Annons

Rökfritt på uteserveringarna i sommar

zoom Snart rökfri uteservering Anders Johansson
Snart rökfri uteservering Anders Johansson
Rökning är skadlig för både medarbetare och gäster i besöksnäringen. Därför är det bra med rökförbud på uteserveringar.
Annons

Äntligen blir det rökförbud på allmänna platser, däribland uteserveringar. Regeringens förslag som riksdagens socialutskott ställer sig bakom väntas träda ikraft den 1 juli 2019. Förutom rökförbud på uteserveringar blir det rökförbud i anslutning till av- och påstigning i kollektivtrafiken, dvs. på busshållplatser och perronger. Huvudskälet är att ingen människa ska behöva utsättas för passiv rökning.

Samtidigt som regeringen lägger fram hårdare regler för på vilka platser rökning är förbjudet kommer larmrapporter om att cigarettfimparna är mer farliga för miljön än vad man tidigare trott. Fimpen innehåller nikotin, arsenik och bly och är numera ett större problem för världshaven än all plast. I Sverige kastas drygt en miljard fimpar på marken varje år. Många förs ut via regnvatten ut i vattendragen vilket leder till föroreningar av miljön. Det tar dessutom lång tid – upp till 100 år – för naturen att bryta ner en cigarettfimp eftersom den innehåller mikroplaster. Fimparna utgör även ett nedskräpningsproblem. Någon ska för dyra skattepengar plocka upp fimparna efter rökarna. I Thailand har myndigheterna tröttnat på turistande rökare som fimpar på stranden och infört ett förbud. Brott mot förbudet kan leda till fängelse.

All forskning visar att rökning är skadlig. I många länder tas därför krafttag för att minska rökningen bl.a. genom skatter på tobaksvaror samt genom rökförbud på allmänna platser. Den nya lagen i Sverige om rökförbud på allmänna platser är ett led i att minska rökningen ytterligare hos befolkningen. Dagligen röker strax under 9 % av befolkningen i Sverige.

Med tanke på rökningens skadliga effekter på hälsa och miljö är det mycket märkligt att Visita är hårt kritiska till förslaget om rökförbud på uteserveringar. Visita borde alltid ta ställning för långsiktig hållbarhet för besöksnäringen inom alla områden och då framförallt när det gäller medarbetarnas och gästernas hälsa.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Nyheter