Annons

Ny VD på Visit Sweden

Visit Sweden söker ny VD. Jag har läst kravprofilen som finns tillgänglig för alla som vill söka jobbet. Det är en lockande utmaning, men jag ska inte söka jobbet. Däremot ska jag kritisera styrelsen i Visit Sweden som beslutat om kravprofilen på den VD de söker.
Annons

Visit Sweden söker ny VD. Jag har läst kravprofilen som finns tillgänglig för alla som vill söka jobbet. Det är en lockande utmaning, men jag ska inte söka jobbet. Däremot ska jag kritisera styrelsen i Visit Sweden som beslutat om kravprofilen på den VD de söker.

Styrelsen söker en VD som kan leda den operativa driften, hålla koll på resultatet och driva förändrings- och effektiviseringsprocesser samt lite annat flum. Det finns ett försök att ställa krav på att personen ska känna till den digitala världen, men formuleringarna är även här gjorda av någon som inte verkar ha en aning om vad detta innebär. Dessutom är det lätt att få uppfattningen att Visit Sweden är vinstdrivande. Tag bort alla flåskler och allt flum och ställ lite tydligare krav istället. Tag framförallt bort önskemålet om att ha erfarenhet från politiskt styrd verksamhet. Det hämmar och hindrar lite mer fritt tänkande som behövs framöver.

Jag vill ha en VD för Visit Sweden som har visioner för hur Sverige ska ta nästa steg i utvecklingen av besöksnäringen. Hen ska bygga vidare på det som Visit Sweden gjort bra i många år och lägga en strategi för kommande 10 år hur Sverige ska bli ledande i att med attraktiva reseanledningar locka rätt målgrupper. VD för Visit Sweden ska aktivt och synligt marknadsföra och sälja Sverige, dvs. vara en förebild för hur alla i besöksnäringen ska uppträda både nationellt och internationellt för att få fler besökare till Sverige. Hen ska vara en ledare och förebild både för sitt eget team av kompetenta medarbetare och för hela besöksnäringen inom marknadsföring av Sverige. Hen ska vara en teambyggare och bygga upp ett starkt team av duktiga genomförare som kraftfullt kan förverkliga strategin. Vi behöver en visionär som dessutom kan omvandla visionerna till en glasklar strategi som sedan kraftfullt kan genomföras.

Med rätt kravprofil kan Visit Sweden få en VD som tar besöksnäringen in i en spännande framtid.

 

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Många spelare har kommit tillbaka

Många spelare har kommit tillbaka

Efter pandemin har de spelande gästerna hittat tillbaka till Vegas och antalet nya spelare har ökat markant. I år har ungefär 30 000 nya spelare registrerat sig hittills och störst är ökningen bland 18–30-åringarna...

Nyheter