Annons

Moms, regler och kompetens

Besökslivs genomgång av partiernas syn på momsnivåerna, lagar och regler samt kompetensförsörjningen för företagen i besöksnäringen ger ingen större vägledning på vilket parti en företagare inom besöksnäringen ska rösta.
Annons

Här är några reflektioner över partiernas svar på besökslivs frågor.

Momsfrågan

Majoriteten av partierna svarar att det är bra som det är. Företagen i branschen får helt enkelt vara väldigt nöjda om momssatserna inte ändras under nästa mandatperiod. Jo, det finns en mängd orättvisor, t.ex. att det är olika momssatser på upplevelser och kultur, samt att det är mycket krångel att hantera alla olika momssatser för företagen. Om branschen driver frågan om enhetlig låg momssats finns risken att en diskussion uppstår om varför momssatsen ska vara låg och därmed en risk för en höjning. Bäst för branschen att ligga lågt.

Regelförenklingar

Det verkar som om alla partier vill ha regelförenklingar. Min fundering är varför det då ständigt införs nya regler som gör det krångligare för alla företag – stora som små. Över tid har det blivit krångligare att fylla i deklarationen för arbetsgivaravgifter och moms. Snart ska utbetald lön och avdragen skatt redovisas för varje anställd varje månad. Reglerna har skärpts för personalliggare så sent som 1 juli i år. Vissa skatteregler för småföretag är numera så krångliga att de flesta måste få hjälp från experter. Alla partier har länge talat om regelförenklingar för framförallt småföretag, men de enda regelförenklingarna hittills har faktiskt kommit genom direktiv från EU som bl.a. förenklar kraven på uppgifter i årsredovisningen. EU arbetar mycket hårdare för att förenkla för små- och medelstora företag än vad något av de svenska riksdagspartierna gör. Besöksnäringen består till största delen av små- och medelstora företag (SME). EU har ett speciellt program ”The Small Business Act for Europe” (SBA) för att förbättra förutsättningarna för små- och medelstora företag i EU-länderna. Vid en utvärdering som gjordes 2017 ligger Sverige över EU:s genomsnitt på fyra av de nio punkterna i programmet. I rapporten betonas speciellt besöksnäringens starka tillväxt och ökning av antal anställda. Under 2016-2018 väntas antal jobb i Sverige i SME öka med 83 000 medan det bara skapas 20 000 nya jobb i stora företag. All anledning för alla partier att förbättra förutsättningarna för små- och medelstora företag på eget initiativ och inte bara efter krav från EU.

Kompetensförsörjningen

Alla partier är eniga om att besöksnäringen behöver en god kompetensförsörjning. I svaren låter det närmast som om partierna bjuder över varandra i hur de ska lösa kompetensförsörjningen i branschen. Det är lätt att konstatera att branschen har haft problem med kompetensförsörjningen väldigt länge. I nästan alla mina över 30 år i branschen har det varit brist på kockar. Det finns en mängd utbildningsplatser på gymnasial och eftergymnasial nivå som borde täcka branschens behov av arbetskraft. Det saknas visserligen topputbildningar som verkligen skulle behövas för att stärka branschen långsiktigt men detta skulle politikerna snabbt kunna rätta till om de vill. Varför har då politikerna inte löst detta ständiga problem att hitta folk att anställa? Det är helt enkelt inte något som politiker kan lösa. Om det vore attraktivt för fler att arbeta i besöksnäringen skulle fler personer också söka sig till företagen och det skulle vara kö till alla lediga jobb. Branschen måste själva säkerställa att det är attraktivt att arbeta i branschen. Det kan inga politiker lösa.

Politikernas uppgift i besöksnäringen

Det viktigaste kravet besöksnäringen borde ställa på politikerna är att göra det enkelt att driva sitt besöksnäringsföretag. Det handlar om att skapa generella regler och generella förutsättningar för att maximera möjligheterna att lyckas med sitt företag. Framgångsrika företag anställer fler människor som i sin tur bidrar till samhällets utveckling och välfärd. Är förutsättningarna för företagande de rätta kommer de flesta andra små problem att lösa sig.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Förnya stort med smått – nu ska inredningen vara flexibel

Förnya stort med smått – nu ska inredningen vara flexibel

En rådande trend på dagens caféer och restauranger är behovet av flexibilitet. Det ska var enkelt att flytta runt inredning. Man ska kunna sitta ensam eller i stor grupp. Samtidigt som det helst ska kännas hemtrevligt. ...

Nyheter