Annons

Regeringens strategi för besöksnäringen omöjlig att genomföra

zoom Är visionen en dröm eller utopi? Anders Johansson
Är visionen en dröm eller utopi? Anders Johansson
I dagarna uppdaterade prognoser från STR och Oxford Economics visar att besöksnäringen i USA inte kommer att återhämta sig förrän tidigast 2025. Sannolikt tar det längre tid i andra delar av världen. Med bakgrund av detta är regeringens strategi för besöksnäringen redan inaktuell och kan slängas i papperskorgen.
Annons
Regeringen presenterade den 18 oktober 2021 en ”Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring”. Dokument beskriver ett nuläge och vad som behöver göras samt vad som skulle vara tecken på framsteg när något har genomförts. Regeringen utfäster inga som helst åtaganden gentemot några delar av besöksnäringen. Frågan är varför ska regeringen utforma en vision och strategi för en bransch om de inte samtidigt tillsätter resurser för att förverkliga visionen? Nästa fråga är om svenska folket verkligen vill att staten ska lägga våra gemensamma skattepengar på besöksnäringen.

 

Politikerna gömmer sig bakom tillkrånglade visioner och mål för att slippa hållas ansvariga om det blir fel. Ett exempel är energipolitiken. Det går inte att ifrågasätta att svensken vill ha en stabil elförsörjning till ett lågt pris. Det ska alltid finnas el att tillgå om jag vill bygga en ny fabrik, villa eller ladda min elbil. Dessutom ska priset vara lågt. Varför inte säga att ”Sverige ska ha EU:s lägsta elpris” för att återanvända Stefan Löfvens utfästelse om arbetslösheten. För att nå den enkla visionen och målet är svensken beredd att använda samhällets gemensamma resurser. Sverige har tidigare haft en stabil elförsörjning och ett lågt pris. Staten gav till och med Facebook bidrag i form av billig el för att etablera datacenter i Norrland. Idag är läget ett annat. Det finns inte el för att bygga nya fabriker och elpriset är så högt att det känns i svenskens plånbok. Allt beror på politiska beslut där något annat än svenskens vilja att ha stabil tillgång på el till ett lågt pris har fått styra.

 

Vad vill svensken med besöksnäringen eller med andra saker som möjligen också skulle gynna besöksnäringen? Svensken bryr sig nog inte så mycket om besöksnäringen som står för mindre än två procent av BNP, dvs besöksnäringen bidrar väldigt lite till Sveriges ekonomi. Det finns dock saker som svensken bryr sig om som också långsiktigt gynnar besöksnäringen. Här är exempel på saker som måste fungera i ett land eller på en destination för att även besöksnäringen långsiktigt ska utvecklas åt rätt håll.

Infrastruktur

Det måste gå att ta sig hit och härifrån. 60 % av alla övernattningar på hotell i Sverige genereras av flyget, så väl fungerande flygplatser är ett måste. Detta vill även svensken ha för att kunna åka iväg till andra länder på semester. Det behöver även finnas väl fungerande järnvägar och säkra vägar för att kunna ta sig runt inom landet. I i-landet Sverige finns det inte motorväg hela vägen mellan Sveriges två största städer och inte heller mellan Stockholm och Malmö (Trafikverket meddelar på sin webbplats att de inte vet när den sista etappen blir klar). Infrastruktur är också elförsörjning, 5G, hamnar, cykel- och vandringsleder samt även arenor och fritidsanläggningar och en del annat.

Sevärdheter, kulturarv och natur

Staten har ett ansvar för att bevara ett kulturarv i form av unika miljöer runt om i landet och säkerställa att svenskar och andra besökare kan ta del av detta kulturarv. Väl fungerande museer hör även till det här området. Vi kan även lägga till allemansrätten och alla unika naturupplevelser. Svensken vill ha ren luft, rent vatten och en livskraftig och berikande miljö och är beredd att tillsätta medel från gemensamma resurser för att säkerställa detta.

Hotell, restauranger och butiker

Nuförtiden driver staten bara butiker i kategorin alkohol och apotek. En gång i tiden drev staten både hotell och restauranger. Numera klarar privata företag detta minst lika bra eller bättre. Konsumenten har fått mer att välja på och alla är nöjda med ett fortsatt stort ubud. Här har staten dock en viktigt uppgift att hitta en balans mellan att skydda konsumenten och minska regelbördan för de företag som driver verksamheterna. Regler och pålagor som inte äventyrar konsumentskyddet kan tas bort och skulle öka utbudet för konsumenten. Svensken vill ha ett stort utbud i alla priskategorier att välja mellan.

