Annons

Varför driver besöksnäringen inte infrastrukturfrågor?

zoom Snabbtåg eller inte från Stockholms Central Anders Johansson
Snabbtåg eller inte från Stockholms Central Anders Johansson
Varför är det så tyst från besöksnäringen i viktiga infrastrukturfrågor?
Annons

Det finns nationella infrastruktursatsningar som är avgörande för turismens framtid i Sverige som därför borde engagera besöksnäringen i hög grad. Här är tre exempel.

Flyget

Varför tar inte besöksnäringen ställning på ett kraftfullt sätt för att utveckla flyget som levererar 60 % av alla utländska gästnätter till Sverige? Det är för mig en gåta, men jag kan ju ha missat alla artiklar och debattinlägg från aktörer i besöksnäringen som förklarar hur viktigt flyget är för näringen i Sverige. Swedavia får efter bästa förmåga med minimalt stöd från näringslivet och inget stöd från besöksnäringen försöka driva frågan om flygets framtid och en satsning på Sveriges största flygplats Arlanda. Flyget med Arlanda i centrum är en av de strategiskt viktigaste framtidsfrågorna för besöksnäringens fortsatta utveckling. Kan besöksnäringen bara sitta på läktaren och titta på och sedan acceptera besluten?

Utsläppsrätter

I dagarna blev det känt att Sverige förstör 11,7 miljoner utsläppsrätter som har ett marknadsvärde på ca 3,5 miljarder kronor. Om politikerna inte vill sälja utsläppsrätterna till andra länder borde besöksnäringen lägga beslag på utsläppsrätterna. Är det någon som har tänkt på att de kan behövas i framtiden när omställningen till ett klimatsmart samhälle inte går så fort som planerat. Vi kanske måste använda Sveriges utsläppsrätter för att överhuvudtaget få hit turister med flyg i framtiden. Se utsläppsrätterna som en försäkring för besöksnäringens överlevnad. Om de inte behövs i framtiden kan vi förstöra dem om sådär 20 eller 30 år.

Snabbtågen

Även här måste jag ha missat alla artiklar och debattinlägg från aktörer i besöksnäringen som stöttar en satsning på snabbtåg för att öka tillgängligheten för alla som vill besöka och uppleva Sverige. Ett snabbt och väl fungerande tågsystem är en viktig pulsåder för en välmående besöksnäring. Jag saknar utredningen som visar att snabbtågen kommer att ge ett uppsving för besöksnäringen genom att fler besökare från norra Europa tar sig till Sverige snabbt genom ett hållbart resande. Snabbtågen är en av de strategiskt viktiga framtidsfrågorna för besöksnäringens fortsatta utveckling. Kanske skulle besöksnäringen i vart fall uttrycka att snabbtåg är positivt för turismen.

Dessutom finns det lokala infrastruktursatsningar där kunskap från besöksnäringen kan göra att investeringen blir mer samhällsekonomiskt lönsam. Dessa lokala investeringar finns i hela Sverige och här borde besöksnäringen i hela Sverige engagera sig. Här är två exempel från Stockholm.

Utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm

Hade det inte varit bra med en tunnelbanestation på Djurgården ett av Sveriges största besöksområden? Tänkte besöksnäringen ens på detta i samband med diskussionerna om nya tunnelbanans dragning? Besluten fattades utan påtryckningar från besöksnäringen.

Nobel Center i Stockholm

Nobel Center stoppades på Blasieholmen och ska nu placeras vid Slussen. Besöksnäringen verkar inte ha varit särskilt engagerad i att det byggs ett Nobel Center eller var det placeras. Detta kan bli en besöksmagnet för Stockholm och till och med bli en av Stockholms mest besökta platser. Var finns det strategiska tänkandet från besöksnäringen? Borde inte besöksnäringen bidra med sin expertis i besöksfrågor? Många städer i Europa har drabbats av överturism. Stockholms centrala delar finns redan idag i riskzonen för överturism vissa tider på året. Ett Nobel Center på Blasieholmen hade ökat risken. Slussen är inte mycket bättre. Bästa placeringen är vid Brunnsviken vid Wennergren Center mitt emellan KTH och Karolinska för att ligga nära forskningen samt ur ett turismperspektiv en del av staden som kan hantera fler besökare än både Blasieholmen och Slussen.

Besöksnäringen måste även kunna engagera sig i frågor som på lång sikt är avgörande för hur besöksnäringen kan utvecklas i framtiden och inte bara i det som är viktigt här och nu.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.