med mycket svarta pengar. Dessutom är ju branschen ingen riktig bransch eftersom det är en ”genomgångsbransch”, dvs. tills man hittar ett riktigt jobb eller i alla fall ett bättre jobb. Varför lyckas inte branschen förbättra sin image?

Den egna plånboken styr

Det handlar absolut inte om brister i förmåga, kunskap eller kompetens att lösa problem. Vi har mycket skickliga företagare, ledare och medarbetare i branschen. Entreprenörsledda företag har många fördelar och få nackdelar. En nackdel hos många entreprenörer är dock vanan att fatta beslut på känsla och erfarenhet istället för på faktaunderlag. Detta i kombination med att snabba kortsiktiga beslut ofta vinner över långsiktiga strategiska beslut. Entreprenören vill vara en vinnare redan nu och värderar därför att få fördelar idag framför att lyckas i framtiden. Denna kultur sitter i väggarna i hela besöksnäringen, möjligen förutom i de fåtal riktigt stora företagen. När Visitas styrelse som består av många entreprenörer i branschen samlas funderar var och en av ledamöterna på vilka av sina mest akuta problem Visita kan lösa just nu. Ingen tänker mycket längre fram än några månader i taget och ingen tänker på vad som skulle vara bra för branschen som helhet. Diskussionerna är många gånger produktiva och leder till bra beslut, men eftersom alla stenhårt håller i sin egen plånbok och ser till sitt eget företags bästa på kort sikt genomförs besluten inte tillräckligt kraftfullt. Ingen är beredd att ge upp något för egen del idag för att skapa bättre förutsättningar för en hel bransch och för sig själva i framtiden. Det krampaktiga greppet om den egna plånboken förlamar branschens utveckling. Beteendet ligger i entreprenörens gener, så det är omöjligt att förändra.

Problemen går att lösa

Det går att lösa kockbristen, lönsamhetsproblemen och förbättra branschens image, men det kräver ett långsiktigt strategiskt tänkande, genomarbetade planer och ett konsekvent genomförande under många år. Jag hoppas att nästa ordförande i Visita kan ta tag i några av branschens stora olösta problem och hitta permanenta långsiktiga lösningar som lyfter branschen till nästa nivå.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Nyheter