Bidrar besökaren till svenskens välbefinnande?

Besökare från andra länder får ibland beteckningen ”frivilliga skattebetalare”. En stor del av turismkonsumtionen är belagt med moms vilket ger goda intäkter till staten och därmed bidrar till svenskens välstånd. En annan positiv effekt av turism är en högre efterfrågan i Sverige, dvs. fler personer vill bo, äta, handla, etc. just här, vilket ökar utbudet av hotell, restauranger, kaféer, butiker och annan service för de som bor i Sverige. Verksamheter som utan turism skulle ha ett för litet kundunderlag kan skapa en finansiell långsiktig hållbarhet och därmed erbjuda svensken ett större urval av produkter och tjänster. Svensken tar gärna emot pengar från besökare och ser positivt på ett utbud som bara möjliggörs tack vare turismen.

 

Svensken har med andra ord många fördelar av att folk från andra länder vill besöka Sverige och spendera sina pengar just här. Staten ska säkerställa att samhället fungerar och då kommer det också att fungera för besökare. Leverans av produkter och tjänster klarar privata företag alldeles utmärkt utan att staten och politikerna blandar sig i.

Statens andra åtaganden

Staten har åtaganden inom flera andra områden som även borde komma besöksnäringen till godo. Detta gäller utbildning för att näringen ska hitta anställningsbar arbetskraft. Ett annat område är rättsväsende där besökarna ska känna sig trygga när de befinner sig i Sverige samt att företagare inte ska bli utsatta för hot eller bedrägerier. Det finns fler exempel där ordning och reda inom de områden där staten har en avgörande roll också påverkar besöksnäringen positivt.

Behövs det en strategi för besöksnäringen?

Det hade varit bättre om besöksnäringen hade sluppit regeringens inblandning i att formulera en vision och strategi för den som beskrivs i dokumentet är varken en vision än mindre en strategi. Enligt regeringen är visionen för besöksnäringen följande: ”2030 är Sverige världens mest hållbara och attraktiva resmål byggt på innovation”. Den känns som en kompomiss som förhandlats fram av politiker utan inblandning av besöksnäringen. Hur definieras och mäts världens mest hållbara? Besöksnäringen vet att många länder runt om i världen arbetar med hållbarhet så konkurrensen kommer att vara stenhård. Hur definieras världens mest attraktiva resmål? Det är väl dit de flesta vill åka. Jag tror att det blir svårt att slå de stora turistländerna i antal internationella besökare till 2030. Hur ska staten och/eller besöksnäringen komma igång att arbeta med innovation när all innovation de senaste 20-30 åren inititerats utanför branschen? Hållbarhet är väl dessutom en hygienfråga och därför ingen strategi. Politikernas avsik med att skriva ordet hållbar 125 gånger i dokumentet är sannolikt att du som driver företag inom besöksnäringen ska fatta att det är du som ska betala för att bli hållbar.

 

Låt oss inse att det är omöjligt att med inblandning av regeringen (politiker) utforma en strategi för besöksnäringen. Vi har försökt i 40+ år utan framgång. Misslyckandet kanske beror på att det går 2,5 mandatperioder på den tio-årsperiod som vision och strategi utformas. Politiker kommer och går. Prioriteringar och intresse förändras snabbt. Låt politikerna ta hand om sin kärnverksamhet och städa framför egen dörr med rätt visioner och strategier innan de formulerar visioner och strategier för besöksnäringen. Här är några förslag till visioner för andra delar av samhället där politikerna sitter med hela ansvaret.

 

  • ”2030 har Sverige världens mest hållbara och attraktiva skola byggt på innovation”
  • ”2030 har Sverige världens mest hållbara och attraktiva bostäder byggt på innovation”
  • ”2030 har Sverige världens mest hållbara och attraktiva infrastruktur byggt på innovation”

 

Om politikerna lyckas nå dessa visioner till 2030 kommer besöksnäringen att se tydligt förbättra förutsättningar för sin verksamhet i form av bättre utbildad arbetskraft, tillgång till bostäder för sina anställda samt att infrastrukturen underlättar för besökare att ta sig till Sverige och till olika delar av landet. Kanske en utopi, men i så fall är väl även regeringens vision för besöksnäringen också en utopi.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Många spelare har kommit tillbaka

Många spelare har kommit tillbaka

Efter pandemin har de spelande gästerna hittat tillbaka till Vegas och antalet nya spelare har ökat markant. I år har ungefär 30 000 nya spelare registrerat sig hittills och störst är ökningen bland 18–30-åringarna...

Nyheter