Annons

Nästa katastrof kan vara nära för besöksnäringen

zoom Sommar i Sverige Anders Johansson
Sommar i Sverige Anders Johansson
Det går rekordbra för svensk besöksnäring just nu. Inga mörka moln på himmelen så långt vi kan se. Alla som arbetar i branschen ska vara glada att uppgången efter pandemin har gått snabbt och det kan vara på sin plats att fira framgången.
Annons

Besöksnäringen lever i nuet och löser dagens problem idag. Framtida problem får lösas när de uppstår. Idag finns ingen tid att tänka på framtiden. Det kommer ingen ny pandemi de närmaste åren, kriget mellan Ryssland och Ukraina verkar inte ha drabbat besöksnäringen i Sverige och vad som händer i Kina ligger så långt bort att vi inte behöver bry oss. Besöksnäringslivet är i det stora hela bekymmerslöst. Allt går som tåget.

Jag vill inte förstöra den goda stämningen, men måste ändå varna för att nästa katastrof kan lura runt hörnet. Lite praktiska och mentala förberedelser kan vara på sin plats så att besöksnäringen inte blir tagna på sängen som när pandemin bröt ut (trots mina varningar i bloggen). Här är några exempel på vad som kan hända.

Elbrist

Alla som är födda i slutet på 1950-talet och framåt har aldrig upplevt elbrist i Sverige. Några samhällen i Sverige har fått prova på elbrist i samband med höststormar och avgrävda elledningar, men dessa har varit ytterst ovanliga och tillfälliga. Nu talas det om att det kan bli planerade elavbrott framförallt i södra Sverige (söder är inklusive Gävle och Dalarna) för att effekten inte räcker till. Detta beror på att stabil elproduktion (läs: kärnkraft) har lagts ner och ersatts med instabil elproduktion (läs: vind och sol). Varför detta har skett är oväsentligt. Nu står vi inför en situation att ditt hotell och din restaurang står utan el. Hur har du tänkt förebygga problemet? För att vara på den säkra sidan är det bäst att köpa in ett dieseldrivet reservkraftverk till hotellet och restaurangen. När strömmen går kopplas reservkraften in och verksamheten kan fortsätta som vanligt. Om du istället chansar på att det blir nog inte så farligt, så bör du i alla fall tänka ut hur du ska kompensera dina gäster när de till följd av elbrist inte får den utlovade produkten eller tjänsten. Förbered dig på elbrist eftersom du inte kan veta hur kallt det blir i vinter, hur mycket det blåser eller hur mycket solen skiner. Det kan ju till och med vara så att ditt eget dieseldrivna reservkraftverk producerar elen billigare än den du köper från elbolaget.

Inflation

Hotellen har varit duktiga på att höja priserna i sommar jämfört med sommaren 2019. Prishöjningen är ca 10 % i Sverige och varierar säkert mellan olika destinationer. I USA har hotellen lyckats höja priserna med 15 % för jan-jul jämfört med 2019 års nivå. Det finns ingen anledning att sänka priserna framöver eftersom kostnaderna för att driva hotell har ökat. Svenska hotell och restauranger kommer att drabbas av hyreshöjningar nästa år när många hyresavtal automatiskt höjs med KPI som kan hamna på 7 till 8 %. Det är väldigt mycket pengar för ett hotell och det enda sättet att betala är genom ökade intäkter. De hotell som inte höjer sina priser riskerar ett negativt resultat och är då tillbaka i ekonomiska svårigheter. Förutom hyran, som är en stor kostnad, ökar elräkningen, inköp av mat och dryck samt sannolikt alla andra varor och tjänster. Det skapas också ett underliggande tryck på högre löner när liggande avtal går ut. Besöksnäringen måste förbereda sig på en kostnadsexplosion. Alla möjligheter att spara är redan minutiöst genomgångna i samband med pandemin, så den möjligheten är uttömd. Kvar finns bara att höja priserna. Gör det nu, innan det blir för sent. Jag ser fram emot de högsta julbordspriserna någonsin i november/december 2022.

Minskad efterfrågan

Det talas om höjda skatter av olika slag. Retoriken handlar om att höja skatterna för de rika. Inga skattehöjningar är bra för besöksnäringen eftersom besöksnäringen är privat och inte får del av några skattepengar (förutom när det är pandemi). Högre skatt betyder mindre pengar i plånboken för de som ska konsumera hotell-, restaurang- och besöksnäringstjänster. Efterfrågan på ”lyxkonsumtion” som hotell och restaurang minskar för att pengarna ska räcka till att överleva. Högre skatt på de rika drabbar besöksnäringen extra hårt eftersom det är de ”rika” som har råd att lyxkonsumera i besöksnäringen. Om efterfrågan minskar sänk inte priserna. Det kommer inga fler gäster eftersom deras pengar har gått åt till skatt, el och allt som blivit dyrare på grund av inflationen. En tänkbar lösning är att locka fler rika utländska besökare från länder med lägre skattetryck och högre disponibla inkomster. För det krävs att Sverigebilden utstrålar attraktivitet och trygghet, marknadsföring och goda möjligheter att ta sig till Sverige (läs: flyg). Sveriges besöksnäring mätt som antal hotellrum är ungefär lika stor som New York eller Singapore. New York satsar 2,2 miljarder kronor i extra marknadsföring och Singapore 3,5 miljarder kronor för att få fart på turismen igen. Visit Sweden får ca 120 mkr per år i anslag för att marknadsföra Sverige. Besöksnäringens bidrag till BNP är någon procent högre i New York och Singapore, men det kanske beror på att de också satsar på att genom marknadsföring locka besökare som spenderar pengar. Om besöksnäringen i Sverige ska börja växa måste Sverige vara attraktivt för många fler utländska besökare.

Klimat, krig, pandemi och politik

Det finns inga omedelbara hot mot besöksnäringen på grund av klimatförändringar, krig eller en ny pandemi även om media kommer att försöka skrämma oss för att få fler tittare och läsare. Politikerna lär inte räcka en hjälpande hand till besöksnäringen den här gången heller utan kommer att skylla på klimatförändringar, Putin, Kina och andra som får stå till svars för problemen på hemmaplan. Elbristen är självförvållad genom stängningen av kärnkraftverk i förtid (innan vi har annan tillförlitlig energieffekt). Inflationen är till stor del självförvållad, bl.a. genom bidrag till befolkningen under pandemin, energipriserna samt att införa sanktioner mot Ryssland som lett till brist på vissa varor och tjänster. Genom skattehöjningar kan politikerna aktivt minska konsumtionen och därmed göra det svårare för besöksnäringen. Pandemin drabbade hela världen. Elbrist, inflation och minskad efterfrågan är hot mot besöksnäringen som i första hand kommer inifrån och kan eventuellt vara undanröjda först framåt 2035.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Nyheter