Annons

Se upp för skenande kostnader

zoom Robotar kan hjälpa till att städa hotellrummet men än så länge inte bädda sängen Anders Johansson
Robotar kan hjälpa till att städa hotellrummet men än så länge inte bädda sängen Anders Johansson
Amerikanska hotellägare börjar bli oroliga för ett ökat kostnadsläge att driva hotell samt en svagare tillväxt i RevPAR. Finns det samma risker i Sverige?
Annons

Den amerikanska hotellmarknaden har de senaste åren överträffat förväntningarna i tillväxt. Nu ser det ut som om den starka tillväxten försvagas samtidigt som kostnaderna fortsätter att öka.

Arbetslösheten är på väg ner och i USA liksom i flera europeiska länder. I Tyskland och Tjeckien är nu arbetslösheten så låg att det är omöjligt att få tag på medarbetare på alla nivåer inom hotellbranschen. Lönerna stiger med mer än vad som har avtalats för att överhuvudtaget få någon att arbeta i branschen.

I många länder har lönerna alltid legat på en låg nivå och därför inte drivit på för att öka produktiviteten. Det har alltid varit billigare att ta in en anställd till istället för att investera i en maskin eller i ett system. I Sverige har arbetskraftskostnaden varit en stor andel av kostnadsmassan vilket drivit fram rationaliseringar. Det som har varit bra är att medarbetare har fått hjälpmedel som gör att de kan utföra arbetet snabbare. Hotellen har investerat i utrustning och system för att öka produktiviteten. Det som har varit dåligt är att mycket personlig service försvunnit på vägen. När träffade ni någon i ett svenskt hotell som hjälpte till med bilen eller väskorna senast? I många länder står hotellbranschen inför stora utmaningar när de inte får tag i anställda till låga löner utan måste börja tänka på produktivitetsförbättringar för att klara en uthållig lönsamhet.

Vad finns det då för idéer att ytterligare förbättra produktiviteten i hotell? De amerikanska hotellägarna tänker i första hand på att välta över ansvaret på hotellgästen genom att föreslå att alla bokningar ska betalas samma dag de görs och att gästen ska få betala för städning av hotellrummet. Andra idéer handlar om att använda mer teknologi på alla avdelningar i hotellet. Några testar städrobotar som ska arbetat tillsammans med de som städar rummen för att fler rum ska kunna städas per arbetstimme.

Förutom kostnaden för arbetskraften ökar även kostnaderna för att skaffa bokningarna till följd av att en större andel av bokningarna kommer via tredjepartskanaler. Här finns det mycket pengar att spara och de stora hotellkedjorna har lyckats vända trenden från OTA:er till att gästerna i större utsträckning bokar på hotellens egna webbplatser.

Kostnaderna kommer att fortsätta att öka även för hotellen i Sverige. För att klara en kostnadsökning måste hotellen förbättra produktiviteten samt få ett grepp om kostnaden för att skaffa bokningarna innan den skenar utom all kontroll.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Nyheter