Annons

Positiva och negativa effekter

Världen börjar få kontroll på pandemin. Det syns ett tydligt ljus i tunneln. I allt mörker så har pandemin haft mest positiva effekter på besöksnäringen och många av de företag som överlevt har blivit starkare.
Annons

Framtidsutsikterna

Vaccineringen rullar på. I vissa länder går det snabbt, i andra lunkar det på och i några går det mycket långsamt. Det kommer sannolikt att bli någon typ av vaccinpass. Hela syftet är att detta snabbare ska få igång resandet (läs semester i södra Europa). Det finns länder där besöksnäringen är viktigare än i Sverige och deras regeringar jobbar hårt för att få igång resandet. Vi får indirekt mer hjälp från andra regeringar än den på hemmaplan.

Flyget börjar öka sin kapacitet och är nu uppe på ca 60 % av 2019 års kapacitet. Inför sommaren har många flygbolag satt in extra kapacitet. Fungerande flyg är en förutsättning för att resandet ska komma igång. 60 % av alla hotellövernattningar i Sverige generades av flyget före pandemin.

Återhämtningen kommer att ta flera år. De senaste prognoserna är att intäkterna är tillbaka 2024. Morgan Stanley kom med en ny prognos för intäkterna som lutar mot 2025/2026. I sommar blir det inhemskt resande. I höst börjar affärsresandet sakta återkomma. Nästa år kanske internationellt resande kommer igång. Alla länders regeringar är rädda att viruset återigen ska börja spridas så gränserna öppnas inte hur som helst. Vaccinpass, covidtester och andra åtgärder kommer att finnas kvar länge. Kanske också för att förhindra spridning av nya virus. I USA får man fortfarande ta av sig skorna i säkerhetskontrollen efter snart 20 år sedan terrorattack och skobombare. Nya regler tas sällan bort.

Positiv utveckling

Många hotell har tvingats se över alla sina kostnader. Rapporter från andra länder visar att hotell lyckats halvera beläggningen som krävs för att nå break-even. Detta innebär att dessa hotell kommer att kunna tjäna pengar från nu och under hela uppgången. När intäkterna är tillbaka på 2019 års nivå kommer hotellen att tjäna väldigt mycket pengar förutsatt att de fortsätter att driva hotellen effektivt.

Hotell har även lyckats omvandla fasta kostnader till rörliga kostnader och blir därför mindre känsliga för variation i intäkterna. Detta ökar lönsamheten eftersom kostnaderna varierar med intäkterna även mellan säsonger.

Till slut, efter att ha prövat sig fram i början av pandemin, har hotellen förstått att efterfrågan inte ökar för att de sänker priset till lägsta tänkbara nivå. Priset är bara en faktor av en mängd faktorer som påverkar valet av hotell. Under pandemin har hygien, flexibilitet och annat varit betydligt viktigare än priset.

Det har inte varit brist på viljan att pröva nya idéer för att hitta nya målgrupper. Kontor i hotellrum, co-working, bostad, karantän och en mängd andra idéer har prövats. De flesta utan större framgång. De flesta av idéerna har haft sin utgångspunkt i att hotellet har ett problem med tomma rum och inte ett verkligt behov hos breda konsumentgrupper. Eventuellt kan hotellen ha lärt sig att det enda sättet att lyckas är att tänka på gästens behov och inte på sitt eget behov av att sälja hotellrum.

Det har uppstått nya begrepp som t.ex. destinationshotell och hybridhotell. Dessa begrepp kommer inifrån och har ingen innebörd för konsumenten. Vem vaknar en morgon och får plötsligt en lust att bo på ett hybridhotell. Vi i hotellbranschen vill gärna spela huvudrollen, men konsumenten ger oss i bästa fall en biroll och ofta ett nödvändigt ont till reseanledningen. Hotell är aldrig reseanledningen.

Negativ effekter som lär bli bestående.

Förtroendet för regeringen och vissa myndigheter är i botten hos hela besöksnäringen efter den bristfälliga hanteringen av pandemin. Den som tror att detta förtroende plötsligt återställs när intäkterna börjar stiga misstar sig. Lån från skattekonton, banker, vänner och andra sätt att finansiera sin verksamhet ska betalas tillbaka de kommande åren. Det blir svårt att inte tänka på hur regeringen svikit besöksnäringen vid varje amortering framöver.

Branschen har förlorat mycket kunskap när många har lämnat branschen för andra jobb. Kunskapen som försvinner fanns mest inom det kommersiella arbetet inklusive revenue management, analys, datadriven marknadsföring och annat som hör till framtiden. Branschen är kastats tillbaka tio år i tiden eftersom denna viktiga kunskap för framtiden är borta. De som lämnat branschen för andra kvalificerade jobb har fått betydligt högre löner och hamnat i miljöer som uppmuntrar digital utveckling med chefer som ser digitalisering som möjligheter. Branschen får svårt att locka tillbaka de som lämnat branschen.

Framtidens mer flexibla sätt att arbeta, t.ex. utan tvång på att befinna sig på en viss plats,  kommer att påverka affärsresandet och möten. Amerikanska storföretag räknar med resebudgetar som är hälften av vad de var innan pandemin. Virtuella möten inklusive teknologin kommer att fortsätta utvecklas i snabb takt vilket motverkar en återgång till affärsresandet och möten innan pandemin.

 

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.