Annons

Tänk långsiktigt – ljus framtid för turismen

zoom Återhämtningen i stora städer tar tid Anders Johansson
Återhämtningen i stora städer tar tid Anders Johansson
När alla restriktioner för att stoppa eller sakta ner pandemin togs bort jublade besöksnäringen. Några veckor senare anföll Ryssland sitt grannland Ukraina. Besöksnäringen tar ett djupt andetag och bävar för det värsta. Med lite omvärldsbevakning blir det något lättare att bedöma framtiden.
Annons

Pandemin är inte över

Pandemin påverkar fortfarande efterfrågan på resor, övernattningar och möten även om bokningsläget har utvecklats positivt sedan redan innan restriktionerna togs bort jämfört med förra året. Allt fler länder som tidigare var strikta tar bort restriktioner. Frankrike slopar vaccinpass och Österrike tar bort kravet på att alla ska vaccineras. IATA (flygets organisation) har föreslagit att masktvånget på flyg inom Schengen ska tas bort. I USA gäller masktvånget på flyg och i kollektivtrafik till och med 18 april, men sedan kan det försvinna. Allt fler delstater har tagit bort alla restriktioner. Kvar är strategin noll-covid i fler länder i Asien, bl.a. Kina som i veckan infört nya lockdowns. Några andra länder, t.ex. Singapore och Thailand, har börjat öppna upp för besökare.

Press på affärsresandet

Även om restriktionerna tas bort över hela världen, så kommer resandet inte att se likadant ut som före pandemin. Affärsresandet och möten kommer att återhämta sig i långsammare takt om ens någonsin. Detta beror på att företagen ser att verksamheten klarar sig alldeles utmärkt och till och med bättre med virtuella möten. Kostnadsbesparingarna är enorma för att inte tala om produktivitetsökningarna. Vissa amerikanska storföretag har dessutom infört CO2-kvoter för medarbetarnas resande. Detta kommer att hålla tillbaka affärsresandet. Svenska företag kommer att följa efter för vi tar efter allt som kommer från USA. De hotell som vill få del av den lägre volymen av affärsresande och möten kommer att få kämpa om affärerna i en hårdare konkurrens. De som har de bästa säljarna och de effektivaste systemen för säljstöd kommer att bli vinnare.

Satsningar på fritidsresande

På fritidssidan kommer det internationella resandet inte att kunna återhämta sig förrän Kina öppnar för inkommande och utgående turism igen. Under 2019 skickade Kina 120 miljoner turister till andra länder, dvs. knappt 10 % av alla internationella turister. Kina har i början av året antagit en ny turismstrategi som går ut på att utveckla turismen i Kina för kineser och utländska besökare. Satsningarna är enorma de kommande fem åren så Kina blir en konkurrent om turisterna i framtiden.

Det är många länder där pandemin har påverkat landets ekonomi betydligt mer än i Sverige. Ett exempel är Sydeuropa där turismen står för 15-25 % av BNP jämfört med mindre än 3 % i Sverige. I alla dessa länder (läs: många) kommer satsningar på besöksnäringen att bli betydande för att stärka landet som besöksmål i konkurrens med andra länder. Sverige med små resurser för produktutveckling och marknadsföring lär förlora marknadsandelar.

Slutsatsen är att pandemin fortsätter att sätta press på besöksnäringen och att det krävs kraftfulla åtgärder för att inte tappa i konkurrenskraft gentemot andra länder.

Krig

Rysslands anfallskrig mot Ukraina påverkar besöksnäringen i liten utsträckning såvida inte kriget sprider sig till närliggande länder eller utvecklas till ett stormaktskrig. Media i USA rapporterar flitigt om att kriget pågår för fullt i Europa. Detta göra att amerikanerna blir rädda för att åka till Europa i sommar. En undersökning förra veckan visade att 60 % av amerikanerna väljer bort Europa som resmål. Detta gäller även amerikanska företag som drar ner på möten och resor förlagda till Europa. Amerikanen ser Europa som ett område och kan inte bedöma avstånd från Ukraina till Stockholm, Paris eller Madrid. Räkna med att amerikanerna uteblir från och med nu och under hela 2022.

Västvärldens motdrag med ekonomiskt krig mot Ryssland får dock stora effekter på besöksnäringen. Länder med stor turism från Ryssland, t.ex. Turkiet, kommer att drabbas hårt till följd av reserestriktionen och värdeförsämringen av den ryska rubeln.

Höga energipriser innebär högre kostnader för alla att resa med flyg, buss, färja, bil och till en viss del tåg. Flygförbudet över Ryssland innebär längre och dyrare flygresor på vissa sträckor. Både Ryssland och Ukraina är stora exporterar av konstgödsel, vete och andra råvaror som behövs i matkedjan. Brist på konstgödsel minskar skördar i andra länder. Brist på vete och annan mat gör att priserna stiger. Räntehöjningar har redan skett i vissa länder vilket innebär dyrare lån för många människor. De som satsat sin pension i ryska fonder förlorar sina pengar. Ökade försvarsutgifter i många länder innebär mindre pengar för bidrag. Det finns ytterligare effekter både på kort och lång sikt. Allt detta sammantaget innebär att de pengar som sparats på bl.a. uteblivna resor under pandemin plötsligt äts upp av prishöjningar på allt som behövs i vardagen. Detta innebär i klartext att den vilja att spendera vi såg förra sommaren återgår till att leta efter bästa pris och stanna borta kortare tid. Pengarna avsatta för resor måste nu läggas på annat. Räkna med att det drar ut på tiden innan de ekonomiska sanktionerna släpps och ännu längre tid att återställa ekonomin till hur den var innan kriget bröt ut.

Framtiden för besöksnäringen

Om jag var ute efter klick (som all media verkar vara) skulle jag måla upp en skrämmande mörk bild av besöksnäringens framtid när allt fler länder stänger sina gränser (av olika skäl) som omöjliggör ett smidigt resande. Media är världsmästare på att vilseleda med vinklingar för att driva trafik till sina webbplatser för att genom alla besökare och klick få intäkter i form av annonspengar. Besöksnäringen borde lära sig av media för att driva mer trafik till sina egna hemsidor.

Människan har fått smak på att resa för att upptäcka nya platser och träffa nya människor. Den drivkraften och längtan kommer ingen att kunna ta ur folk även om restriktioner och straff tillfälligt kan dämpa drivkraften. Drivkraften i kombination med att människor lyfts ur fattigdom och får det bättre ekonomiskt innebär att den underliggande efterfrågan på resor som i sin tur leder till behov av övernattningar är väldigt stark. Långsiktigt finns inga hot mot besöksnäringen även om många hinder måste övervinnas på vägen till en ljus framtid.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Nyheter