Annons

Prisstopp fungerar inte

zoom Råvarupriserna varierar utifrån säsong och tillgång Anders Johansson
Råvarupriserna varierar utifrån säsong och tillgång Anders Johansson
Varför skulle någon frivilligt och ensidigt vilja införa prisstopp? Det har restauranggruppen Avenyfamiljen i Göteborg gjort enligt Dagens Industri.
Annons

Efter att ha arbetat med revenue management i 30 år vet jag att priset är en av många viktiga parametrar ett företag har att spela med för att bli framgångsrikt. Jag skulle vilja gå så långt och till och med säga att detta är den absolut viktigaste faktorn för framgång i ett företag.

Det har forskats en hel del kring vilka faktorer som är gemensamma för de företag som blir långsiktigt framgångsrika. I en undersökning studerades över 25 000 företag som hade varit listade på börser i USA mellan 1966 och 2010 för att försöka hitta gemensamma nämnare för de mest framgångsrika företagen. I studien hittade forskarna bara tre förklaringar till att en del företag var mer framgångsrika än andra. Den första var ”bättre istället för billigare”. De mest framgångsrika företagen konkurrerar med kvalitet, dvs. bättre, och inte genom att vara billigare. Konsumenten är mer tilltalad av kvalitet än att produkten är billig. Marknadsföring ska fokusera på ”bättre” och inte på ”billigare”.

Den andra av framgångsfaktorerna var ”intäkter före kostnader”. Framgångsrika företag hade ett större fokus på intäkter än på kostnader. Med stor marginal hade de framgångsrika företagen högre priser och högre volymer än de andra företagen i studien.

För det tredje kom forskarna fram till att det fanns inga andra faktorer som kunde kopplas till framgång. Det är klart att det har betydelse hur väl ledningen driver ett företag, hur man lyckas rekrytera talanger, ledarstil, företagskultur och annat, men det fanns inga tydliga mönster på hur dessa faktorer påverkade framgången.

Slutsatsen är fokus på kvalitet (bättre) och på intäkterna och då i första hand på priset. Högre kvalitet, dvs. en bättre produkt och/eller service, gör det också lättare att kunna motivera ett högre pris.

Om ett företag ensidigt inför ett prisstopp för sina egna produkter och tjänster kommer lönsamheten i kläm eftersom ingen annan, t.ex. leverantörer och anställda, inför prisstopp. Priser på råvaror för mat till en restaurang varierar med årstid och tillgång vilket innebär att restaurangen minskar sin lönsamhet när råvarorna är dyra och lurar konsumenten när råvarorna är billiga eftersom konsumenten då får mindre värde för pengarna. Löner är avtalade att stiga med en viss procentsats. Intäktsutvecklingen stoppas medan kostnaderna fortsätter att stiga är ingen bra affärsmodell.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.