Annons

Staten klarar inte av sina grunduppgifter

zoom Stockholms Central Anders Johansson
Stockholms Central Anders Johansson
Gång på gång visar det sig att staten brister i sitt löfte till medborgarna. De senaste exemplen är köerna för att få ett pass och kaos på Arlanda.
Annons

Socialister älskar en stark stat som helst ska sköta så mycket som möjligt av det de anser att medborgarna behöver. Privat företagande skapar orättvisor snarare än att de ger bättre service till en lägre kostnad för alla medborgare. Orättvisan består i att den som gör ett bättre jobb eventuellt tjänar pengar på detta. Det verkar snarare mer rättvist att alla får sämre service till en högre kostnad. Den här uppfattningen är så djupt förankrad att den verkar omöjligt att förändra. Detta till trots att vanliga medborgare drabbas av statens oförmåga att sköta gemensamt ägda verksamheter.

Passkaos

Ett väldigt talande exempel är de långa passköerna som är ett praktexempel på att staten inte klarar av en enkel basservice till medborgarna. Systemet för att boka tid för pass är så undermåligt att skurkar kan boka upp passtider och sälja de vidare till de som saknar pass och ska ut och resa. Det liknar kösystemen och behandling av människor i socialistiska diktaturer. Regeringen borde skämmas.

Kaos på Arlanda

Nästa exempel är kaoset på Arlanda de senaste dagarna. Det statligt ägda och styrda företaget Swedavia som driver Arlanda klarar inte av sin uppgift att slussa passagerare genom säkerhetskontrollerna på rimlig tid utan lyckas till och med försena flygavgångarna. Swedavia är överrumplade av den ökade tillströmningen av resenärer. Det kan inte vara något problem för Swedavia att göra prognoser för efterfrågan eftersom de långt i förväg kan se hur många passagerare som är bokade på vartenda flygplan som ska avgå från Arlanda. All data finns mitt framför näsan på de som ansvarar för planeringen. Något är fel i styrningen och ledningen av Swedavia.

Flera års förseningar

Ett tredje exempel är att ombyggnaden av X2000-tågen är minst tre, kanske fem, år försenade. SJ är ett statligt ägt och styrt företag som den här gången inte kan skylla på Trafikverket utan driver ett helt eget projekt med sina egna ägda tåg. Självklart kan det inträffa problem på vägen. Varför inträffar alla problem för statligt ägda och styrda företag? Hur många gånger har ni hört talas om att Apples telefoner, Volvos bilmodeller eller några andra komplexa produkter från privat ägda och styrda företag har haft samma förseningar. I privata företag hade både ledning och styrelse bytts ut för länge sedan.

Eftersatt infrastruktur

Ett fjärde exempel är den oändliga tid det tar att bygga ny infrastruktur i Sverige. För att inte tala om de ständiga kostnadsfördyringarna. Det tar 3,5 år att bygga ut två spår till fyra mellan Arlöv och Lund som är en sträcka på 11 km. Det tog kineserna 4 år att bygga den 174 km långa snabbjärnvägen mellan Beijing och Zhangjiakou (OS 2022) inklusive tio stationer med tunnlar och broar. En av stationerna vid den kinesiska muren ligger 102 meter under marken. Snabbtågen är dessutom förarlösa för att öka effektiviteten. I välfärdslandet Sverige har politikerna låtit järnvägarna förfalla. Brister i beslutsfattande, organisation och uppföljning urholkar värdet på våra gemensamma tillgångar. I ett hotell får ledningen sparken om de missköter fastigheten (infrastrukturen) i lika hög grad som staten misskött järnvägarna.

Misskötseln drabbar besöksnäringen

Alla exempel ovan handlar om hur staten misshandlar besöksnäringen genom att helt enkelt missköta sina åtagande som ska säkerställa att Sverige fungerar väl som resmål både för svenskar och utländska besökare. Istället för att hoppas att olika regeringar ska satsa specifikt på besöksnäringen så vore det vore bättre om vi helt enkelt kräver att regering och riksdag förvaltar de delar av samhället som behövs för att besöksnäringen ska kunna växa och utvecklas.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Nyheter