Annons

Revenue managerns status i hotellet

zoom Hotellrum på Scandic Kødbyen i Köpenhamn Anders Johansson
Hotellrum på Scandic Kødbyen i Köpenhamn Anders Johansson
Revenue managers kan antingen vara operativa, taktiska eller strategiska. Vilken typ har du i ditt hotell?
Annons

I USA har yrket revenue manager gått från att vara någon som mestadels spenderar tid att samla och sammanställa data i Excel, skicka rapporter till chefen, ändra priser och ta hand om bokningsavdelningen till att ta en ledande position i hotellet eller hotellkedjan för att fatta strategiska beslut om alla intäktsströmmar i hotellet.

Sverige verkar ligga en bit efter i utvecklingen eftersom många revenue managers varken har ledande positioner, får fatta beslut om sina verktyg och system och som mestadels arbetar operativt med att kontrollera och uppdatera priser. Är utvecklingen på väg åt samma håll som i USA eller kommer revenue managers i Sverige att vara en mindre viktig befattning i hotellet även framöver?

Idag finns det tre typer av revenue managers i Sverige. Den första typen är den operativa revenue managern. Här ligger fokus på hotellrummen, uppdatera priser efter att ha kollat konkurrenternas priser, hantera prissättning på företagsavtal och grupper samt hålla koll på inkommande bokningar (pick-up) och sammanställa rapporter till chefen i Excel. Den operativa revenue managern följer uppgjorda rutiner och får inte fatta några beslut om kostnader, men väl om hotellrummens priser för olika dagar så länge de inte avviker för mycket från konkurrenternas priser och så länge hotellets beläggning ligger på samma nivå som marknaden. En operativ revenue manager rapporterar till marknads- och försäljningschefen. Hotellets ägare/ledning ser revenue managern som den som säkerställer att hotellet kommer ut i de olika kanalerna till rätt priser jämfört med konkurrenterna.

Den andra typen är den taktiska revenue managern. Här ligger fokus på att vinna gentemot konkurrenterna varje enskild dag. Benchmarking är ett av de viktigaste verktygen för att veta att hotellet tar marknadsandelar. Även här görs uppdatering av priser. Den taktiska revenue managern arbetar mer med restriktioner/bokningsregler samt olika typer av staket för att få rätt målgrupper att boka rummen. Prissättningen handlar nu mer om kampanjer än att ändra priserna efter konkurrenterna. Här handlar det om att stjäla gäster från konkurrenterna genom i första hand ett priserbjudande. Den taktiska revenue managern är lite friare i sina beslut, men får fortfarande inte fatta beslut om kostnader, och därför mer flexibel i prissättningen av hotellrummen för olika dagar och säsonger under olika typer av efterfrågan. En taktisk revenue manager sitter troligen med i hotellets ledningsgrupp och rapporterar ofta direkt till General Manager. Hotellets ägare/ledning ser revenue managern som en viktig funktion för att varje dag maximera intäkterna gentemot konkurrenterna.

Den tredje typen är den strategiska revenue managern. Här ligger fokus på att ta fram en väl genomtänkt strategi för att ta en så stor del av efterfrågan som möjligt över en tidsperiod av flera år. Priset används för att positionera hotellet rätt på marknaden, snarare än att ge taktiska priserbjudanden. Benchmarking används för att förstå marknaden bättre för att då kunna utforma rätt strategi för framtiden. Den strategiska revenue managern är ansvarig för samtliga intäktsströmmar i hotellet och har en eller flera personer i sitt team. Det finns en budget för att säkerställa inköp av rätt verktyg/system, utbildning av det egna teamet och ofta även för att kunna köpa in konsulter vid behov. En strategisk revenue manager sitter definitivt med i ledningsgruppen och rapporterar alltid till General Manager och ofta även direkt till VD i ett företag med några hotell. Hotellets ägare/ledning ser revenue management som en avgörande funktion för att lyckas maximera hotellets lönsamhet på lång sikt.

Den operativa revenue managern arbetar mest med att ändra priser och ta fram rapporter i Excel. Den taktiska revenue managern arbetar mest med priskampanjer för att maximera intäkterna varje dag jämfört med konkurrenterna. Den strategiska revenue managern är fokuserad på att positionera hotellet rätt på marknaden och alla intäktsströmmar för att maximera lönsamheten.

Om du som läser blogginlägget är ägare/VD/General Manager, fundera på vilken typ av revenue manager du har i ditt hotell. Tips: Du kanske ska växla upp till nästa nivå.

Om du som läser blogginlägget är revenue manager, fundera på vilken typ av revenue manager du är. Tips: Du kanske ska växla upp till nästa nivå.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Vårt stöd till det lokala näringslivet i Stockholm

Vårt stöd till det lokala näringslivet i Stockholm

Coronapandemin slår hårt på Stockholms näringsliv. Därför vill Stockholm Vatten och Avfall erbjuda en möjlighet till snabbare ändringar i avfallsabonnemang och lättnader i betalningsvillkor