Annons

Strategi istället för kastrullskrammel

zoom En ny dag gryr för besöksnäringen med rätt vision Anders Johansson
En ny dag gryr för besöksnäringen med rätt vision Anders Johansson
Besöksnäringen behöver en ny vision, en ny strategi och en ny konkret handlingsplan för att bli en bransch som betyder något för Sveriges välstånd.
Annons

Jag sitter och jobbar på hemmaplan som många andra. Just nu funderar på vad som kommer att hända med besöksnäringen de närmaste åren.

Misslyckandet avslöjas

I branschen trodde vi i många år att nu börjar det lossna eftersom regeringar visade lite mer intresse för besöksnäringen, men den här gången var känslan totalt fel. Under pandemin fick vi klart för oss att regeringen struntar fullständigt i besöksnäringen. Storleken (knappt 3 % av BNP) är kan man både ha och mista. Stora tillverkande företag, statligt ägda företag och offentliga verksamheter prioriteras. Korttidspermittering blev bara ett sätt att dölja arbetslöshet och få företagen att betala en stor del av kostnaden. Stora företag har vana att hantera detta och klarar sig undan eventuell kritik. För små företag handlar det om liv och död. Omställningsstödet är inte utformat för besöksnäringens företag och många har fått vänta på utbetalningarna. Finansministern sa dessutom i en radiointervju att regeringen måste säkerställa att stödet till restauranger inte går till vapen och sprängmedel. Det är fruktansvärt deprimerande att få höra att regeringen har denna gravt felaktiga uppfattning av en hårt arbetande bransch som dessutom varit en av de branscher som haft den snabbaste tillväxten de senaste tjugo åren.

Branschen är skadeskjuten efter pandemin. Några har klarat sig bättre än andra, men branschen i sin helhet har aldrig haft det så tungt som nu. Krisen är inte över, men vi kan inte heller vänta på att allt blir som vanligt igen (vilket det aldrig kommer att bli) utan måste redan nu gruppera om och ta nya tag.

Just nu finns det ingen övergripande vision, ingen strategi för att nå visionen och inte heller någon plan som kan börja genomföras. Vi har precis som samhället i stort blivit brandsläckare och irrar runt och släcker de bränder som uppstår. De senaste åren har allt styrts av tillfälliga negativa händelser som dessutom ofta förstoras av media för att skapa klick och ge snabba kortsiktiga intäkter. Besöksnäringen måste själva ta ut kompassriktningen och styra skutan dit vi vill för att bli en bransch som inte lättvindigt kan viftas bort av politikerna.

Ny vision och ny strategi

Besöksnäringen behöver en ny vision för de kommande tio åren, en ny strategi för att nå visionen och en ny väl genomarbetad plan för att genomföra strategin. Den här gången måste visionen vara övertydlig så att alla förstår vart vi vill, engagera många inom besöksnäringen att arbeta åt samma håll samt vara så spännande att den attraherar kapital och investeringar i branschens företag. En väl utformad strategi handlar om mod att välja och välja bort. Det handlar inte om att kompromissa så att alla motvilligt till slut ger ett ljummet nja utan större engagemang. Det handlar inte heller om att koka ihop en politiskt korrekt soppa med allt från jämställdhet, klimatmål, arbete för ungdomar och invandrare. En strategi får inte förväxlas med fördelningspolitik där alla får lika och ingen sticker ut. Några ska sticka ut för att attrahera besökare. Detta innebär inte att andra får det sämre. En väl genomarbetad strategi gör att alla företag inom besöksnäringen vinner på lång sikt eftersom Sverige stärks som besöksmål.

Strategi utan regeringen

Besöksnäringen ska själva utforma visionen, strategin och planen. Vi ska inte ha med någon regering som inte tror på oss och som vi inte har något förtroende för. Om en framtida regering visar förtroende för oss i form av handling och inte bara tomma ord, ja då kan vi möjligen omvärdera.

Utan att någon tar på sig ledartröjan och tar fram vision, strategi och handlingsplan kommer vi att få fortsätta skramla med kastrullerna i all evighet eftersom regeringen är helt tondöv.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.