Annons

Småföretagen går under

zoom Tomt på gäster = inga intäkter Anders Johansson
Tomt på gäster = inga intäkter Anders Johansson
Besöksnäringens företag har just nu ett stort problem – klara likviditeten. Pengarna tar snabbt slut när det inte kommer in några pengar på bankkontot i form av dagskassor, inlösen av kreditkort och inbetalning av utestående kundfakturor.
Annons

Regeringen presenterade i veckan ett paket på 300 miljarder kronor för att stötta företag som drabbas till följd av COVID-19. Regeringens mål är att kortsiktigt rädda jobb. Istället för att säga upp sina anställda vill regeringen att företagen behåller sina anställda till som lägst 40 % arbetstid och är med och betalar en del av kostnaden att rädda jobben.

Den modellen fungerar inte för hotell och inte heller för många andra företag i besöksnäringen. I besöksnäringen är en stor del av kostnadsmassan fast och när intäkterna försvinner är även 40 % av personalstyrkan alldeles för mycket, särskilt om krisen fortsätter ett antal månader. För besöksnäringen handlar det om att i första hand rädda företaget för att efter krisen åter kunna anställa och återigen driva en sund verksamhet.

Kärnfrågan just nu är hur länge kommer krisen att pågå. Varje företag måste själva göra en bedömning och samtidigt ha full koll på företagets likviditet samt uthålliga finansiella resurser. En sak är tyvärr säker. Det kommer inte snabbt att bli som vanligt igen. Här är två olika scenarier.

Krisen blåser över

Antal smittade i Norden når en peak i april/maj och den stora faran är över. Risken för smitta finns dock kvar och många är fortsatt oroliga. Folk är försiktiga med resandet, men har börjat gå ut och äta nu när man kan sitta ute. Kanske får det bli semester i Sverige i år. Den svenska kronan är lågt värderad så utlandssemestern skulle bli väldigt mycket dyrare än tidigare vilket styr mot hemester. Företagens reserestriktioner är kvar. Stora möten skjuts på framtiden. Hotellens beläggning kommer att öka, men det är långt kvar till läget före krisen, läs om statistiken nedan.

Utdragen kris

Antal smittade fortsätter upp i Europa och USA vilket minimerar det internationella resandet även över sommaren. Många har förlorat sina jobb och har inte råd att resa på semester eller att gå ut och äta. Krisen fortsätter en bit in på hösten. Företagens reserestriktioner är nu permanentade och fler övergår till digitala möten. Stora möten är inte att tänka på.

Statistik visar att återhämtningen tar tid

Här är lite analys från STR. I Kina sjönk hotellens beläggning från 70 % vid utbrottet till 10 % på ca 14 dagar. Det tog ungefär lika lång tid i Italien. I resten av Europa har minskningen gått lite långsammare och börjar efter ca 20 dagar komma ner till 20 %. Minskningen lär fortsätta ner under 10 % de närmaste dagarna. Kina håller på att återhämta sig och har nu nått ca 20 % beläggning vilket är ca 63 dagar (9 veckor) efter utbrottet. Låt oss anta att hotellbeläggningen i Sverige nu är i botten. I så fall börjar vändningen nu och då det tar ca 7 veckor innan beläggningen når ca 20 %. Då är vi i första veckan i maj. Om Sverige följer samma mönster som i Kina, kan hotell i Sverige i genomsnitt räkna med en beläggning på i bästa fall 20-25 % i maj. Variationerna mellan hotellen kommer sannolikt att vara stora. Hur snabbt återhämtningen kommer att ske under sommaren är mycket svårbedömt.

Baserat på ovanstående två händelseförlopp och tillgänglig statistik om tiden för återhämtning i Kina är regeringens krispaket totalt verkningslöst för små företag inom besöksnäringen.

Inga hållbara lösningar

Just nu finns det inga eller väldigt få hållbara lösningar. Här är några realistiska beslutsförslag för små företag.

Stark ägare och starkt bolag

Om ägaren har starka finansiella resurser och bolaget är starkt

 • Varsla alla anställda som inte är nödvändiga för att företaget ska överleva
 • Permittera alla under uppsägningstiden (om detta är tillåtet)
 • Stoppa alla inköp
 • Dra ner på verksamheten till ett minimum (överväg att stänga)
 • Förhandla med hyresvärd och leverantörer för att minska de fasta kostnaderna
 • Övervintra tills det börjar vända upp igen

Stark ägare men svagt bolag

Om ägaren har starka finansiella resurser men bolaget är svagt

 • Sätt bolaget i konkurs
 • Förhandla med konkursförvaltaren om att köpa tillbaka tillgångarna/bolaget eller gör något helt annat
 • Övervintra tills det börjar vända upp igen

Svag ägare men starkt bolag

Om ägaren svag men bolaget är starkt och har god likviditet för att överleva en längre tid utan att förlita sig på att ägaren kan tillskjuta finansiering.

 • Varsla alla anställda som inte är nödvändiga för att företaget ska överleva
 • Permittera alla under uppsägningstiden (om detta är tillåtet)
 • Stoppa alla inköp och dra ner på omkostnaderna
 • Dra ner på verksamheten till ett minimum (överväg att stänga)
 • Förhandla med hyresvärd och leverantörer för att minska de fasta kostnaderna
 • Övervintra tills det börjar vända upp igen

Svag ägare och svagt bolag

Om ägaren har svaga finansiella resurser och bolaget är svagt

 • Satsa inte en krona till i bolaget
 • Sätt bolaget i konkurs före skatter och avgifter ska betalas
 • Övervintra och gör något nytt när det börjar vända upp igen

Regeringens krispaket är en fälla

Den absolut sämsta lösningen för små företag är regeringens paket

 • Använd inte korttidspermittering om du tror att krisen pågår länge. Pengarna kommer att snabbt rinna ut ur bolaget eftersom intäkterna uteblir.
 • Låna absolut inte via skattekontot. Risken att hamna i en skuldfälla är överhängande.
 • Låna inte från någon och skjut inte hyran på framtiden. Risken är att det aldrig går att komma ur skuldfällan.

Billigaste lösningen för regeringen

Detta borde regeringen göra för besöksnäringen (se tidigare blogginlägg)

 • Betala en kvartalshyra (nu behövs det troligen en till den sista juni)
 • Tillämpa lönegarantireglerna vid konkurs för alla anställda som varslas (så att företagen snabbt blir av med kostnaden)
 • Krisfinansiering för i grunden starka bolag till väldigt låg ränta och med långa återbetalningstider

Med dessa åtgärder finns det en möjlighet att många små företag inom besöksnäringen överlever. Alternativet är att regeringen får hantera en konkursvåg och massarbetslöshet inom en bransch som sysselsätter många unga och många med invandrarbakgrund. Det lär kosta mer än några kvartalshyror och lönegarantier.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.