Annons

Nu börjar slaget om gästerna

zoom New York satsar 225 Mkr extra. Sverige 10 Mkr. Anders Johansson
New York satsar 225 Mkr extra. Sverige 10 Mkr. Anders Johansson
Destinationer börjar nu på allvar att ta upp konkurrensen med varandra för att snabbast vinna tillbaka besökarna. Här är två exempel på satsningar.
Annons

225 Mkr extra till New York

New York drar igång en kampanj i juni för 250 Mkr för att locka tillbaka turister till New York för att få fart på ekonomin. Under ett normalt år spenderar New York ca 25 Mkr på turistkampanjer. Detta är ett bra exempel på hur mycket pengar som vissa destinationer satsar för att få tillbaka besökarna.

2019 hade New York 66,9 miljoner besökare. 2020 minskade antalet till 22,3 miljoner (-67 %). I år är prognosen 36,5 miljoner besökare för att de kommande åren fortsätta att öka till knappt 70 miljoner. Lyckas staden nå dessa mål är 250 Mkr väl investerade pengar.

10 Mkr extra till Visit Sweden

Den svenska regeringen har beviljat Visit Sweden ett ytterligare anslag på 10 Mkr, som i första hand ska användas till att locka svenskar på hemester, utöver det årliga anslaget på 145 Mkr. Motiveringen i regeringens vårändringsbudget för 2021 är följande:

”Besöksnäringen har drabbats hårt ekonomiskt av pandemin. De ekonomiska konsekvenserna har slagit mot hela landet, då i princip allt resande från utlandet och affärsresande har upphört. Det är därför viktigt att främja besöksnäringen genom att marknadsföra Sverige som destination, vilket bedöms kunna bidra till en snabbare omstart av näringen. Anslaget bör därför ökas med 10 000 000 kronor.”

Med 10 Mkr extra bedömer regeringen att omstarten blir snabbare. Hur många besökare kommer då till Sverige jämfört med till New York? Det skulle nog många vilja veta, men det finns inget svar på den frågan för antal besökare till Sverige mäts inte.

Ingen vet hur många som besöker Sverige

Det går i alla falla att försöka uppskatta antalet. Totalt antal gästnätter 2019 uppgick till 67 miljoner. 2020 minskade antalet till 43 miljoner (-35 %). Gissningen handlar om hur många nätter varje person övernattar när de besöker Sverige. Om det är 2 blir det 33 miljoner besökare. Om det är 3 blir det 22 miljoner besökare. En gissning är att antal besökare till Sverige ligger mellan 20 och 30 miljoner personer per år som övernattar. Till detta kommer en mängd människor som gör dagsbesök t.ex. i form av affärsresor, utflykter, gränshandel och kryssningsanlöp. Dessa besökare är betydligt fler än de som övernattar. Turism är det när man åker över länsgränsen så besökarna blir många. Totalt antal besökare till Sverige är sannolikt minst lika många som de som besöker New York.

New York gör bedömningen att de behöver satsa 225 Mkr extra för att snabbt få tillbaka sina besökare. Sveriges regering gör bedömningen att de behöver satsa 10 Mkr extra för att få tillbaka besökare till alla olika delar av Sverige. Varför är bedömningarna så totalt olika?

Bäst att ge besöksnäringen något

Min känsla förstärks att regeringen överhuvudtaget inte bryr sig om svensk besöksnäring. 10 Mkr är att kasta till besöksnäringen ett litet magert köttben efter allt skällande för att få tyst på alla mötesanläggningar, hotell, nöjesparker, restauranger, barer, nattklubbar, arenor, teatrar, eventbolag, resebyråer, bussbolag, flygbolag, taxi, muséer, besöksmål, destinationer och alla andra som driver företag och arbetar i besöksnäringen.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Nyheter