Annons

Regeringen överger besöksnäringen

zoom Ett hopp under hösten förbyttes i förtvivlan i vintermörkret Anders Johansson
Ett hopp under hösten förbyttes i förtvivlan i vintermörkret Anders Johansson
Effektiva stöd under en allvarlig kris skapar långsiktigt välstånd i samhället. Effektiva stöd till hotellbranschen förhindrar att krisen genom en dominoeffekt sprider sig till fastigheter och banker. Regeringen måste förstå besöksnäringens affärsmodell för att utforma rätt stöd.
Annons

Besöksnäringen inklusive alla reseanledningar som t.ex. nöjen, kultur, sport, kongresser, etc. har drabbats mycket värre än alla andra branscher. Besöksnäringen tillför samhället stora kulturella värden som ingen vill eller klarar sig utan. I alla skeden av livet finns besöksnäringen där som en stöttepelare för att samhällsmaskineriet ska fungera och för att vi människor ska få stimulans och livskraft. Efter snart ett år av isolering till följd av restriktioner och en allmän rädsla att bli smittad är längtan stor av att bli inspirerad av allt som besöksnäringen står för. Den underliggande efterfrågan är urstark.

Stöden utformade för tillverkande företag

All användning av våra gemensamt ihoptjänade pengar, som samlas in via olika typer av skatter, ställer höga krav på att skapa nytta för hela samhället. Denna princip blir extra viktig vid tillfälliga stödåtgärder.  Alla resurser som används för att tillfälligt stötta olika funktioner i samhället, företag eller människor ska leda till att krisen kan hanteras och helst till att man kommer stärkt ut ur krisen och redo för en ny framtid. Besöksnäringen behöver rätt stöd snabbt för att inte skadas så allvarligt att det blir svårt att starta om när krisen till slut är under kontroll.

De stöd som den socialdemokratiskt ledda regeringen hittills tillhandahållit riktar sig till alla företag, men utformningen av stöden har gjorts (medvetet eller omedvetet) för att passa storföretag med tillverkning. Många företag i besöksnäringen har fått klara sig på dessa allmänna stöd vilket är detsamma som att försöka stoppa blodflödet med ett litet plåster.

Olika affärsmodeller kräver olika stöd

Stora skillnader i affärsmodellen är förklaringen till varför de nuvarande stöden inte fungerar för besöksnäringen. Ett tillverkande företag säljer produkter och har stora möjligheter att planera tillverkning och lagerhållning utifrån en förväntad efterfrågan. Om produkten inte säljs idag, så finns den kvar i lagret och kan säljas i morgon. Är lagret fullt och efterfrågan låg stoppas tillverkningen tillfälligt och personalen korttidspermitteras.

Företag i besöksnäringen säljer tid. Ett dygn i ett hotellrum, två timmar på en teaterföreställning, en sittning på två timmar i en restaurang, ett par timmar på en fotbollsmatch, ett besök på ett museum eller i en nöjespark. Besöksnäringens affärsmodell är att sälja en upplevelse under en viss tid. Tid kan inte lagras vilket i klartext innebär att intäktsmöjligheten försvinner om tiden inte har kunnat säljas. Det har inte undgått någon att intäkterna, mycket till följd av myndigheternas rekommendationer och restriktioner, mer eller mindre har försvunnit. November är i princip lika svag som månaderna i början av pandemin i våras. Eftersom tiden har gått finns det ingen möjlighet att få tillbaka intäkterna som i tillverkande företag där produkterna på lagret fortfarande har ett värde.

Stöd till kapacitetskostnader

Kostnadssidan i besöksnäringsföretag är annorlunda än i andra företag. För att kunna sälja tidsupplevelser måste företaget skaffa sig tillgång till en viss kapacitet i form av hotell, restaurang, teater, arena, nöjespark, etc. Kapaciteten kontrakteras för långa perioder antingen i form av hyresavtal eller egna investeringar samt andra väsentliga fasta avtal, t.ex. el, vatten, avlopp, tillstånd, inredning, utrustning, etc., för att kunna driva verksamheten. Kapacitetskostnaden som är fast ska betalas oavsett intäkter. Det är här problemet uppstår för företagen inom besöksnäringen. Pengarna tar snabbt slut när intäkterna uteblir och kapacitetskostnaden ska betalas. Det enda effektiva stödet till besöksnäringen är stöd till kapacitetskostnaderna/de fasta kostnaderna. Kapaciteten är avgörande för att företagen ska ha något att sälja när pandemin är under kontroll och branschen börjar sin återuppbyggnad.

Många länders regeringar gör rätt

I andra länder har regeringar bättre förstått hur besöksnäringen fungerar och går in med stöd som täcker fasta kostnader. Närmaste exemplet är Norge där företag får ett rejält stöd till fasta kostnader. Flera länder i Europa, t.ex. i Tyskland kan företag få 75 % av tappad omsättning. Denna typ av stöd passar bättre för besöksnäringsföretag. Har Sveriges regering övergett och släppt taget om besöksnäringen som nu befinner sig i fritt fall?

I det stora hela är det än så länge ett litet problem som regeringen ska lösa. Den enklaste lösningen är alltid att snabbt lösa problem när de är små. Utan en lösning växer problemen och blir då svårare att lösa. Regeringen verkar inte ha förstått de potentiella dominoeffekterna på fastigheter och banker när besöksnäringens företag drabbas av en konkursvåg. Passivitet får stora oönskade effekter och leder till omfattande värdeförstöring för samhället, företag och människor. Stöd till besöksnäringen är därför väl använda skattepengar.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Många spelare har kommit tillbaka

Många spelare har kommit tillbaka

Efter pandemin har de spelande gästerna hittat tillbaka till Vegas och antalet nya spelare har ökat markant. I år har ungefär 30 000 nya spelare registrerat sig hittills och störst är ökningen bland 18–30-åringarna...

Nyheter