Annons

Staten har ingen del i besöksnäringens framgång

Staten är fortsatt ointresserad av att satsa på att förbättra förutsättningarna för internationell turism till Sverige och ser bara turism som ett komplement till annat näringsliv.
Annons

Turismföretag har en högre tillväxttro och tillväxtvilja än genomsnittet för små och medelstora företag i Sverige. Det visar Tillväxtverkets rapport ”Vardag och framtid för turismföretagen” som är en kartläggning av besöksnäringens bild av framtiden. Hälften av de tillfrågade företagen tror på ökad omsättning och på ökad lönsamhet. Bara 14 procent tror att omsättning och lönsamhet kommer att minska. Tron på framtiden borde vara betydligt större med tanke på att turismen i världen under 2017 växte kraftigt och förväntas ligga på en tillväxttakt på 4 procent per år de närmaste åren. Det är betydligt snabbare än Sveriges ekonomiska tillväxt. Det blir ingen brist på besökare de närmaste åren för om inte Sverige aktivt motverkar turism, så kommer turismföretagen i Sverige också att få del av den internationella tillväxten.

Staten är den part som tjänar mest av alla på turism och då framförallt internationell turism. Se besökare som frivilliga skattebetalare i form av moms på hotellvistelsen, restaurangbesöket, transporterna, attraktionerna och shoppingen. Dessutom driver en ökad turism sysselsättning i turismföretag vars allt fler anställda betalar skatt.

Statens direkta åtgärder för att främja den internationella turismen lyser med sin frånvaro förutom de drygt 100 mkr som varje år satsas på marknadsföring av Sverige via Visit Sweden. Staten här däremot alltid varit villig att stötta svensk industri med många miljarder i många år i form av stora inköp. Vad hade Ericsson varit utan Televerkets köp av mobilnät och vad hade Saab varit utan statens inköp av flygplan till försvaret. Listan kan göras lång på medvetna statliga satsningar för att långsiktigt skapa en livskraftig svensk industri. Turismen har fått klara sig på egen hand och har trots brist på statligt stöd lyckats utvecklas till en stor exportindustri.

Förklaringen till statens ointresse förklaras i Tillväxtverkets rapport där det tydligt står att turismen är ett komplement till annat näringsliv på orten och att turism aldrig ensamt kan ersätta och utgöra hela näringslivet på en destination. Är detta statens syn på turism? Bara ett komplement. Är turismen ett komplement till bananodlingarna på Kanarieöarna? Är turismen ett komplement till fiske på Maldiverna? Det är första gången jag läser att en statlig myndighet skriver att turismen (i Sverige) är ett komplement till annat näringsliv. Det förklarar varför besöksnäringen genom åren haft svårt att få staten att satsa på turismen i Sverige. Vem vill satsa på ett komplement när man kan satsa på kärnverksamheten. Kanske ses satsningen på Visit Sweden som ett sätt att föra ut Sverigebilden så att industrin får draghjälp mer än att satsningen ska locka besökare till Sverige.

Delta i debatten genom att kommentera mitt blogginlägg. Fortsättning följer på onsdag.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Nyheter