Annons

Reflektioner från sommaren 2020

zoom Inga turistbussar sommaren 2020 utanför Stockholms slott Anders Johansson
Inga turistbussar sommaren 2020 utanför Stockholms slott Anders Johansson
Det kommer inte att bli som vanligt igen. Pandemin har forcerat befintliga trender vilket lett till stora förändringar på kort tid.
Annons

Den här veckan är många tillbaka från semestern som troligen i år tillbringades i Sverige. Det har gått bra för många hotell utanför storstäderna vilket gett en behövlig injektion efter de svåra vårmånaderna. För storstadshotellen har krisen fortsatt bl.a. för att svenskar har valt andra resmål i Sverige och för att de utländska turisterna har uteblivit.

Under sommaren har jag lyssnat på massor av podcasts och läst oändligt många artiklar på nätet för att försöka förstå läget för besöksnäringen i världen. Här är några reflektioner.

Covid-19 har i princip inte förändrat någonting som redan var pågång. Pandemin har varit en accelerator av redan befintliga trender snarare än en katalysator för förändringar. Många trender har tagit ett kliv framåt på tio år under pandemin.

E-handel

E-handeln började synas i detaljhandelsstatistiken i början av 00-talet, då e-handeln stod för 1 % av den totala detaljhandeln. Sedan dess har e-handeln tagit ca en procent per år i andel av detaljhandeln. Innan pandemin stod e-handeln för ca 18 procent. Efter några månader av pandemi står e-handeln för 28 procent av detaljhandeln. Siffrorna gäller USA, men mönstret är tillämpbart på de flesta länder. Ett annat mått på e-handelns utveckling är butiksdöden. I USA stängs normalt ca 3500 butiker per år. I år väntas 35 000 butiker stängas. E-handeln har definitivt tagit ett kliv på 10 år under knappt sex månader.

Arbete

Folk började arbeta hemifrån för mer än tjugo år sedan för att så småningom under de senaste åren kunna arbeta varsomhelst ifrån. Fler kunde tänka sig att arbete från andra platser än kontoret, men bromsades av att företagskulturerna, framförallt i USA, krävde närvaro på jobbet för att symboliskt visa att man arbetade. Under pandemin har hela världens kontorsarbetare tvingats arbeta hemifrån. Cheferna har blivit tvungna att lita på att arbete kan och kommer att utföras utan att de fysiskt kan se när arbetet utförs. Den största omställningen har skett i sättet att leda och fördela arbetet. Arbete på distans har tvingats ta ett för stort kliv och kommer därför att normaliseras om 12 till 18 månader, men kontorsarbete kommer aldrig att komma tillbaka som det var innan pandemin. Klivet i hur vi arbetar är minst tio år. Även detta en acceleration av en redan befintlig trend.

Möten

Möten via videokonferens har många tidigare dömt ut. Det var opersonligt, dålig ljud- och bildkvalitet och utrustningen var krånglig att hantera. Den här gången flyttades i princip alla möten in i den digitala världen. Det var det enda sättet att hålla möten. De som tidigare aldrig skulle kunna tänka sig eller ens kunde använda tekniken tvingades nu att hålla och delta i digitala möten. De stora teknologibolagen utvecklade snabbt nya funktioner i digitala mötesappar och system för att möte kundernas nya behov och krav. Detta kanske är den snabbaste accelerationen av en befintlig trend.

Fritidsresandet

Alla verkar desperata över att resa och många verkar tro att pandemin är över nu när vädret är fint och när ingen ser sjuk ut. Överturism bl.a. i Skåne och i Halland. Folk verkar inte längre tycka att trängsel är ett problem. I USA är det ännu värre. Folk ska ha sin frihet och tar saken i egna händer. Liknande tendenser finns i många europeiska länder. Fler smittas och det kommer en andra våg med insjuknande och dödsfall. Återstarten fördröjs. Jag ser ingen direkt trend förutom att människan verkar tro att de är experter på allt och själva bättre än andra kan bedöma olika vetenskaper, situationer och risker. Människans beteende gör att pandemin drar ut på tiden vilket leder till att besöksnäringen kommer att få det svårt ännu längre och minst ytterligare 12 till 18 månader.

Besöksnäringen

I många länder har företag inom resor och turism infört en mängd nya processer, rutiner och regler. För alla handlar det om att städa noggrannare och oftare för att säkerställa att ingen smitta förs vidare. Införandet av ansiktsmasker på flyg och i offentliga ytor på hotell är en symbolhandling för att visa att man tar pandemin på allvar. Det talas dessutom alltmer om att alla processer ska vara kontaktlösa, dvs, passageraren eller gästen ska inte behöva ta på något annat än sin egen mobiltelefon under resan eller hotellvistelsen. Flera flygbolag och hotellkedjor har redan uppdaterat sina appar så att allt kan ske kontaktlöst.

Stora internationella hotellkedjor kommunicerar väldigt tydligt på sina hemsidor vad de gör för att gästerna ska känna sig trygga när de bor på hotellet. Jag har tittat på många svenska hotells webbplatser och efter letande går det att hitta standardiserad och knapphändig information om hur hotellet hanterar covid-19. Det verkar som om svenska hotell tror att allt ska bli som vanligt och marknadsför sina vanliga paket för möten och bröllop som om inget har eller kommer att förändras.

Slutsatsen efter inhämtning av mängder av information från källor i hela världen är att det aldrig blir som vanligt igen.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Nyheter