Annons

Politikerna offrar besöksnäringen

zoom Här fattas inga beslut för att rädda besöksnäringen Anders Johansson
Här fattas inga beslut för att rädda besöksnäringen Anders Johansson
De trender som accelererats under pandemin har blottat besöksnäringens underliggande problem inom en mängd områden. Det krävs omfattande nytänkande för att ta sig ur krisen.
Annons

Företrädare för besöksnäringen har under de senaste 40 åren drömt om, diskuterat, debatterat och vädjat till svenska staten om att få en strategi för besöksnäringen. Samtliga regeringar och ministrar som uppvaktats under åren har varit avvaktande och på sin höjd tillsatt utredningar som sedan förpassats till arkivet. Kostnaden för marknadsföringen av Sverige som besöksland via Visit Sweden har under alla år fått stå tillbaka för annat som av de politiska partierna och regeringarna ansetts viktigare.

Regeringens agerande under viruskrisen visar återigen tydliga kunskapsbrister för besöksnäringens förutsättningar och ett ointresse för branschen som helhet. Detta trots att Visita gjort ett utmärkt jobb i att förklara hur branschens affärsmodell fungerar och branschens betydelse för sysselsättningen bland grupper i samhället som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. En förklaring till ointresset kan vara att turismen bara står för knappt 3 procent av BNP och därför inte står högst upp på prioriteringslistan. En annan förklaring till ointresset kan vara att de trender som förstärkts under pandemin hjälper till med klimatomställningen. Politikerna har brottats med problemet att få människor att lägga om sin livsstil och fick nu bra draghjälp av pandemin. Budskapet från politiska beslutsfattare är glasklart. Besöksnäringen får ingen annan hjälp än andra, inte ens under den värsta krisen som drabbat näringen i modern tid delvis till följd av myndigheternas beslut.

Covid-19 har accelererat flera trender som påverkar besöksnäringen mycket negativt.

Inga långa resor  i en klimatomställd värld

Klimatomställningen tog ett steg flera år framåt i tiden. Många politiker är sannolikt nöjda med utvecklingen. Besöksnäringen har hamnat i den verklighet som blir resultatet av den kraftfulla klimatomställning av samhället som många politiker har gått till val på och lägger skarpa förslag om. Resor och turism började redan innan Covid-19 att bromsas aktivt bl.a. genom nya spelregler för flyget samt uteblivna investeringar i Sveriges flygplatser. Flyget står dock bara för ca 2 procent av utsläppen men har blivit en klimatsymbol och oförtjänt slagpåse i debatten. Idag är världens flygkapacitet hälften av vad den var innan pandemin bröt ut. Ett mål är nått långt innan plan. Framtiden är här. Det är precis så här det kommer att vara och framtida somrar blir precis som den gångna sommaren. Färre internationella besökare till Sverige eftersom flyget inte fungerar (60 % av alla internationella hotellövernattningar genereras av flyget). Vi semestrar numera alltid i vår egen el-bil på hemmaplan i Sverige eftersom det inte är ansvarsfullt att flyga iväg på semestern. Vill vi uppleva någon annan kultur får vi ta på oss en VR-mask och utforska världen från vardagsrummet.

Alla arbetar, äter och handlar hemma

Digitaliseringen av sättet att arbeta tog ett kliv på tio år. Vi arbetar hemifrån i större utsträckning vilket minskar trycket på all vägtrafik som står för ca 13 % av utsläppen. Värme och belysning i kommersiella fastigheter som står för ca 20 % av utsläppen kommer att reduceras. De traditionella kontoren ofta i stadens centrum blir färre. Hemarbete får positiva effekter på klimatet.

E-handeln tog ett kliv på tio år. Vi kan beställa det mesta på Internet vilket gör att vi inte längre handlar i fysiska butiker. Stadskärnorna får färre besök vilket i sin tur leder till att allt fler butiker och restauranger försvinner. Kommersiella fastigheter drabbas. Priserna har redan sjunkit i USA med mellan fem och tio procent. Det var väl ingen som trodde att omställningen skulle gå smärtfritt för alla.

Följdeffekten av hemarbete och e-handel är också att de tidigare levande stadskärnorna ligger öde vilket medför att det inte längre finns så mycket att besöka i Sverige varken för internationella eller svenska resenärer.

Platsbunden livsstil

Det senaste halvåret har vi mer eller mindre hållit oss på samma plats förutom en och annan utflykt i Sverige på semestern. Covid-19 tvingade oss att bli kvar på samma plats. Nu är vi där vi ska vara under lång tid framöver. Inget flyg och inget vardagsresande i onödan förutom kortare sträckor till fots eller på cykel. Klimatomställningen, accelererad av Covid-19, och påhejad av politikerna och media tog ett stort kliv framåt med hjälp av restriktioner och rädsla. Hela världen blev tvingad av främst politiker att ställa om till en ny platsbunden livsstil. Innan pandemin bröt ut sa de flesta människor att de var angelägna om att samhället skulle ställa om för att möta uppställda klimatmål. Jag är övertygad om att de flesta därför är nöjda med att omställningen gick snabbt och att vi nu har vant oss vid det här nya sättet att leva. Livet går vidare även utan resor, restaurangbesök, möten och stora publika evenemang.

Fler åtgärder för att ta död på besöksnäringen

Det kommer inga riktade åtgärder till besöksnäringen eftersom detta skulle fördröja klimatomställningen. Detta kanske är anledningen till att det är väldigt tyst från regeringen om omställningsstöd och annat. Besöksnäringen får helt enkelt offras för att klara klimatomställningen. Covid-19 har hjälpt till och Sverige är på rätt väg att nå uppställda klimatmål.

Om inte denna kraftfulla omställning tar död på besöksnäringen så väntar nya politiska beslut runt hörnet som krymper besöksnäringen ytterligare. En enhetlig moms diskuteras aktivt vilket skulle resultera i en fördyring av att konsumera transporter, hotell, restaurang och aktiviteter. Skattehöjningar har också nämnts som ett sätt att få tillbaka de pengar som använts för att hantera pandemin. Skattehöjningar gör att konsumenten får mindre pengar i plånboken och det första som får stryka på foten är restaurangbesök och semester.

Den som fortsätter att hoppas på hjälp från staten kommer att hinna dö innan de förstår att det aldrig kommer någon hjälp. Avsaknaden av en strategi för besöksnäringen gör att vi just nu är vilsna och inte vet vad vi ska göra för att hantera det nya läget.

Nytänkande – inte omstart

Den senaste tiden har debatten handlat om hur Sverige ska startas om. Många förslag handlar om att starta om det gamla tröskverket med hjälp av tillfälliga stimulanser för att få det att gå i samma hjulspår som tidigare. Världen har förändrats, så nu handlar det om att använda ett annat fordon och köra på en ny väg.

För att ta fram en vision, strategi och lösningar behöver vi omfattande nytänkande i besöksnäringen. Kanske något att diskutera på Visitadagen nästa vecka.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.